بایگانی برچسب: s

پایان نامه ارشد با موضوع تأثیر محلول هیدروکسید سدیم یک نرمال در انجام واکنش قلیایی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  بررسي دوام تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با GFRP تحت واکنش قليايي سنگدانه ها 

تکه هایی از متن :

 • مقدمه

به دنبال فرسوده شدن سازه­ها و نیاز به تقویت آنها براي برآورده کردن شرایط سخت گیرانه طراحی، طی دو دهه اخیر تاکید فراوانی بر روي تعمیر و مقاوم­سازي سازه­ها در سراسر جهان صورت گرفته است. از طرفی، بهسازي لرزه اي سازه ها بخصوص در مناطق زلزله خیز اهمیت فراوانی یافته است. در این میان تکنیک استفاده از مواد مرکب FRP به عنوان مسلح کننده خارجی به دلیل اجراي سریع در مقاوم­سازي و احیاي سازه­ها جذابیت ویژه­اي یافته­اند. تکنولوژی استفاده از مصالح FRP روی اعضای سازه­ای نخستین بار در ((پژوهشگاه و آزمایشگاه مرکزی سوئیس)) معرفی شد [2]. البته قبل از آن، از سال 1984، آزمایش­هایی در زمینه­ی تقویت تیرهای بتن مسلح با صفحات پلیمری کربن[1] (CFRP)، انجام شده بود. مزیت اصلی مصالح FRP نسبت بالای مقاومت به وزن و مقاومت زیاد در مقابل خوردگی است.

مقاومت بالا با وجود وزن کم، سبب می­شود که جابجایی و حمل و نقل آنها راحت­تر باشد و  هزینه­ی استفاده از آنها و نیروی کار کاهش یابد و مقاوم بودن آنها در برابر خوردگی سبب دوام و پایداری عملکرد آنها می­شود. مقاومت صفحات FRP حداقل 2 تا 10 برابر صفحات فولادی است در حالیکه وزن آنها تقریباٌ 20 درصد وزن فولاد است [3]. استفاده از صفحه­ی پلیمر مسلح شده با الیاف شیشه (GFRP) به دلیل مقاومت بالای آن نسبت به وزن­شان و پایداری در محیط­های خورنده رو به افزایش است. الیاف شیشه بر اساس خواص و ترکیب شیمیایی آن­ها تقسیم­بندی می­شوند یک نمونه از این الیاف نوع E-Glass[2] است که به دلیل مقاومت کششی و الکتریکی بالا بیشتر مورد استفاده قرار می­گیرد اما، عمده دلیل استفاده از GFRP در مهندسی عمران ارزانی آن می­باشد.

دوامFRP  شامل مقاومت در برابر ترک­خوردگی، اکسیده­شدن، تجزیه­ی شیمیایی، ناپیوستگی، آب، خستگی، و عوامل ناشی از اشیاء خارجی برای یک دوره­ی مخصوص از زمان تحت شرایط بارگذاری مقتضی و تحت در معرض قرار گرفتن شرایط بهره­برداری می­باشد. در تیرهای مسلح تقویت شده باFRP ، علاوه بر خود المان تیر، نواحی اصلی تأمین دوام، خود کامپوزیت FRP و سطح مشترک بتن به کامپوزیت می­باشد. دوام سیستم رزین به چند عامل بستگی دارد که شامل اجزا و خواص رزین همچنین زمان وشرایط عمل­آوری می­باشد. کامپوزیت­های FRP از عوامل گوناگونی تأثیر­ می­پذیرند، که بستگی به محیط بهره­برداری دارد. عملکرد دراز مدت پیوند بین بتن و کامپوزیت FRP، به چسب و بتن بستگی دارد[4].

آب منفذی بتن دارای خاصیت قلیایی بالا باpH  بالاتر از 13 عاملی مورد توجه در دوام کامپوزیت FRP است. تنها الیاف کربن در محیط­های قلیایی مقاوم هستند در صورتیکه الیاف شیشه در این محیط­ها مقاوم نیستند. ماتریس رزین الیاف را محافظت می­کند و معمولاٌ تجزیه را به تأخیر می­اندازد و عملکرد کلی کامپوزیت FRP به نوع و کیفیت ماتریس و الیاف   تقویت­کننده بستگی دارد. ترکیب یون­های قلیایی و pH بالا ممکن است منجر به تجزیه رزین یا پیوند بین رزین و لایه­ی بتن شود. همچنین واکنش قلیایی سنگدانه­های فعال بعد از عمل­آوری بتن صورت می­گیرد و سبب انبساط درونی و تخریب بتن می­گردد، لذا مقاومت پیوستگی FRP و بتن نسبت به زمان و تحت شرایط محیطی ناملایم نیازمند بررسی و درک عوامل مؤثر بر FRP هنگامی که در معرض شرایط محیطی مختلف قرار می­گیرد، می­باشد[5].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي دوام تيرهاي بتن مسلح تقويت شده با GFRP تحت واکنش قليايي سنگدانه ها 

