بایگانی برچسب: s

پایان نامه عمران با موضوع آبشستگی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

1-1 مقدمه

کلمه فرسایش که در انگلیسی اروژن و در زبان فرانسه اروزیون تلفظ می­شود، از ریشه لاتین ارودری[1] به معنی سائیدگی می­باشد و عبارتست از سائیده شدن سطح زمین. به­طور کلی فرسایش خاک[2] عبارتست از جابجایی و جداشدن ذرات خاک از بستر اصلی خود وانتقال آن به مکانی دیگر در اثر عامل انتقال دهنده (الیسون[3]، 1947). در صورتیکه عامل جدا کننده ذرات از بستر و انتقال آنها آب باشد، به آن فرسایش آبی[4] می­گویند.

زمانی که آب از یک تراز به تراز پایین­تر منتقل می شود انرژی پتانسیل آن به انرژی جنبشی تبدیل می شود. در صورت مهار نشدن انرژی بالای جنبشی جریان در طولانی مدت می­تواند باعث خرابی و ایجاد فرسایش در پایین دست جریان شود. برای جلوگیری از خسارات ناشی از انرژی فوق العاده آب در سرعت­های فوق بحرانی و نیز به منظور از بین بردن انرژی اضافی سینتیک موجود در چنین آبی، عموماً از سازه­های خاصی به نام انرژی گیرنده[5] که در پایین دست جریان ساخته می شوند استفاده می شود. اینگونه سازه­ها علاوه بر از بین بردن انرژی آب، وسیله ای برای کنترل و مهار پرش هیدرولیکی و بوجود آوردن شرایط وقوع آن در یک موقعیت مکانی خاص نیز بشمار می روند. به عبارت دیگر موقعی که یک پرش هیدرولیکی روی یک سطح صاف رخ می دهد کوچکترین تغییری در اعماق جریان بالا و پایین دست آن میتواند باعث تغییر مکان پرش به یکی از دو سو گردد، لذا منطقی است در حوضچه ها از سازه­هایی جهت کاهش حساسیت از جمله آب پایه[6] استفاده گردد.

در حالت کلی دو روش برای کاهش انرژی آب وجود دارد، روش اول استفاده از تبدیل­های موضعی و یا اجزاء دیگری که باعث آشفتگی جدی در جریان می شوند، روش دوم بر اساس پرتاب آب به یک نقطه دوردست است که در این میان جریان به ذرات ریزی تبدیل می شود و در برخورد با هوا و برگشت به زمین مقدار زیادی از انرژی خود را از دست می دهد (ابریشمی 1380).

اگر چه طول پرش هیدرولیکی و افت ایجاد شده یکی از پارامتر­های حساس در طراحی است اما در حالت کلی قابل محاسبه از طریق تحلیل ریاضی نبوده و لازم است تا در هر مورد از نتایج تجربی و آزمایشگاهی نیز استفاده گردد (ابریشمی 1380).

یکی از محل­هایی که جریان با سرعت زیاد مستعد ایجاد خسارت در پایین دست جریان است خروجی لوله­های تحت فشار است، انرژی زیاد این جریان باید به صورت کار آمدی گرفته شود تا از خسارت و فرسایش در پایین دست جلوگیری شود. جت­های آب، کالورت­ها و تونل­های انتقال آب نمونه­ای از سازه­هایی هستند که نیاز به سازه مستهلک کننده انرژی دارند (1974،USBR).

در 60 سال گذشته بررسی های بسیاری روی حوضچه­های آرامش در خروجی لوله­ها انجام گرفته است. حوضچه­های مختلف در فرم­ها و طول­های متفاوتی بر اساس فرود جریان خروجی ارائه شده­اند که بسیاری از آنها علاوه بر کارایی پایین طول نسبتاً زیادی نیز دارند و ساخته شدن آنها نیازمند صرف هزینه زیادی است. یک معیار مناسب برای بررسی عملکرد حوضچه­ها و کارایی آنها در استهلاک انرژی آب، میزان فرسایش ایجاد شده در پایاب در شرایط هیدرولیکی مشابه می­باشد. به عبارت دیگر هرچه عملکرد حوضچه بهتر باشد با ایجاد تلاطم بیشتر افت بیشتری ایجاد می کند در نتیجه آب خروجی انرژی کمتری دارد و از توان فرسایشی آن کاسته می شود.

در این تحقیق میزان آبشستگی و فرم حفره آبشستگی به عنوان معیار مقایسه عملکرد حوضچه ها در نظر گرفته شده است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب:پایان نامه عمران

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-1مقدمه:

مدیریت بهينه منابع آب تجديد شونده و توسعه پایدار در کشورهایی ­چون ایران که با کمبود منابع آبی دست به گریبان­اند، لازم و ملزوم یکدیگرند. این کشورها در راستای افق­ توسعه پایدار باید ضمن استحصال منابع كافي آب تجديد شونده براي تأمين نيازهاي بخش هاي رقابتي مختلف تمهيداتي نيز در جهت جلوگيري از چالشهايي چون خطر تخریب منابع آبی و اکوسیستم فراهم گردد. ایران در منطقه نیمه­خشک كه وارث يك رژيم اقليمي وآب و هوايي يا توزيع ناهمگن زمانی -مکانی بارش و رواناب مي باشد، نظردست اندركاران وگروه هاي ذينفع در اين زمينه را به چگونگي انتقال بین حوضه­اي آب را معطوف ساخته است.

