Recent Articles

Read More

پایان نامه ارشد عمران: بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

عنوان کامل این پایان نامه : بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP تکه هایی از متن : 2-1-3- رزین های تشكيل دهندهFRP رزین های پلیمری جهت اتصال ورق های FRP به بتن مورد استفاده قرار می گیرند. بایستی توجه داشت که اتصال ضعیف FRP ها به...
Read More

دانلود پایان نامه عمران بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

عنوان کامل این پایان نامه : بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP تکه هایی از متن : 1-5- ساختار تحقیق مطالب موجود در این تحقیق به صورت زیر سازماندهی شده اند: در فصل اول کلیات تحقیق، پیشینه تحقیق، هدف از انجام آن و سازماندهی مطالب مندرج...
Read More

دانلود پایان نامه رشته عمران بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

عنوان کامل این پایان نامه : بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP تکه هایی از متن : 1-4– ضرورت، اهمّیت و هدف تحقیق ایران با داشتن زلزله های بزرگ هر سه سال یک بار و زلزله های متوسط سالیانه و همچنین حوادث غیرمترقبه نظیر سیل و...
Read More

دانلود پایان نامه ارشد عمران بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

عنوان کامل این پایان نامه : بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP تکه هایی از متن : مقدمه زمین لرزه پدیده ای طبیعی و غیر قابل اجتناب است که به خودی خود سبب تلفات جانی و مالی نمی باشد، بلکه در کنش حرکات زمین با محیط...
Read More

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

عنوان کامل این پایان نامه : بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP تکه هایی از متن : فهرست مطالب   فصل اول: کلیات 1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 1-2- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 1-3- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 1-4- ضرورت، اهمّیت و هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………8 1-5- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………9 فصل...
Read More

پایان نامه ارشد رشته عمران بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

عنوان کامل این پایان نامه : بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP تکه هایی از متن : 1-3- پیشینه تحقیق تكنولوژي استفاده از ورق هايFRP در مهندسي عمران اولين بار در سال 1984در سوئيس توسط پروفسورMeier  مطرح و مورد آزمايش قرار گرفت كه در آن ورق...
Read More

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

عنوان کامل این پایان نامه : بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP تکه هایی از متن : چكيده: امروزه بسیاری از سازه های بتن آرمه که در حال بهره برداری هستند، عمری بیش از 75 سال دارند و به دلیل حوادث طبیعی از قبیل زلزله و...
Read More

دانلود پایان نامه ارشد عمران با موضوع انواع مختلف سیستم های مهاربندی

عنوان کامل این پایان نامه :  تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای  تکه هایی از متن :   مقدمه اصولا از نظر مهندسی آن طرح مناسب و قابل قبول تلقی می شود که بتواند شرایط...