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بهره وری منابع انسانی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………..4
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………….4
 • اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..5
 • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ……………………………………………………………………………….6
 • سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….7
 • فرضيه‏هاي تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….7
 • محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………7
 • بهره وران تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………8
 • تعريف واژه‏ها ……………………………………………………………………………………………………………..8
  • بهره وری …………………………………………………………………………………………………………8
  • پروژه ……………………………………………………………………………………………………………….8
  • مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………………………….. 9
  • منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………… 9
  • مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………………………. 9
  • راهنمای گستره دانش مدیریت پروژهPMBOK ………………………………………………… 10
  • چرخه حیات پروژه  PLC…………………………………………………………………………………11
  • فاز اجرایی چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………….. 12
  • ساخت و ساز شهری ……………………………………………………………………………………… 12
 • مراحل انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………13
 • ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 15

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               شماره صفحه

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
 • تعریف کلی بهره وری …………………………………………………………………………………………………. 18
  • تعریف لغوی بهره وری ……………………………………………………………………………………… 19
  • تعریف کاربردی بهره وری …………………………………………………………………………………. 19
  • تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ……………………………………… 20
  • تاریخچه بهره وری در ایران ……………………………………………………………………………….. 22
 • انواع بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 22
  • بهره وری جزئی ………………………………………………………………………………………………..22
  • بهره وری کلی …………………………………………………………………………………………………. 23
 • بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………..23
  • واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………… 24
  • روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………… 24
   • روش نمونه گیری از کار ………………………………………………………………………….. 24

2-4-2-2-  روش ارزیابی 5 دقیقه ای…………………………………………………………………………… 25

2-4-2-3-  روش پرسشنامه کارگران ماهر…………………………………………………………………….. 25

2-4-2-4-  روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران…………………………………………………… 26

2-4-2-5-  روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی……………………………….. 26

2-4-2-6-  روش زمان سنجی گروه…………………………………………………………………………….. 26

2-4-2-7-  روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژهPLP  ………………………………………… 27

2-6-2-8-  روش تحلیل پوششی داده ها DEA……………………………………………………………… 28

 • اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت………………………………………………………………………. 28

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

2-5-1-  عوامل موثر بر بهره وری…………………………………………………………………………………….. 29

 • نقدی بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………… 33

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
 • روش تحقیق در بررسی کیفی …………………………………………………………………………………………35
 • روش تحقیق در بررسی کمی ……………………………………………………………………………………….. 36
 • دیاگرام روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 37

فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد PLC در پروژه های ساخت و ساز شهری

4-1-   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 39

 • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 39

4-2-1-  تعیین حجم نمونه آماری …………………………………………………………………………………… 40

4-2-2- استفاده از روش آماری ……………………………………………………………………………………….. 40

 • روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 41
  • عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته……………. 41
  • عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته …………………………………………… 41
  • نظرات متخصصین با تجربه، کارشناسان و اساتید دانشگاهی ……………………………………. 41
 • اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 42
 • خصوصیات و اهداف پرسشنامه …………………………………………………………………………………… 43
 • دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری ………………………… 46
 • روایی سئوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………… 47
 • پردازش داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 47

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

 • روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….. 48

4-9-1-  روش شاخص اهمیت نسبی ………………………………………………………………………………. 48

4-9-2- روش منطق فازی ………………………………………………………………………………………………. 48

4-9-2-1- مقدمه ای بر منطق فازی …………………………………………………………………………….. 49

4-9-2-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ……………………………………………………………………………….. 50

4-9-2-3-  اعداد فازی مثلثی ……………………………………………………………………………………….50

4-9-2-4- عملیات ریاضی با اعداد فازی ……………………………………………………………………….51

4-9-2-5- تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ……………………………………………………………. 51

4-9-2-6- رتبه بندی پاسخ ها ……………………………………………………………………………………. 52

 • نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 54
 • توصیف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 55
 • توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 57
 • رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی ……………………………………………….. 57

4-13-1- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 61

4-13-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته …………. 62

 • تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی ……………………………………………………………….. 62

4-14-1- رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ……………………………………… 62

4-14-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته …………………………………. 73

 • مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی ……………………………. 73

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          شماره صفحه

فصل پنجم: ارائه مدلP.N.HR   جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی

5-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 76

5-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 76

 • روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………76
 • آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..77
 • تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………………………………………………………….77

5-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها …………………………………………………………………………..77

 • معرفی پارامترهای جدول N.HR …………………………………………………………………………77
 • مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل N.HR ………………………………………………………81
 • تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………………………84

فصل ششم: ارائه مدل  HR.P.S جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی

6-1-   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….87

 • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..87
 • روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………87
 • آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..88
 • تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………………………………………………………….88

6-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ………………………………………………………………………..88

6-5-2- رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ………………………………………………………………………..88

