آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

تکه هایی از متن :

2-7-3-1-4 گسیختگی نزدیک مهار مکانیکی

اگر برای مهار FRP در وجوه تیر بتن‌مسلح از مهارهای مکانیکی استفاده شود، این امکان وجود دارد که در نزدیکی محل مهار شده گسیختگی رخ دهد. به طور مثال مهارهای مکانیکی استفاده شده برای مهار ژاکت‌های U شکل، زیر بال‌های تیر T شکل ممکن است سبب به وجود آمدن لایه لایه شدن در مجاورت بال شود. معمولاً پیرامون مهارهای مکانیکی هم در ورقه و هم در بتن می‌تواند سبب گسیختگی‌های محلی شود. این مدهای گسیختگی در مشاهدات آزمایشگاهی انجام شده قابل دسترسی می‌باشد. جهت طراحی دقت بیشتری را باید مبذول داشت. این موضوع تا زمان به دست آمدن درکی بهتر از این مد باید رعایت شود.

2-7-3-1-5 گسیختگی محلی[1]

 

2-7-3-2 انواع مكانيزم شکست تیر تقویت‌شده به روش NSM

مكانيزم شكست براي تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با ميلگردهاي FRP به روش NSM در برش عبارتند از :

الف- جدايش ميله‌هاي FRP و كنده شدن پوشش رزين با ايجاد ترك‌هاي قطري در بتن احاطه شده

ب- جدا شدن پوشش بتن ميلگردهاي طولي

2-7-4 مزایای روش تعبیه در نزدیک سطح

در مقایسه با روش EBR، روشNSM  دارای مزايای متعددی مي‌باشد كه از آن جمله می‌توان به موارد زير اشاره نمود :

– نياز به فضا و سطح عملكرد كمتری دارد.

– مسلح کننده‌هایNSM  بسيار كمتر در معرض جداشدگی پيش از موعد قرار می‌گیرند. مهم‌ترین دلیل استفاده از روش NSM به جای روش EBR، جلوگیری از جداشدگی زودرس است. در روش NSM به دلیل محصور شدن سه طرف FRP با چسب، از جداشدگی زودرس جلوگیری و باعث استفاده بیشتر از ظرفیت کششی FRP می‌گردد.

– مهار كردن مسلح كننده های NSM در سطوح جانبی اعضاء مقاوم شونده به راحتی امكان پذير است. اين امر بخصوص در مقاوم سازی خمشی تيرها و ستون ها در قابهای خمشی، كه در آن لنگر حداكثر عموما در نواحی انتهايی اعضاء مشاهده می‌شود، سودمند خواهد بود.

– ميلگردهای FRP در روش  NSMبه راحتي پيش تنيده مي شوند.

– ميله ها در روش NSM به خاطر پوشيده شدن توسط بتن و استفاده كمتر از رزين در مقابل ضربه‌های تصادفی و خرابی‌های مكانيكی مقاوم‌تر است.

– در اين نوع تقويت، زيبايی يا ريخت سازه تغيير نمی‌كند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

Author: 92