برنامه‌ريزي، طراحي و مديريت سامانه‌هاي منابع آب براي تحقق اهداف توسعه پايدار در يک منطقه، مشارکت همگاني راطلب مي نمايد. لذا مطالعه تأثيرات سامانه هاي منابع آب درتغييرات اقتصادي، اجتماعي و همچنين محيط زيست قابل ارزيابي مي باشند [1]. تحليل‌هاي اقتصادي و زيست محيطي نه تنها بايد مرحله توسعه، بهره‌برداري و نگهداري سيستم را در نظر بگيرند، بلکه بايد احتمال نياز به جايگزين‌سازي آن را نيز مطالعه نمايد. دراين بخش ماهيت تنش‌هاي آبي و نحوه برخورد با آن، چالش‌ها و فرصت‌ها، در جهت بهره‌برداري بهينه از سيستم‌هاي منابع آب به همراه سير تحولات تهيه مدل‌هاي بهره‌برداري براي چند حوزه آبريز کشور را مورد بررسي قرار مي دهد. [2]

این تحقیق بر آن است تا روش های انتقال آب از سرچشمه های رودخانه سیمره به سد سیمره  را براساس روند فزآينده تقاضاي آب در حوضه مقصد را تجزيه وتحليل كند با تصور این که ابتدا باید كليه راه­هاي مدیریت تقاضا در نظرگرفته شود. چه بسا اگر کمبود آبی را بتوان با مدیریت تقاضا و با هزینه­هاي معقول حل نمود، به انتقال آب بین ­حوضه­اي نیازي نخواهد بود. زیرا سامانه­هاي انتقال از طرح­هاي پرهزینه و با تبعات منفي در توسعه پايدار منابع آب به شمار می­آید و علاوه بر تحميل هزینه­های كلان تبعات مخرب بر منابع آب مبدأ و مقصد وارد می­کند.

يكي از شيوه هاي مؤثر در صيانت از منابع، ارزیابی زیست­محیطی طرح­ها بر اساس قوانین حفاظتي بوده كه ميتواند با انحاء گوناگون درتحكيم وتضمين توسعه پایدار منابع آبی کشور تاثير گذار باشد. [3]

شاخص­ها و معیارهاي اصول توسعه بعنوان چارچوبي براي سنجش پايداري آنها بشمار مي رود كه يكي از مؤلفه هاي تعيين كننده براي حوضه­هاي مبدأ و مقصد سودمندي اين منابع مي باشد. لذا در همين راستا ميتوان بخشي از انتفاع حاصله از انتقال آب در حوضه مقصد را به حوضه مبدأ تخصیص داد. آنچه در اين خصوص ميتواند فرآيند استحصال آب را بهينه نمايد تلاش در ارتقاء راندمان  ضمن حفظ زير ساخت هاي يك محيطي زيستي و اكوسيستم سالم در حوضه مبداء باشد.كه بدليل ارتباط هيدرولوژيكي دو حوزه بوده  كه حوضه مقصد نيز از سود حاصله بهره مند خواهد شد .[4]

آنچه در اين خصوص حائز اهميت است اينست كه ظرفیت­های طبيعي و توان اكولوژيكی منطقه را بايد در نظر گرفته  زيرا انحراف آب از مسیر طبیعی خود بدون رعايت معيارهاي علمي، نادیده گرفتن حقوق بهره برداران پایین­دست علاوه برتحميل تبعات اقتصادی و معیشتی براي اين افراد ، جابجايي دموگرافيكي را براي افراد آسيب پذير بوجودآورده كه به نوبه خود ناهنجاريهاي حاد اجتماعي و فرهنگي را به ارمغان خواهدآورد.

به همين دليل گزينه­­ی حذف تونل كه تأثير سوء بر منابع آب زيرزميني منطقه خواهد گذاشت و مهاجرت و مشکلات اجتماعی و آثار ثانویه طرح را منتفي مي­كند، توصيه مي­شود كه مطالعات تكميلي گزينه انتقال آب بهشت­آباد با کاربرد خط لوله انجام شود و از هرگونه شتاب زدگي در تصميم­گيري نهایي، پرهيز شود. (محبی:2، 1390)

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه رشته عمران با موضوع شبیه سازی ترافیکی میکروسکوپیک

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

تکه هایی از متن :

2-3 الگوریتم‌های کنترل رمپ

 

در طول سال‌های گذشته، تعدادی از استراتژی‌های کنترل رمپ از نوع ساده به استراتژی‌های کنترل پیچیده و بسیار پیچیده‌تر توسعه یافته‌اند. استراتژي‌هاي کنترل رمپ براساس واکنش[1] به ترافیک می‌تواند به دو دسته‌ کنترل بهینه استاتیک و کنترل بهینه دینامیک تقسیم شود.

کنترل بهینه استاتیک شامل استراتژی‌های کنترل رمپ ثابت ، پیش زمان بندي شده و زمانی از روز است. این استراتژي‌ها به صورت نا به هنگام و بر پایه تقاضاي زمانی (داده‌هاي ترافیک) تعیین می‌شوند. نرخ‌هاي کنترل رمپ متفاوت براي زمان‌هاي متفاوتی از روز مطابق با تقاضا تنظیم خواهد شد. مزیت این استراتژي‌ها این است که اجازه می‌دهند تعداد وسایل نقلیه سرویس داده شده حداقل شود تا مسافت پیموده شده کل، کمینه شده یا صف‌هاي رمپ بالانس شود. عیب به کارگیري این استراتژی‌ها آن است که تغییر تقاضا در یک روز و یا از یک روز به روز دیگر را که می‌تواند به اضافه بار جریان اصلی در زمان ازدیاد تقاضا یا بهره‌برداري پایین‌تر در زمان کاهش تقاضا در بزرگراه منجر شود درنظر نمی‌گیرند. استراتژي کنترل رمپ زمان ثابت توسط Papageorgiou  به استراتژي کنترل پویا توسعه یافته است. (Papagiorgiou M., 1991)

کنترل رمپ‌هاي واکنشی که کنترل بهینه دینامیک نیز نامیده می‌شود به صورت به هنگام و بر اساس داده‌هاي زمان واقعی ترافیک در بزرگراه به منظور تعیین سیاست کنترل تعیین می‌شوند. داده‌هاي ترافیک مانند جریان، سرعت و اشغال شناسایی خواهد شد و نرخ‌هاي کنترل رمپ‌ در طول زمان تغییر می‌کند. کنترل رمپ‌ واکنشی مزیت‌هاي مشابهی با کنترل رمپ زمان ثابت دارد. با این وجود این کنترل رمپ‌ها به علت توانایی‌شان براي جلوگیري از ازدحام برجسته‌اند.