 • معرفی پارامترهای مدل. P.S……………………………………………………………………………………90
 • روش محاسبه ماتریس P.S ………………………………………………………………………………….91

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

 • تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………93

فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری

7-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….98

7-2- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..98

7-3- نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها …………………………………………………………………………………99

7-4- ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری …………………101

 • عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………101
 • عوامل مهم تشکیل تیم پروژه ………………………………………………………………………………103
 • عوامل مهم توسعه تیم پروژه ………………………………………………………………………………104
 • عوامل مهم مدیریت تیم پروژه …………………………………………………………………………….105

7-5- جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور …………………………………………………….108

7-6- جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها ……………………………………………………………………..109

7-7- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………..109

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 111

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………..112

فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………113

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….115

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………..116

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..123

فهرست جداول

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(جدول2-1): تعاریف کاربردی بهره وری  ………………………………………………………………………………………………………………………..20

(جدول 4-1): رابطه t با درصد احتمال صحت گفتار ………………………………………………………………………………………………………….40

(جدول 4-2): پرسشنامه طراحی شده بر اساس عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز  ……………………………..44

(جدول 4-3): تعداد سئوالات مربوط به هر دسته از عوامل بهره وری …………………………………………………………………………………..47

(جدول4-4): معیار تبدیل متغیرهای زبانی 5تایی به اعداد فازی مثلثی …………………………………………………………………………………..52

(جدول4-5): مقیاس زبانی استاندارد برای تعیین رتبه بندی به روش شناسایی عدد فازی ……………………………………………………….53

(جدول4-5) : توصیف جامعه آماری بر اساس پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده …………………………………………………55

(جدول4-6): فراوانی مطلق افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت (سمت) ………………………………………………………………………………55

(جدول4-7): فراوانی مطلق افراد بر اساس تفکیک جنسیت …………………………………………………………………………………………………55

(جدول4-8): توصیف جامع آماری بر اساس میزان تجربه در هر گروه ………………………………………………………………………………….56

(جدول 4-9): توصیف جامع آماری بر اساس میزان سن در هر گروه ……………………………………………………………………………………56

(جدول 4-10): توصیف جامع آماری بر اساس مدرک تحصیلی در هر گروه …………………………………………………………………………56

(جدول4-11): فراوانی مطلق گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..57

(جدول4-12): نیاز به بخش مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی ……………………………………………………………………………..57

(جدول 4-13): تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری ……………………………………………..58

(جدول 4-14): تجزیه و تحلیل سئوالات کلی بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری ……………………………………61

(جدول 4-15): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری …………………………………62

(جدول4-16): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کل جامعه آماری …………………………………………..62

(جدول4-17): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کارفرمایان ……………………………………………………65

(جدول4-18): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر مشاوران ……………………………………………………….68

(جدول4-19): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر پیمانکاران …………………………………………………..70

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(جدول 4-20): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری …………………………………73

(جدول 5-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت  پیمانکاری رتبه 1 ……………………………………………………………………………………..77

(جدول5-2): محاسبات عدد بهره وری منابع انسانی  P.N.HR …………………………………………………………………………………………78

(جدول 6-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت  پیمانکاری رتبه های 1،2و3 ………………………………………………………………………..88

(جدول6-2): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته الف (برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی)…………………88

(جدول6-3): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ب (تشکیل تیم پروژه) ……………………………89

(جدول6-4): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ج (توسعه تیم پروژه) ……………………………..89

(جدول6-5): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته د (مدیریت تیم پروژه) ……………………………90

(جدول 6-6) : محاسبات ماتریس HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………….92

(جدول 6-7) : نقاط ماتریس HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………………..92

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(نمودار4-1): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت …………………………………………………………………………………………..55

(نمودار4-2): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس مدرک تحصیلی …………………………………………………………………………………….56

(نمودار4-3): فراوانی نسبی گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه ………………………………………………………………………………………..57

(نمودار5-1) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته برنامه ریزی منابع انسانی (الف) ………………………….82

(نمودار 5-2) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته تشکیل تیم پروژه (ب) ……………………………………….82

(نمودار 5-3) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته توسعه تیم پروژه (ج) ………………………………………….83

(نمودار 5-4) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته مدیریت تیم پروژه (د) ………………………………………..83

(نمودار 5-5) : مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی بر اساس مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری ………………………………..84

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(شکل1-1): نمای کلی مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………….10

(شکل1-2):  نمونه سطوح هزینه و کارکنان در چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………………………..11

(شکل1-3):  چرخه حیات پروژه های عمرانی ………………………………………………………………………………………………………………….13

(شکل3-1):  سلسله مراتبی از فرایند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..37

(شکل4-1):  منابع اطلاعاتی جهت تهیه پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………..42

