آب پایه، آبشستگی، حوضچه آرامش، عدد فرود، عمق نرمال

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

1-4-2-1-3 آبشستگی موضعی

اين نوع آبشستگي ناشي از اثر موضعي سازه بر روي الگوي جريان مي باشد كه به صورت موضعي در پايين­دست و يا اطراف سازه مورد نظر رخ مي دهد. اين نوع آبشستگي ممكن است به تنهايي و يا به همراه آبشستگي­هاي ديگر باشد. آبشستگي موضعي بر اثر ايجاد موانعي مانند پايه­هاي پل­ها، تكيه گاه­هاي كناري و آبشكن­ها در مسير جريان و در اطراف اين موانع رخ مي دهد. اين موانع مي توانند سرعت موضعي جريان و آشفتگي آن را افزايش دهند و بسته به شكل سازه مي­توانند گردابه­هايي ايجاد نمايند كه نيروهاي فرسايشي اضافي را بر بستر اطراف سازه اعمال نمايند. در نتيجه، نرخ حركت رسوب و فرسايش به صورت موضعي در حوالي اين سازه ها افزايش مي يابد و منجر به پايين رفتن موضعي بستر نسبت به تراز عمومي بستر آبراهه می گردد (نشریه 318، 1389).

1-4-2-1-4 آبشستگی کل

عمق آبشستگي كل مرتبط با يك سازه مشخص، از مجموع سه آبشستگي زير به دست مي­آيد:

  • آبشستگي عمومي
  • آبشستگي ناشي از تنگ شدگي
  • آبشستگي موضعي

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

Author: 92