با توجه به ساختار کنترل مورد بحث، استراتژي‌هاي کنترل رمپ‌ واکنشی می‌تواند به دو دسته تقسیم بندي شود:

کنترل رمپ محلی (و یا جدا شده)[2] که کنترل رمپ جدا شده تنها در شرایط ترافیکی که به صورت محلی اندازه گیری شده، می‌باشد. و بخش‌های بزرگراه را به صورت جدا شده بررسی می‌کند، مانند ورودی بزرگراه، شبکه منطقه‌ای بزرگراه که آنها را در رمپ خاصی محاسبه می‌کند. چون شرایط ترافیکی به صورت محلی اندازه‌گیري می‌شود می‌تواند بر ازدحام محلی در نزدیکی رمپ اثر بگذارد.

و سیستم کنترل رمپ گسترده (و یا هماهنگ شده)[3] که گروهی از کنترل کننده‌هاي رمپ‌هاي ورودي در بزرگراه با در نظر گرفتن شرایط ترافیک در کل بزرگراه هماهنگ خواهند شد. سیستم کنترل گسترده شرایط محاسبه را فراتر از رمپ‌های مجاور و در مقطع طولی بزرگراه انجام می‌دهد. زمانی که نرخ کنترل[4] برای هر رمپ منحصر به فرد محاسبه شد، اطلاعات به منظور دستیابی به سطح بالای سیستم جمع بندی می‌شود. هدف سیستم هماهنگ شده، دستیابی به شرایط ترافیکی بهینه براي کل سیستم است. این گروه شامل کنترل رمپ اشتراکی، کنترل رمپ رقابتی و کنترل رمپ‌ مکمل است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی:دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

4-3-13- بررسی فرایندهای ژئوشیمیایی حاکم بر آبخوان بابل – بابلسر

در مطالعات هیدروژئولوژیکی که بر روی منطقه­ای وسیع با تعداد زیاد چاه­های قابل دسترس انجام   می­گیرند، مشکلات عدیده­ای برای نمایش و پردازش داده­های بدست آمده، وجود دارد. از روش­های متداول در بررسی­های هیدروژئوشیمیایی، ترسیم نقشه­های هم­میزان پارامترهای کیفی آب، به منظور بررسی توزیع مکانی و زمانی متشکله­های شیمیایی آب­زیرزمینی محدوده می­باشد. لذا در مورد مقایسه نقشه­های  هم میزان توزیع نقاط نمونه­برداری اهمیت زیادی دارد (آپلو و پست­ما 1994، 536)[1].

از پارامترهای معمول جهت شناخت و بررسی کیفی آب­زیرزمینی یک منطقه می­توان به آنیون و  کاتیون­های محلول، باقیمانده خشک، هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم، pH و غیره اشاره نمود. در این تحقیق نیز از متوسط داده­های کیفی دو دوره مرطوب و خشک پارامترهای مذکور، مربوط به چاه­های مشاهده­ای دشت بابل- بابلسر (دوره آماری 11 ساله)، جهت بررسی کیفیت آب مصرفی براساس جداول استاندارد، دیاگرام­های کیفی، تهیه نمودارها و نقشه­های مورد نیاز، استفاده شده است.

 

4-3-14- بررسی نقشه­های هم­میزان آنیون محدوده بابل- بابلسر

جهت تهیه نقشه­های مورد نظر، اطلاعات لازم با فرمت مناسب به محیط GIS منتقل شده و با توجه به دیگر نقشه­های موجود در پایگاه اطلاعاتی تفسیر دقیق­تری صورت گرفته است. همانطور که در فصل قبل اشاره شد، نمکهای محلول در آب به صورت کاتیون و آنیون تجزیه می­شوند. آنیون­ شامل مجموع غلظت یون­های کلر، سولفات، کربنات و بی­کربنات می­باشد. نقشه­های هم­میزان کلر و سولفات در دو دوره اردیبهشت و مهر ماه رسم شده­اند.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

تهیه نقشه های موضوعی هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی:پایان نامه عمران

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

  بررسی نتایج نمودارها و نقشه­های کیفی محدوده بابل – بابلسر

– آب­زیرزمینی محدوده دارای تیپ آب بی­کربناته کلسیک می­باشد. غالب بودن یون­های کلسیم و بی­کربنات عموماً ناشی از ورود آبهای تغذیه­ای از سازندهای کارستی ارتفاعات مشرف به دشت، وجود co2 محلول در آب تغذیه­ای و تأثیر گازکربنیک موجود در خاک­های جنگلی می­باشد.

– باتوجه به تقسیم­بندی محدوده براساس باقیمانده خشک، در متوسط دوره­های خشک و مرطوب، بیش از 80 درصد از کل وسعت محدوده دارای آب­ شیرین و بقیه آن دارای آب لب­شور می­باشد.

– از لحاظ کشاورزی، در متوسط دوره خشک و مرطوب به ترتیب 8/88 و 2/87  درصد از محدوده در کلاس C3S1 واقع شده­اند. این­گونه آب­ها دارای خطر شوری زیاد و خطر قلیائیت کم می­باشند، و با انجام تسهیلات لازم نظیر آبشویی متوسط خاک­ها و ایجاد شبکه­های زهکشی مناسب، قابل استفاده هستند.

– از لحاظ شرب، در متوسط دوره خشک و مرطوب از لحاظ شرب، به ترتیب 9/71 و 9/75 درصد از محدوده دارای کیفیت قابل قبول، و 8/21 و 2/16 درصد دارای کیفیت نامناسب می­باشد.