(شکل 4-2): دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………………………46

(شکل 4-3): شکل فرمول مثلثی ………………………………………………………………………………………………………………………………………51

(شکل 4-4): طیف لیکرت در حالت فازی ………………………………………………………………………………………………………………………..52

(شکل 6-1): ماتریس  HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………………………….91

(شکل6-2) : وضعیت کیفیت بهره وری 3 شرکت بر روی ماتریس HR.P.S  ……………………………………………………………………..93

(شکل 6-3): وضعیت بهره وری تهاجمی …………………………………………………………………………………………………………………………94

(شکل 6-4): وضعیت بهره وری محافظه کارانه …………………………………………………………………………………………………………………95

(شکل 6-5): وضعیت بهره وری رقابتی ……………………………………………………………………………………………………………………………95

(شکل 6-6): وضعیت بهره وری تدافعی …………………………………………………………………………………………………………………………..96

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

پایان نامه ارشد تاثیر احداث سدهای کوتاه برروی شیب آبراهه ها و روند فرسایش آبراهه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

2-3 تحقيقات صورت گرفته در داخل کشور

غلامي (1373) با بررسي نقش مديريت پوشش گياهي در شکل هيدروگراف سيل، با استفاده از روش هيدروگراف واحد مصنوعي SCS، تأثير احياي پوشش گياهي و عمليات مکانيکي آبخيزداري بر هيدروگراف سيل حوضه آبخيز دره­شهر واقع در استان ايلام را پيش­بيني نمود. وي با فرض انجام پروژه­هاي مرتع­کاري و جنگل­کاري همراه با احداث بانکت، تراس و سدهاي اصلاحي که باعث افزايش ضريب ذخيره و زمان تمرکز حوضه مي­شوند، هيدروگراف سيل حوضه را در دوره بازگشت­هاي مختلف بازسازي نمود. نتايج نشان داد که هر چه دوره تناوب سيل بيشتر باشد و مبارزه بيولوژيکي مستقل­تر مطرح گردد، اثرات روش مکانيکي به سمت حداقل پيش مي­رود. همچنين دبي اوج سيلاب در دوره بازگشت 50 و 100 ساله قبل از انجام عمليات اصلاحي به ترتيب برابر 52/208 و 45/267 مترمکعب بر ثانيه بوده که پس از انجام عمليات اصلاحي به ترتيب به 28/100 و 85/134 مترمکعب بر ثانيه کاهش پيدا کرده است.

زرگر (1374) با استفاده از روش­هاي آماري نشان داد که در شش حوضه آبخيز واقع در دامنه شمالي الوند در غرب کشور، با کاهش سطح مراتع طبيعي و افزايش اراضي زراعي و باغي، مقدار رواناب ساليانه آبخيز کاهش مي­يابد. وي دليل اين امر را تنک بودن مراتع طبيعي منطقه ذکر کرده و پيشنهاد نموده است که براي کاهش رواناب و فرسايش حوضه­هاي مورد بررسي، زراعت آبي گياهان چند ساله به ويژه باغ­ها گسترش يابند.

مهدوي (1375) در بررسي نقش پوشش گياهي در سيلاب­هاي شهر تهران به اين نتيجه رسيد که تخريب پوشش گياهي به علت چراي مفرط، ساخت و سازهاي بي­رويه و جاده­سازي غير اصولي در اراضي اطراف تهران به ويژه دامنه­هاي مشرف به بخش شمالي مانند حوضه­هاي دارآباد، گلاب­دره، دربند، درکه و سولقان باعث افزايش خطر سيل­هاي درون و برون شهري تهران شده است و تغيير در بهره­وري از زمين باعث شده تا ضريب رواناب سطحي به شدت افزايش يافته و به 5/2 تا 3 برابر مقدار اوليه خود برسد.

اسدا لهی (1376)  طرح خود را تحت عنوان، ارزیابی اقتصادی  اجتماعی طرح پخش سیلاب گربایگان فسا ارائه نموده اند. این طرح با استفاده از هزینه تجزیه و تحلیل اقتصادی شده و هزینه های سرمایه گذاری متغییر، وابسته و ضمنی طرح همراه با منافع حاصل از اجرای طرح شامل منافع مستقیم، غیر مستقیم و ضمنی طرح تعیین شده است محاسبات انجام شده، نسبت بالای فایده هزینه 20 B/C= را نشان داده است.

فرهادي (1377) ارزيابي تأثيرات عمليات آبخيزداري بر رسوبگذاري و عمر مفيد سد اکباتان را مورد بررسي قرار داد. وي دو نوع اقدام جهت کنترل رسوبگذاري در مخزن را مورد ارزيابي قرار داد که عبارتند از مديريت رسوب در مخزن و مديريت رسوب در حوضه آبخيز سد که اقدام اول به عنوان درمان و اقدام دوم به عنوان پيشگيري مطرح مي­باشد.

