آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي:پایان نامه رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

تکه هایی از متن :

هیدرولوژی حوزه آبخیز میناب

درمیان عوامل حمل، مهمترین عامل، آبهای جاری و شبکه­های هیدروگرافی می­باشند. جریان سطحی در حوزه آبخیز میناب هم از نظر هیدرولوژی و هم از نظر ژئومورفولوژی حائز اهمیت فراوان است. اهمیت جریان سطحی در حوزه از مجموع عواملی مانند ضعف پوشش گیاهی، طبیعت خاص خاک مثل ضخامت کم، ناپیوسته بودن خاک و رگباری بودن بارندگی حوزه نتیجه می­شود. در این ناحیه مثل تمام نواحی خشک، آنچه در نحوه عمل جریان سطحی نقش تعیین کننده دارد، میزان و شدت بارندگی و عوامل مربوط به جنس سنگ­هاست. به علت ضعف تکوین خاک، اثر مربوط به جنس سنگ­ها مستقیماً اعمال می­شود. با توجه به اینکه جریان زیاد و سیلابی وارد رودخانه می­شود، مواد حمایت­کننده دیواره و کف بستر را از بین برده و فرسایش آغاز می­گردد (نوحه­گر،1380).

برآورد آبدهی در محل سد میناب

قسمت عمده جریان در رودخانه­های مناطق خشک حاصل مستقیم بارندگی است. در این مناطق بخش عمده بارندگی جذب خاک و تبخیر شده و چون بارندگی در این گونه نواحی بطور نامنظم و پراکنده رخ می­دهد، تلفات اولیه تبخیر و نفوذ نسبت به مناطق مرطوب بیشتر است. اکثر رودخانه­های جنوب ایران غیردائمی هستند، فاصلۀ طولانی بین بارندگی­های متوالی، ضخامت کم آبرفت و عدم بارش و ذخیره برف در حوزه­های آبخیز این رودخانه از جمله علل غیردائمی بودن آنها است. (خسروی، 1391)

سد میناب در فاصله 20 کیلومتری پایین دست ایستگاه برنطین واقع شده است و سطح حوزه در این محل معادل 9800 کیلومترمربع می­باشد. از آنجا که در بین ایستگاه برنطین و سد میناب رقم قابل توجهی به ارقام آبدهی میناب افزوده یا کاسته نمی­شود، بنابراین میزان جریان ورودی به مخزن سد میناب برابر ارقام نظیر در ایستگاه برنطین در نظر گرفته شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي آبشستگي و روش هاي حفاظت پايين دست سازه هاي هيدروليكي رودخانه اي 

Author: 92