– اکثر چاه­های نمونه­برداری دشت، از لحاظ سختی در رده کاملاً سخت واقع شده­اند. بالا بودن مقدار سختی ناشی از ورود آب­های تغذیه­ای عبوری از لایه­های کربناته ارتفاعات، نفوذ آلاینده­های ناشی از پساب فاضلاب­ها و زه­آب­ کشاورزی و انحلال کانی­های تبخیری موجود در لایه بالایی خاک می­باشد.

– بررسی تغییرات میزان یون­های عمده آب­زیرزمینی در طول دوره آماری (11 سال) نشان می­دهد، تغییرات میزان یون­ها در سال­های مختلف هم­روند بوده است. بطوریکه بالا رفتن غلظت یون­ها در سال­های اخیر مشاهده می­شود. بالا بودن غلظت یون­ها در فصل خشک نسبت به مرطوب را می­توان با توجه به افزایش برداشت از آب­زیرزمینی، در تغییر از فصل پرآبی به کم­آبی و افزایش غلظت املاح در آب انتظار داشت.

– با توجه به نقشه­های هم میزان یون­های عمده آب­زیرزمینی محدوده در هر دو دوره خشک و مرطوب، غلظت یون­ها از مناطق مرکزی به طرف شمال محدوده (خصوصا شمال شرقی) بالا می­باشد. از دلایل اصلی اینکه از جنوب محدوده به سمت شمال رسوبات آبخوان دانه­ریزتر شده (دارای رس بالا) بنابراین در این مناطق بافت خاک سنگین می­باشد و جذب املاح سطحی در این مناطق بیشتر می­شود. عمق سطح        آب­زیرزمینی در مناطق شمالی کم بوده و میزان تبخیر از سطح آب بالا می­باشد، فروشویی نمک روی خاک در اینگونه مناطق بیشتر صورت می­گیرد. حداکثر زبانه نفوذ آب شور دریا در بابلسر می­باشد (مهندسین مشاور کنکاش عمران، 1385) که باعث افزایش میزان کلر، سولفات و سدیم آب­زیرزمینی در این نواحی می­شود.

– ازآنجائیکه آبخوان محدوده تحت تأثیر تغذیه دائم و همیشگی از سازندهای کربناته ارتفاعات البرز، رودخانه­ بابلرود و ریزش­های جوی می­باشد، لذا نوسانات و میزان تغییرات زمانی در شیمی­­ آب­زیرزمینی محدوده بیشتر متأثر از عوامل مذکور می­باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی فرایندهای ژئوشیمیایی حاکم بر آبخوان مورد مطالعه و اثرات ناشی از آن

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

2-4- مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور

مطالعات متعددی در زمینه کیفیت آب­زیرزمینی با استفاده از توصیف نمودارها، استانداردها و سیستم اطلاعات جغرافیایی در داخل و خارج از کشور انجام شده است که به­طور مختصر در ذیل به بعضی از آنها اشاره می­گردد:

– کابلی، 1382، بررسی ویژگی­های کمی و کیفی آبخوان آبرفتی دشت ساری، که در این تحقیق از عوامل مؤثر بر پایین بودن کیفیت آب­زیرزمینی منطقه، نفوذ پساب مصارف مختلف، اختلاط آب شور فسیل و آب دریا و همچنین تبخیر از آب­زیرزمینی تشخیص داده شد.

– بهزادی­فر، 1383، پهنه­بندی مناطق مستعد اکتشاف آب­زیرزمینی دشت قوچان-شیروان با استفاده از GIS، که در این تحقیق علاوه­بر تهیه نقشه­ها و پهنه­بندی­های مختلف کیفی از نظر شرب، کشاورزی، باقیمانده خشک و تیپ آب­زیرزمینی، مدل کمی آب­زیرزمینی آبخوان نیز ارائه شد.

– کریم دوست و همکاران، 1388، کیفیت آب­زیرزمینی دشت اردبیل را از نظر مصارف شرب، کشاورزی مورد بررسی قرار دادند، که با در نظر گرفتن عوامل موثر در کیفیت آب­زیرزمینی و بررسی­های آماری   داده­های کیفی، به این نتیجه رسیدند که کیفیت آب­زیرزمینی دشت اردبیل از نظر مصارف شرب در حد متوسط تا خوب و از نظر آبیاری در حد مطلوب می­باشد.

– موسوی و همکاران، 1388، کیفیت آب نکاء، تجن و سفیدرود را بر اساس استانداردهای موجود و نیز توسط برخی روشهای گرافیکی از قبیل نمودار پایپر، شولر، استیف و ویلکوکس مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که نمونه­ها در ایستگاه­های مختلف از نظر کیفی مشابه هستند.

– محمدی سعدآباد و کیانی، 1388، به بررسی تغییرات هدایت الکتریکی و میزان کلر آب چاه­های فاروج در سالهای 1379 تا 1386 پرداختند. به این نتیجه رسیدند که سیر صعودی روند تغییرات هدایت الکتریکی و کلر آب، به ویژه در سال­های اخیر، مرتبط با افزایش فعالیت­های صنعتی و نیز تغییرات هواشناسی در منطقه بوده که اثرات نامطلوبی را بر کیفیت بهره­برداری آب در این دشت داشته است.

– ضیاء و همکاران، 1388، به بررسی کمی و کیفی آب­زیرزمینی دشت اسفندان با کمک Arc GIS پرداختند. با توجه به بررسی نقشه­های هم­ میزان ترسیم شده از پارامترهای کیفی و پهنه­بندی کیفیت آب از نظر شرب و کشاورزی، مهم­ترین عامل تغییر کیفی زمین­شناسی، تأثیرات هیدروژئولوژیکی مشخص شده است.

– اسفندیاری و همکاران، 1388، با استفاده از Arc GIS به پهنه­بندی کیفی آب­های زیرزمینی اراضی مجاور دریاچه طشک، فارس پرداختند. نتایج نشان داد تنها 14/34 درصد از آب منطقه برای کشاورزی خوب و مناسب است.