گلرنگ (1377) در ارزيابي طرح آبخيزداري سد لار از شاخص­هاي تغييرات وضعيت رسوبدهي حوضه و تغييرات پوشش گياهي استفاده کرده است. وي براي بي­اثر کردن تأثير بارش بر روي توليد رسوب با يافتن رابطه بين رسوب ماهانه و بارش در قبل و بعد از اجراي طرح، سعي در مقايسه توليد رسوب حوضه در دو مرحله مختلف نموده است. نتايج حاصله از اين ارزيابي و مقايسه رسوب توليدي بعد از عمليات نشان مي­دهد که ميزان رسوب به صورت معني­داري کاهش يافته است.

پارسامهر (1378) با تحقيق روي عملکرد اقدامات سازه­اي در حوضه آبخيز غازمحله کردکوي، به اين نتيجه رسيد که سازه­ها، شرايط هيدرولوژيکي جريان را تغيير داده و وضعيت مطلوب­تري براي جريان فراهم کردند. وي همچنين بيان داشت که سازه­هاي اصلاحي، با تله اندازي رسوبات در بالادست حوضه­هاي آبخيز، مانع افزايش ارتفاع کف بستر آبراهه اصلي در پايين دست حوضه آبخيز شده و با حفظ و تثبيت ظرفيت انتقال، از بروز سيلاب در پايين دست جلوگيري کرده است و بعد از احداث سازه­هاي اصلاحي مقطع عرضي آبراهه پهن­تر شده و شيب کاهش يافته است.

قدوسي (1378) در ارزيابي عمليات آبخيزداري اظهار مي­دارد که در بسياري از موارد به دليل انتخاب اشتباه نوع سازه، احداث غيراصولي سازه­ها بدون توجه به مشخصات فني پيش­بيني شده براي آنها، عدم تلفيق، ترکيب و تکميل سازه­ها با اقدامات بيولوژيک و بالاخره عدم حفاظت و نگهداري از اقدامات انجام گرفته توسط بهره­برداران، عمليات سازه­اي نه تنها باعث مهار فرسايش خاک و هدررفت آب نمي­شود، بلکه باعث تشديد تخريب و هدررفت خاک از يک­سو و افزايش فراواني وقوع سيلاب­هاي مخرب از سوي ديگر مي­شود.

عفتی (1379) در تحقیق خود با عنوان ” اثرات اجرای طرحهای آبخیزداری بر بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی ساکنین روستاهای حوضه آبخیز” عملیات آبخیزداری را در جلوگیری از وقوع سیل موثر ارزیابی کرده است.

اوجاقلو (1380) در تحقيقي تحت عنوان بررسي سازه­هاي کوچک آبي بر روي سيلاب­ها، مشخصات سيلاب نظير دبي اوج، حجم و زمان رسيدن تا اوج در حوضه باروت آغاجي را مورد ارزيابي قرار داد و براي اين منظور شبيه­سازي هيدروگراف سيل نسبت به نقطه اوج در حوضه را انجام داد و براي شبيه­سازي هيدرولوژيکي حوضه از مدل رياضي  HEC-HMSاستفاده نمود. وي با انجام مطالعات فيزيوگرافي، هواشناسي، هيدرولوژي، زمين­شناسي، خاک و پوشش گياهي اطلاعات لازم براي مدل را فراهم کرده و پس از شبيه­سازي و ارزيابي تأثير سازه­ها، نتيجه­ گرفت که عمليات آبخيزداري در کاهش سيلاب­ها مؤثر بوده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات:پایان نامه ارشد

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

تکه هایی از متن :

1-1-  معرفی نرم­افزار شبیه­سازی

شبیه­سازی : شبیه­سازی را می­توان به عنوان فرآیند طراحی یک مدل از یک سیستم واقعی و کاربرد آن به منظور فهم دقیق سیستم یا ارزیابی روش­های مختلف برای عملکرد سیستم بیان کرد.استفاده از شبیه­سازی در علم مهندسی ترافیک مزایا و کاربردهای گسترده­ای دارد؛ از جمله این مزایا می­توان به این نکته اشاره کرد که در شبیه­سازی قبل از آنکه در دنیای واقعی مشکلی به خاطر اعمال سیاست­ها، روشها، طراحی ها و … به وجود آید،می­توان آنها را در دنیای مجازی مورد بررسی قرار داد.به کمک علم شبیه­سازی، طرح­های سیستم­های مختلف حمل و نقل می­توانند بدون پرداخت هزینه تأسیس یک مدل در دنیای واقعی، در دنیای مجازی آزمایش شوند.]12[

 

از جمله معایب علم شبیه­سازی می­توان به نیاز به آموزش تخصصی برای ساخت مدل مجازی اشاره کرد.از دیگر معایب علم شبیه­سازی می­توان به متمایز بودن مدل­های ساخته شده توسط افراد مختلف، وقت­گیر و هزینه بر بودن، عدم پاسخ مناسب به مواردی که دارای جواب­های تحلیلی هستند،اشاره کرد. در نرم­افزار شبیه­ساز تمامی متغیر­ها به صورت کمیت محور تعریف شده­اند و تحلیل نتایج و در نظر گرفتن تمامی جنبه­های طرح بر عهده مدیر طرح است. نرم­افزارهای شبیه­ساز شامل ورودی­ها (انواع وسایل،حجم­ها و … )،اجزای شبکه (قطعات راه،تقاطع­ها،رمپ­ها،حمل و نقل همگانی و … ) و کنترل­ها (کنترل تقاطع­های چراغ­دار، کنترل رمپ­های ورودی(  می­باشند. ]12[

 

سامانه­های شبیه­سازی را در سه گروه تقسیم­بندی می­کنند:

 • میکروسکپی[1] ) با جزئیات زیاد(
 • مزوسکپی[2] ) با جزئیات متوسط(
 • ماکروسکپی[3] ) با جزئیات کم(

مدل­های شبیه­سازی میکروسکوپی علاوه بر ورودی­های سیستم، اندرکنش بین اجزای سامانه را نیز با جزئیات زیاد مدل می­کنند. براي مثال مانور تغییر خط، به عنوان یک واقعه با جزئیات و با توجه به اطلاعاتی راجع به شرایط وسیله جلوي وسیله مورد بحث و شرایط خط عبوري مجاور مدل می­شود. ]12[

مدل­های مزوسکوپی ورودي­هاي سیستم را به صورت جزئی مطالعه می­کند ولی اندرکنش بین آنها با جزئیات کمتري مورد بررسی قرار می­گیرد. مثال مانور تغییر خط به صورت دفعی و با توجه به چگالی خط­هاي عبوري و بدون در نظر گرفتن اطلاعات محل تغییر خط انجام می­پذیرد.

مدل­هاي ماکروسکوپی ورودي­ها و اندرکنش­هاي بین آنان را با جزئیات کم مورد بررسی قرار می­دهند. به عنوان مثال براي جریان ترافیک از شاخص­هاي ترکیبی مثل نرخ تردد، چگالی و سرعت استفاده می­شود. همچنین مانورهاي تغییر خط عبوري در نظر گرفته نمی­شوند، بلکه به صورت ترکیب این مانورها و سایر اندرکنش­ها بین وسایل در قالب مدل­هایی مورد بررسی قرار می­گیرند. ]12[ نرم­افزارهای متعددی در زمینه شبیه­سازی وجود دارند که به وسیله آنها مدل­سازی انجام می­شود. این نرم­افزارها عبارت اند از جت­رم، سینکرو، نتسیم ، ویسیم و ویزویوم،توروس و آتوترن.

نرم­افزار سینکرو[4] يک بسته نرم­افزاري کامل براي مدل­سازي، بهينه­سازي، مديريت و شبیه­سازی سامانه­های ترافیکی است. کاربردهاي نرم­افزار سینکرو را مي­توان در مواردي نظير تجزیه و تحلیل ظرفيت، هماهنگ­سازی و بهينه­سازي تقاطع­ها، چراغ­هاي هوشمند، ترسيم نمودارهاي فاصله – زمان، شبيه سازي ترافيکي و تقابل با کنترل­کننده خلاصه کرد. ]12[

نرم­افزار نتسیم[5] یکی از نرم­افزار­هاي مجموعه ترف[6] است که توسط اداره راه­های فدرال آمریکا[7] برای شبیه­سازی جریان ترافیک تهیه و ارائه شده است.

اين برنامه یک مدل شبيه­سازي تصادفي ريزنگر است كه عملكرد وسايل نقليه موجود در شبکه معابر را مدل­سازي می­کند.

نرم­افزار ویسیم[8] یک نرم­افزار خرد­نگر برای تحلیل و مدل­سازی شبکه معابر،تقاطع­ها،سیستم­های حمل و نقل عمومی،مدیریت پارک و… است که با داشتن قابلیت­ها و دقت برنامه­ريزي بالاتر نسبت به نرم­افزارهاي سینکرو و جت­رم[9] قادر به ارائه مشخصات و شاخص­هاي عملكردي معابر می­باشد.نرم­افزار ویزیوم[10] نیز یک نرم­افزار كلان نگر جهت انجام برنامه­ريزي حمل و نقل شهري است. ]9[

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

مقدمه

تراکم دینامیکی در این روش وزنه­ای از ارتفاع مشخص سقوط آزاد نموده و در اثر برخورد به زمین انرژی خود را به زمین منتقل کرده و باعث متراکم شدن خاک می­شود. این عمل با تکرار کوبیدن زمین توسط وزنه انجام می­شود. عکس­العمل خاکها در طی تراکم دینامیکی با توجه به نوع خاک و انرژی وارده متفاوت است. درک وسیع و گسترده از رفتار خاک همراه با روشهای مختلف تراکم برای مفید واقع شدن بهسازی زمین اساسی است.

با وجود کاربرد گسترده این روش اساس طراحی آن هنوز تجربی یا نیمه تجربی است و فرآیندهای درگیر در مسئله به طور کامل مشخص نشده است. از آنجا که این روش هزینه­های پی سازی ساختمانهای واقع در زمینهای سست را به شدت کاهش می­دهد لذا از دیدگاه اقتصاد کلان مملکتی تحقیق در زمینه شناسایی و جنبه های فنی و اجرایی این روش ضرورت دارد. کاربرد عمده این روش در خاک­های دانه­ای است. اگرچه در حال حاضر از این روش در خاک­های چسبنده اشباع نیز استفاده می­شود. مزیت این روش نسبت به روش­های دیگر بهسازی در شیوه اجرا آن می­باشد که با توجه به امکانات موجود در کشور قابل اجرا است. مدل­سازی عددی تراکم دینامیکی خاک­ در اثر ضربه، دید روشنی از مکانیزم­های درگیر در مسئله به دست می­دهد و این می­تواند باعث بهسازی عملیات تراکم دینامیکی گردد.

در تحقیق حاضر، مدلسازی عملیات تراکم دینامیکی در خاک­های دانه­ای با استفاده از روش تفاضل محدود و نرم افزار FLAC2D انجام شده است. با استفاده از فرض تقارن محوری تنها نیمی از توده خاک و کوبه به صورت دو بعدی مدل شده است. برای مدلسازی اثر ضربه به سطح خاک از تاریخچه زمانی تنش استفاده شده است. برای تحلیل تراکم دینامیکی خاک­ از مدل رفتاری موهر کولمب استفاده شده است. نتایج نشست نهایی کوبه با نتایج اندازه­گیری شده در پروژه تراکم دینامیکی مجتمع کشتی سازی شهید محلاتی بندر بوشهر مورد مقایسه قرار گرفته است و تطابق خوبی بین مقادیر اندازه گیری شده و به دست آمده در مدل عددی وجود دارد. با استفاده از نتایج مدلسازی می­توان میزان بهسازی در اعماق مختلف را تخمین زد و نیز تعداد ضربات لازم برای رسیدن به حد مطلوب بهسازی را تعیین کرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

پایان نامه عمران با موضوع روش تفاضل محدود

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

1-2- تعریف مسئله

 

یکی از روشهای دائمی و دینامیکی بهسازی زمین تراکم و تحکیم دینامیکی است. امروزه تراکم ديناميکي به عنوان روشي مناسب جهت بهسازي عميق خاکهاي سست مطرح است. مزيت اين شيوه نسبت به روشهاي ديگر بهسازي در شيوه اجرا مي باشد. که با توجه به امکانات موجود در کشور قابل اجرا است.

در این روش وزنه­ای از ارتفاع مشخص سقوط آزاد نموده و در اثر برخورد به زمین انرژی خود را به زمین منتقل کرده و باعث متراکم شدن خاک می­شود. این عمل با تکرار کوبیدن زمین توسط وزنه انجام می­شود. عکس­العمل خاکها در طی تراکم دینامیکی با توجه به نوع خاک و انرژی وارده متفاوت است. درک وسیع و گسترده از رفتار خاک همراه با روشهای مختلف تراکم برای مفید واقع شدن بهسازی زمین اساسی است. با وجود کاربرد گسترده این روش اساس طراحی آن هنوز تجربی یا نیمه تجربی است و فرآیندهای درگیر در مسئله به طور کامل مشخص نشده است. از آنجا که این روش هزینه­های پی سازی ساختمانهای واقع در زمینهای سست را به شدت کاهش می­دهد لذا از دیدگاه اقتصاد کلان مملکتی تحقیق در زمینه شناسایی و جنبه های فنی و اجرایی این روش ضرورت دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

دانلود پایان نامه ارشد عمران شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

تکه هایی از متن :

2-1 مقدمه

یکی از روش­های بهسازی عمیق خاک تراکم دینامیکی است. این عمل با تکرار کوبیدن زمین به وسیله وزنه­ای که از ارتفاع مشخص سقوط آزاد می­کند انجام می­شود. عکس العمل خاکها در طی تراکم دینامیکی با توجه به نوع خاک و انرژی وارده متفاوت است. درک وسیع و گسترده از رفتار خاک همراه با روش­های مختلف تراکم برای مفید واقع شدن بهسازی زمین اساسی است.

2-2 تاریخچه

متراکم کردن ماسه­های سست بوسیله سقوط آزاد وزنه قدمت زیادی دارد. از این روش ابتدا چینی­ها و سپس رومی­ها استفاده کردند [4]. اما اولین منبع انتشار یافته در این زمینه پروژه­ای در آلمان بود. بکارگیری وزنه­های سنگین از سال 1970 در فرانسه توسط منارد آغاز شد. در طی دو دهه گذشته تراکم دینامیکی (که به آن متراکم کردن به وسیله­ی ضربه (کوبش سنگین و تحکیم دینامیکی گفته می­شود) بعنوان یک روش قابل قبول جهت بهسازی زمین در محل شناخته شده است [5].

این روش بعنوان یک روش اقتصادی تر جهت آماده کردن زمین برای استفاده از پی های کم عمق می­باشد چراکه استفاده از پی­های عمیق، گودبرداری، جابجایی خاک و پیش بارگذاری و یا اضافه کردن موادی به زمین متحمل هزینه­های بیشتر می­شود. از این روش در پروژه­های مختلف مهندسی نظیر ساختمان سازی، احداث بزرگراه و فرودگاه، احداث سازه در مناطق ساحلی نظیر تعمیرگاه و کارخانه کشتی سازی، کاهش پتانسیل روانگرایی در خاکهای ماسه­ای، استفاده می­شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی 

دانلود پایان نامه ارشد عمران تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

تکه هایی از متن :

   روش مدل سازی

به منظور مدل سازی سیستم خاک و سازه به طور کلی دو روش عمده وجود دارد یکی روش مدل سازی زیر سازه[1] و دیگری روش مدل سازی مستقیم [2].در روش مدل سازی زیر سازه ای مرز مشترک بین خاک و سازه در سازه مش بندی می شود و روابط نیرو – تغییر مکان خاک و سازه در مرز مشترکشان تعیین می گردد و سپس آنها با فنر و میراگرهایی که ضرایبشان به فرکانس تحریک وابسته است مدل می کنند. سپس سازه موجود که بر روی این فنر ها و میراگر ها قرار دارد با اعمال تحریک بر تکیه گاه فنر و میراگر ها تحلیل می شود. به این  ترتیب سیستم های خاک و سازه پیچیده را می توان به قسمت های کوچکتر و قابل کنترل تبدیل نموده و تحلیل را با هزینه بسیار پایین تری انجام داد(Wolg,1985)][i][. اما در روش مدل سازی مستقیم قسمتی از خاک به عنوان نماینده محیط نیمه بی نهایت مدل می گردد در این نوع مدل سازی نیازی به حل روابط بین مرز مشترک و مدل سازی آن با سیستم های فنر و میراگر نمی باشد اما این روش مشکلاتی نیز به همراه دارد که باید آن ها را رفع نمود. در واقعیت امواجی که در محیط نیمه بی نهایت منتشر می گردند دیگر به داخل سیستم باز نمی گردند اما در روش مدل سازی مستقیم به دلیل اینکه فقط بخشی از خاک اطراف سازه مدل می شود این مشکل پیش خواهد آمد. به این ترتیب که انعکاس امواج از مرزهای توده خاک در نظر گرفته شده باعث برگشت و به دام افتادن انرژی داخلی سیستم خواهد شد و خطاهای بزرگی در تحلیل سیستم خاک و سازه ایجاد خواهد نمود.

لذا در روش مدل سازی مستقیم ابعاد توده خاک و همچنین شرایط مرزی توده خاک به منظور جذب امواج اهمیت ویژه ای دارد. در این مورد نیز دو رویکرد وجود دارد یکی مدل سازی توده خاک به اندازه ای که امواج قبل از رسیدن به مرز توده خاک بر اثر میرایی خاک میرا گشته و دیگر به داخل سیستم باز نگردند که با توجه با سرعت بالای امواج ابعاد مورد استفاده در این رویکرد به قدری بزرگ خواهند بود که هزینه تحلیل را به شدت افزایش خواهند داد و به جز در موارد خاص منطقی نخواهد بود رویکرد دوم استفاده از مرز های جاذب مناسب در مرز های توده خاک و در فاصله ای مناسب می باشد که از بازگشت امواج به داخل سیستم جلوگیری کنند.(Wolf,1994,1-10)][ii][. همچنین مدل سازی مستقیم خاک و شرایط مرزی آن باعث افزایش درجات آزادی و صرف هزینه و زمان بیشتری برای تحلیل خواهد شد اما فقط در این صورت است که می توانیم رفتار اندرکنش های موجود را به صورت صحیح مدل نماییم.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

پایان نامه درباره ارائه راهکار برای حل مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار

تکه هایی از متن :

   جامعه آماری

در یک تحقیق، جامعه‌ آماری مجموعه ای از افرادهستند که در یک یا چند صفت، مشترک‌اند.[24] با توجه به اهداف این پژوهش، جامعه‌ آماری آن را دست اندرکاران پروژه های  مقاومسازی سازمان نوسازی مدارس و به صورت خاص، مشاوران  مقاومسازی وخدمات جنبی سازمان وکارشناسان دفتر فنی(که غالبا وظیفه مطالعات اولیه، طراحی معماری، سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی و نیز برآورد هزینه ها را بر عهده دارند)، مهندسین ناظر ساختمانی و تاسیسات (که وظیفه نظارت بر حسن اجرای پروژه، به آنها محول شده است) و پیمانکاران این سازمان (که به عنوان مجری عملیات ساختمانی محسوب می شوند و عملیات اجرایی پروژه را به عهده دارند)، تشکیل می دهند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران: بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار