دسته: جدید

اکتبر 25, 2018 Off By 92

انواع و اقسام ماشین های اصلاح صورت در بازار یافت می شود و در برخورد اول، انتخاب یکی از آن…

اکتبر 21, 2018 Off By 92

درنظام بهره سود سرمایه ازابتدا مشخص شده است و سرمایه دار هیچگونه خطراحتمالی را نمی پذیرد و درهر شرایطی سود…