– کلانتری و همکاران، 1390، به بررسی کیفی منابع آب­زیرزمینی دشت زیرراه در شمال شرق شهرستان دشتستان، استان بوشهر با استفاده از Arc GIS از لحاظ شرب، کشاورزی و صنعت پرداختند. با تفسیر  نقشه­های ترسیم شده، قسمت شمال و مرکز دشت دارای کیفیت غیر قابل قبول برای مصارف شرب و از لحاظ کشاورزی اکثر نمونه­ها بر اساس طبقه­بندی ویلکوکس در کلاس C4S4 قرار گرفتند، و کیفیت منابع آب از لحظ مصرف صنعت پوسته­گذار هستند. مهم­ترین عوامل وجود نمکزار، تالابهای آب شور، عدم زهکشی مناسب، تشکیل املاح در روی سطح زمین، حرکت این املاح همراه با نفوذ آب سطحی و زیرزمینی به درون سفره آبدار نتیجه گرفته شد.

– فضل­اولی و همکاران، 1391، به بررسی کیفی منابع آب­زیرزمینی دشت ساری- نکاء از نظر کشاورزی با استفاده از Arc GIS، در طی 15 سال آماری پرداختند. مشاهده شد كه به طور متوسط 12/83 درصد مساحت دشت داراي كلاس C3S1 مي­باشد. آب­هاي مربوط به اين كلاس دارای خطر شوری زیاد و خطر قلیائیت کم می­باشند و با انجام تسهیلات لازم نظیر آبشویی متوسط خاک­ها و ایجاد شبکه­های زهکشی مناسب، براي كار­هاي كشاورزي قابل استفاده هستند.

– هس و وایت[1]، 1993، با استفاده از داده­های شیمیایی 441 نمونه از 15 موقعیت نمونه­برداری در آبخوان کارستی کربناته جنوب مرکزی کنتاگی ایالات متحده، سری­های زمانی را تهیه نمودند که نوسانات فصلی در مقیاس­های زمانی هفتگی و ماهانه را آشکار می­ساختند. آنها بیان نمودند که تغییرات کوتاه­مدت و بعضی از تغییرات فصلی در پارامترهای سختی و نمایه­های اشباع می­تواند به­حساب اثرات ترقیق از رواناب­های طوفانی و فصلی گذاشته شود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

پایان نامه با موضوع بررسی هیدروژئولوژی منطقه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

 

1-1- مقدمه

آب منشاء حیات و رونق زندگی است. اهمیت آب درتمام شئون زندگی بشر مشهود و برکسی پوشیده نیست. بخش اعظم آب کره زمین یعنی2/94 درصد آن به صورت آب شور در اقیانوس­ها قرار گرفته که غیر قابل استفاده است. از 8/5 درصد آب موجود در خشکی های کره زمین، آبهای زیرزمینی بزرگترین منبع آب شیرین جهان بوده و تقریباً 20% آب مصرفی کل جهان از آن تأمین می­گردد (ولایتی، 1374).

منابع آب­زیرزمینی به­ خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار با اهمیت هستند. کشور ایران در منطقه نیمه خشک جهان واقع گردیده، که میانگین بارندگی سالیانه آن حدود 253 میلی­متر است، این مقدار بارش کمتر از یک سوم متوسط بارندگی سالیانه کره زمین (860 میلی­متر) می­باشد. از طرف دیگر توزیع بارندگی درکشور ما ازنظر مکانی و زمانی یکنواخت نبوده از این رو در اکثر نقاط کشور همواره با مشکل کم آبی مواجه هستیم (علیزاده 1385، 13)، بنابراین شناخت آب از نظر کیفیت و چگونگی حصول آن قدمی اساسی برای بهینه­سازی مصرف است (رکس و همکاران 2007، 210)[1].

آب­های زیرزمینی به دلیل ارتباط هیدروژئولوژی با دیگر منابع آبی همواره در معرض آلودگی با روند تخریبی است (زراعی و آخوندعلی 1385، 3:1620)، بنابراین در بحث مدیریت سیستم آب­زیرزمینی که تصمیمات براساس کمیت و کیفیت آب اتخاذ می­شوند، شناسایی عوامل آلاینده آب­زیرزمینی، بررسی تغییرات مکانی و زمانی غلظت آلاینده­ها، حفظ کیفیت منابع آب در حد استانداردهای قابل قبول ملی و جهانی لازم و ضروری است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

پایان نامه عمران درباره تحلیل دینامیکی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

تکه هایی از متن :

2-2- عملکرد تأسیسات زیرمینی طی رویداد زلزله

مطالعات بسیاری خسارت زلزله به تأسیسات زیرزمینی را به ثبت رسانده اند.ASCE  خسارت در منطقه لس آنجلس ناشی از زلزله سان فرناندو 1971 توصیف می کند.JSCE  عملکرد چندین سازه زیرزمینی شامل تونل های لوله­ای غوطه ور طی لرزش در ژاپن را توصیف می کند.  Dukeو Leeds، Steven ، Dowding  و Rozen، Owen   و Scholl ، Sharma   و Judd، Power  و دیگران، Kaneshiro  و دیگران، همگی مختصری از موارد تاریخی خسارت به تأسیسات زیرزمینی را ارائه داده اند. Owen  و Scholl کوشش Dowding  و Rozen را با 127 مورد تاریخی به روز در آوردند. Sharma   و Judd یک پایگاه داده وسیع از خسارت لرزه ای به سازه های زیرزمینی با استفاده از 192 مورد تاریخی گسترش دادند. Power و دیگران با 217 مورد تاریخی، تجدید نظر بیشتری انجام داده اند. مشاهدات کلی زیر در خصوص عملکرد لرزه ای سازه های زیرزمینی می­تواند صورت گیرد:

 • سازه های زیرزمینی نسبت به سازه هایی که روی سطح ساخته می شوند، در اثر زلزله متحمل خسارت کمتری می گردند.
 • هر چه عمق تونل بیشتر باشد، میزان خرابی در مقایسه با تونل های کم عمق، کمتر است. این امر را بطور طبیعی می توان به بهبود خواص مصالح با افزایش ناشی از سربار و زائل شدگی امواج زلزله با عمق مرتبط دانست.
 • سازه های زیر زمینی بنا شده در خاک در مقایسه با سازه های زیر زمینی بنا شده در سنگ های مقاوم، دچار خرابی بیشتری می شوند.
 • تونل های دارای پوشش و همچنین تونل هایی که در آنها تزریق انجام شده است نسبت به تونل های بدون پوشش در سنگ ایمن تراند. بطور کلی پایدارسازی زمین اطراف تونل و بهبود تماس پوشش با محیط بوسیله تزریق در کاهش خسارات مؤثر است.
 • تونل های تحت اثر بارهای متقارن که باعث بهبود اندر کنش میان پوشش و محیط اطراف تونل می گردد، در برابر زلزله پایدارترند. ضخیم کردن پوشش ممکن است منجر به افزایش نیروهای ناشی از زلزله در پوشش گردد.
 • خسارات ایجاد شده در حین زلزله را می توان به پارامترهایی همچون حداکثر سرعت و شتاب زمین بر مبنای بزرگی و فاصله از کانون زلزله مورد نظر مرتبط نمود.
 • مدت زمان حرکت قوی زمین در حین زلزله دارای اهمیت قابل توجهی است. چرا که ممکن است باعث ایجاد گسیختگی ناشی از تغییر مکان های بزرگ گردد.
 • حرکات با فرکانس بالا ممکن است باعث افتادن سنگ ها و قطعات بتنی در امتداد صفحه ضعیف شود. این نوع فرکانس ها که بسرعت با فاصله زائل می گردد، معمولاً در فاصله کمی از منبع زلزله ایجاد می شوند.
 • بسته به زاویه و نحوه برخورد موج زلزله به تونل این امواج می توانند تقویت شود. البته این زمانی است که طول موج بین یک تا چهار برابر قطر تونل باشد.
 • اگر زلزله موجب ناپایداری شیروانی های سنگی یا خاکی گردد، خرابی ناشی از آن می تواند در ورودی تونل ها قابل توجه باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه ­های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بهره وری منابع انسانی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

چکیده  …………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….3
 • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………..4
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………….4
 • اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..5
 • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق ……………………………………………………………………………….6
 • سؤالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….7
 • فرضيه‏هاي تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….7
 • محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………7
 • بهره وران تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………8
 • تعريف واژه‏ها ……………………………………………………………………………………………………………..8
  • بهره وری …………………………………………………………………………………………………………8
  • پروژه ……………………………………………………………………………………………………………….8
  • مدیریت پروژه ……………………………………………………………………………………………….. 9
  • منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………… 9
  • مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………………………………………. 9
  • راهنمای گستره دانش مدیریت پروژهPMBOK ………………………………………………… 10
  • چرخه حیات پروژه  PLC…………………………………………………………………………………11
  • فاز اجرایی چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………….. 12
  • ساخت و ساز شهری ……………………………………………………………………………………… 12
 • مراحل انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………13
 • ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………… 15

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               شماره صفحه

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
 • تعریف کلی بهره وری …………………………………………………………………………………………………. 18
  • تعریف لغوی بهره وری ……………………………………………………………………………………… 19
  • تعریف کاربردی بهره وری …………………………………………………………………………………. 19
  • تعاریف سازمان های تخصصی بین المللی برای بهره وری ……………………………………… 20
  • تاریخچه بهره وری در ایران ……………………………………………………………………………….. 22
 • انواع بهره وری …………………………………………………………………………………………………………. 22
  • بهره وری جزئی ………………………………………………………………………………………………..22
  • بهره وری کلی …………………………………………………………………………………………………. 23
 • بهره وری نیروی انسانی ………………………………………………………………………………………………..23
  • واحد اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………………… 24
  • روش های اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی …………………………………………………… 24
   • روش نمونه گیری از کار ………………………………………………………………………….. 24

2-4-2-2-  روش ارزیابی 5 دقیقه ای…………………………………………………………………………… 25

2-4-2-3-  روش پرسشنامه کارگران ماهر…………………………………………………………………….. 25

2-4-2-4-  روش محاسبه تاخیرات توسط سر کارگران…………………………………………………… 26

2-4-2-5-  روش عکس برداری و یا فیلم برداری در بازه های زمانی……………………………….. 26

2-4-2-6-  روش زمان سنجی گروه…………………………………………………………………………….. 26

2-4-2-7-  روش تعیین شاخص بهره وری سطح پروژهPLP  ………………………………………… 27

2-6-2-8-  روش تحلیل پوششی داده ها DEA……………………………………………………………… 28

 • اهمیت بهبود بهره وری در صنعت ساخت………………………………………………………………………. 28

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

2-5-1-  عوامل موثر بر بهره وری…………………………………………………………………………………….. 29

 • نقدی بر تحقیقات گذشته……………………………………………………………………………………… 33

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 35
 • روش تحقیق در بررسی کیفی …………………………………………………………………………………………35
 • روش تحقیق در بررسی کمی ……………………………………………………………………………………….. 36
 • دیاگرام روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 37

فصل چهارم: بررسی بهره وری منابع انسانی با رویکرد PLC در پروژه های ساخت و ساز شهری

4-1-   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 39

 • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 39

4-2-1-  تعیین حجم نمونه آماری …………………………………………………………………………………… 40

4-2-2- استفاده از روش آماری ……………………………………………………………………………………….. 40

 • روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 41
  • عوامل موثر بر بهره وری ساخت بر اساس تحقیقات مشابه انجام شده گذشته……………. 41
  • عوامل موثر بر اساس مستندات فنی پروژه های گذشته …………………………………………… 41
  • نظرات متخصصین با تجربه، کارشناسان و اساتید دانشگاهی ……………………………………. 41
 • اجزای پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………… 42
 • خصوصیات و اهداف پرسشنامه …………………………………………………………………………………… 43
 • دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز شهری ………………………… 46
 • روایی سئوالات پرسشنامه …………………………………………………………………………………………… 47
 • پردازش داده ها ………………………………………………………………………………………………………….. 47

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

 • روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….. 48

4-9-1-  روش شاخص اهمیت نسبی ………………………………………………………………………………. 48

4-9-2- روش منطق فازی ………………………………………………………………………………………………. 48

4-9-2-1- مقدمه ای بر منطق فازی …………………………………………………………………………….. 49

4-9-2-2- اعداد فازی ذوزنقه ای ……………………………………………………………………………….. 50

4-9-2-3-  اعداد فازی مثلثی ……………………………………………………………………………………….50

4-9-2-4- عملیات ریاضی با اعداد فازی ……………………………………………………………………….51

4-9-2-5- تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی ……………………………………………………………. 51

4-9-2-6- رتبه بندی پاسخ ها ……………………………………………………………………………………. 52

 • نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………….. 54
 • توصیف جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 55
 • توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………………………….. 57
 • رتبه بندی نتایج داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی ……………………………………………….. 57

4-13-1- پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………. 61

4-13-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش شاخص اهمیت نسبی در هر دسته …………. 62

 • تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش فازی ……………………………………………………………….. 62

4-14-1- رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی ……………………………………… 62

4-14-2- رتبه بندی مهمترین عوامل بر اساس روش فازی در هر دسته …………………………………. 73

 • مقایسه نتایج به دست آمده از دو روش شاخص اهمیت نسبی و فازی ……………………………. 73

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          شماره صفحه

فصل پنجم: ارائه مدلP.N.HR   جهت مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی

5-1-  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 76

5-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 76

 • روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………76
 • آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..77
 • تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………………………………………………………….77

5-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها …………………………………………………………………………..77

 • معرفی پارامترهای جدول N.HR …………………………………………………………………………77
 • مقایسه نتایج به دست آمده از جدول مدل N.HR ………………………………………………………81
 • تفسیر عدد بهره وری منابع انسانی ………………………………………………………………………………84

فصل ششم: ارائه مدل  HR.P.S جهت مقایسه کیفی وضعیت بهره وری منابع انسانی

6-1-   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….87

 • جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..87
 • روش طراحی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………87
 • آزمون مورد استفاده برای تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..88
 • تجزیه و تحلیل دادها ………………………………………………………………………………………………….88

6-5-1- توصیف جامعه آماری پرسشنامه ها ………………………………………………………………………..88

6-5-2- رتبه بندی سئوالات پرسشنامه سوم ………………………………………………………………………..88

 • معرفی پارامترهای مدل. P.S……………………………………………………………………………………90
 • روش محاسبه ماتریس P.S ………………………………………………………………………………….91

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                شماره صفحه

 • تفسیر ماتریس وضعیت بهره وری منابع انسانی …………………………………………………………………93

فصل هفتم: تفسیر و نتیجه گیری

7-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….98

7-2- خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..98

7-3- نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها …………………………………………………………………………………99

7-4- ارائه راهکار برای بهبود بهره وری منابع انسانی در صنعت ساخت و ساز شهری …………………101

 • عوامل مهم برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی ………………………………………………………101
 • عوامل مهم تشکیل تیم پروژه ………………………………………………………………………………103
 • عوامل مهم توسعه تیم پروژه ………………………………………………………………………………104
 • عوامل مهم مدیریت تیم پروژه …………………………………………………………………………….105

7-5- جمع بندی پیشنهادات به مدیران در سطح کلان کشور …………………………………………………….108

7-6- جمع بندی پیشنهادات به مدیران پروژه ها ……………………………………………………………………..109

7-7- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………..109

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………….. 111

فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………..112

فهرست منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………113

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………….115

پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………..116

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………..123

فهرست جداول

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(جدول2-1): تعاریف کاربردی بهره وری  ………………………………………………………………………………………………………………………..20

(جدول 4-1): رابطه t با درصد احتمال صحت گفتار ………………………………………………………………………………………………………….40

(جدول 4-2): پرسشنامه طراحی شده بر اساس عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی در ساخت و ساز  ……………………………..44

(جدول 4-3): تعداد سئوالات مربوط به هر دسته از عوامل بهره وری …………………………………………………………………………………..47

(جدول4-4): معیار تبدیل متغیرهای زبانی 5تایی به اعداد فازی مثلثی …………………………………………………………………………………..52

(جدول4-5): مقیاس زبانی استاندارد برای تعیین رتبه بندی به روش شناسایی عدد فازی ……………………………………………………….53

(جدول4-5) : توصیف جامعه آماری بر اساس پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده …………………………………………………55

(جدول4-6): فراوانی مطلق افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت (سمت) ………………………………………………………………………………55

(جدول4-7): فراوانی مطلق افراد بر اساس تفکیک جنسیت …………………………………………………………………………………………………55

(جدول4-8): توصیف جامع آماری بر اساس میزان تجربه در هر گروه ………………………………………………………………………………….56

(جدول 4-9): توصیف جامع آماری بر اساس میزان سن در هر گروه ……………………………………………………………………………………56

(جدول 4-10): توصیف جامع آماری بر اساس مدرک تحصیلی در هر گروه …………………………………………………………………………56

(جدول4-11): فراوانی مطلق گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه ……………………………………………………………………………………..57

(جدول4-12): نیاز به بخش مدیریت منابع انسانی در پروژه های عمرانی ……………………………………………………………………………..57

(جدول 4-13): تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری ……………………………………………..58

(جدول 4-14): تجزیه و تحلیل سئوالات کلی بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری ……………………………………61

(جدول 4-15): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری …………………………………62

(جدول4-16): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کل جامعه آماری …………………………………………..62

(جدول4-17): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر کارفرمایان ……………………………………………………65

(جدول4-18): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر مشاوران ……………………………………………………….68

(جدول4-19): رتبه بندی عوامل موثر بر بهره وری بر اساس روش فازی از نظر پیمانکاران …………………………………………………..70

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(جدول 4-20): تجزیه و تحلیل مهمترین عوامل بر اساس شاخص اهمیت نسبی از نظر کل جامعه آماری …………………………………73

(جدول 5-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت  پیمانکاری رتبه 1 ……………………………………………………………………………………..77

(جدول5-2): محاسبات عدد بهره وری منابع انسانی  P.N.HR …………………………………………………………………………………………78

(جدول 6-1): توصیف مقدار تجربه سه شرکت  پیمانکاری رتبه های 1،2و3 ………………………………………………………………………..88

(جدول6-2): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته الف (برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی)…………………88

(جدول6-3): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ب (تشکیل تیم پروژه) ……………………………89

(جدول6-4): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته ج (توسعه تیم پروژه) ……………………………..89

(جدول6-5): عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی بر اساس روش فازی برای دسته د (مدیریت تیم پروژه) ……………………………90

(جدول 6-6) : محاسبات ماتریس HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………….92

(جدول 6-7) : نقاط ماتریس HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………………..92

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(نمودار4-1): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس نوع فعالیت …………………………………………………………………………………………..55

(نمودار4-2): فراوانی نسبی افراد پاسخگو بر اساس مدرک تحصیلی …………………………………………………………………………………….56

(نمودار4-3): فراوانی نسبی گزینه های انتخاب شده در پرسشنامه ………………………………………………………………………………………..57

(نمودار5-1) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته برنامه ریزی منابع انسانی (الف) ………………………….82

(نمودار 5-2) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته تشکیل تیم پروژه (ب) ……………………………………….82

(نمودار 5-3) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته توسعه تیم پروژه (ج) ………………………………………….83

(نمودار 5-4) : تغییرات مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری در دسته مدیریت تیم پروژه (د) ………………………………………..83

(نمودار 5-5) : مقایسه عدد بهره وری منابع انسانی بر اساس مدل P.N.HR در سه شرکت پیمانکاری ………………………………..84

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                شماره صفحه

(شکل1-1): نمای کلی مدیریت منابع انسانی …………………………………………………………………………………………………………………….10

(شکل1-2):  نمونه سطوح هزینه و کارکنان در چرخه حیات پروژه ……………………………………………………………………………………..11

(شکل1-3):  چرخه حیات پروژه های عمرانی ………………………………………………………………………………………………………………….13

(شکل3-1):  سلسله مراتبی از فرایند تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..37

(شکل4-1):  منابع اطلاعاتی جهت تهیه پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………..42

(شکل 4-2): دسته بندی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی ……………………………………………………………………………………………46

(شکل 4-3): شکل فرمول مثلثی ………………………………………………………………………………………………………………………………………51

(شکل 4-4): طیف لیکرت در حالت فازی ………………………………………………………………………………………………………………………..52

(شکل 6-1): ماتریس  HR.P.S …………………………………………………………………………………………………………………………………….91

(شکل6-2) : وضعیت کیفیت بهره وری 3 شرکت بر روی ماتریس HR.P.S  ……………………………………………………………………..93

(شکل 6-3): وضعیت بهره وری تهاجمی …………………………………………………………………………………………………………………………94

(شکل 6-4): وضعیت بهره وری محافظه کارانه …………………………………………………………………………………………………………………95

(شکل 6-5): وضعیت بهره وری رقابتی ……………………………………………………………………………………………………………………………95

(شکل 6-6): وضعیت بهره وری تدافعی …………………………………………………………………………………………………………………………..96

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

بررسی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند:پایان نامه ارشد

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

3-7 روش کار

قبل از انجام پژوهش به جمع آوري اطلاعاتی از طرحهاي جامع ، تفصیلی و اجرایی طرحهاي آبخیزداري اقدام می گردد. همچنین در این مرحله سایر اطلاعات مورد نیاز از تعدادي منابع علمی موجوداز قبیل مقالات و پایان نامه ها با توجه به اهداف طرح و متغیرهاي مورد نظر جمع آوري می شود. این اطلاعات بیشتر شامل بررسی وضعیت منطقه یا عرصه اجراي طرح آبخیزداري قبل از انجام عملیات اجرایی بوده است.

بررسی فعالیتهاي آبخیزداري انجام شده در حوضه، مشخص کردن موقعیت مکانی اجراي طرحها،

نوع اقدامات و عملیات پیش بینی شده، سال اجرا، حجم، تعداد، وسعت هر یک از عملیات ها در قالب طرحهاي آبخیزداري نیز استخراج و مشخص می گردد.

جهت بررسی تاثیر سازه ها ابتدا حجم رسوب جمع شده در مخزن هریک از سازه ها بعد از تهیه پروفیل و مقطع آنها برآورد می گردد سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. همچنین با توجه به اینکه در خروجی حوضه ایستگاه هیدرومتری قرار دارد، آمارهای این ایستگاه در دوره زمانی قبل و بعد از انجام عملیات آبخیزداری در سطح حوضه بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

3-8  مواد و وسائل مورد نیاز:

 • ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ رﻗﻮﻣﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری در ﻣﻘﯿﺎس1:25000
 • گزارشات مطالعات آبخیزداری حوضه نهندچای قبل از اجرای عملیات
 • نرم افزارهای مربوط به GIS مانند Arc GIS و نرم افزارهای Auto cad mapو office
 • آﻣﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی هیدرومتری ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﺧﺬ ﺷﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن آب منطقه ای استان آذربایجانشرقی

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند