پایان نامه عمران بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

متن کامل در سایت امید فایل 

ب بر اساس چگالی:

1- بتن سبك با دانسيته سنگين: دانسيته در حدود 1200 كيلو گرم در متر مكعب (مقاومت فشاري در حدود  Kg/cm2 65) تا دانسيته در حدود 1600 كيلوگرم در متر مكعب (مقاومت فشاري در حدود  Kg/cm2  176) و دانسيته هاي بالاتر تا حد 1800 كيلو گرم با مقاومت فشاري حدود Kg/cm2 250 بدون مشكل قابل دسترسي مي باشند كه براي بعضي سازه هاي باربر در ساختمانها توصيه مي شود. براي  اسكلت ساختمانهاي بلند و ديوارهاي باربر و تقويت شده دانسيته هاي Kg/cm3 1400 و براي ديوارهاي مياني با ضخامت هاي 65 تا 80 ميليمتر نيز بكار گرفته مي شود. بديهي است كه كاهش يك تن وزن هر متر مكعب ديوار باعث كاهش هزينه هاي ناشي از ايجاد اسكلت هاي فلزي گران قيمت سنگين براي ساختمان مي گردد.

بكارگيري ديوارهايي با اين دانسيته وزن مرده ساختمان را در مقايسه با آجر حدود 50 درصد كاهش   مي دهد. علاوه بر اين به علت نازك شدن ديوارهاي ساختمانها سطح مفيد منازل تا حدود 7 درصد افزايش مي يابد و فضاي مفيد ساختمانها را افزايش مي دهد.

  • بتن سبك با دانسيته متوسط: پانل هاي پيش ساخته بتن با وزنهاي 800 – 1000 كيلوگرم در متر مكعب براي ديوارهاي غير باربر براي سازه هاي فلزي و بتني كاربرد فراواني دارد.

3- بتن سبك با دانسيته پايين: دانسيته هاي كمتر در حدود 300 تا 600 كيلوگرم در متر مكعب براي افزايش عايق حرارتي سازه ها ايده آل هستند. مقاومت بتن سبك در برابر آتش، جذب آب و صوت اين محصول را در مقايسه با ساير مصالح ساختماني در بازار بسيار جذاب نموده است، هر چند كه ساير مصالح ساختماني كه براي عايق كاري در ساختمان بكار مي روند ممكن است سبكتر باشند اما قيمت بالاي آنها و كاهش راندمان آنها به دليل جذب زياد رطوبت باعث شده است كه بتن سبك جايگزين بهتري در مقايسه با مصالح ساختماني فوق باشد. در واقع بتن سبك با دانسيته پايين براي استفاده در هتلها و ساختمانهاي تجاري و مدارس كه آلودگي صوتي يكي از معضلات اين اماكن مي باشد بسيار مطلوب است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه با موضوع بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

1-5. هدف پژوهش

متن کامل در سایت امید فایل 

از آنجا که بتن سبک سازه اي، با کم کردن بار مرده ساختمان و کاهش وزن تمام شده ساختمان نیروي زلزله را نیز کاهش می دهد اما سبک کردن بتن باعث ایجاد فضاي خالی زیادي در آن میشود و در نتیجه کاهش مقاومت آن را به همراه دارد. براي حل این مشکل استفاده از مواد افزودنی نظیر فوق روان کننده براي کاهش آب مصرفی و پوزولان هاي ریزساختار مانند میکروسیلیس و نانوسیلیس براي پرکردن خلل و فرج هاي بتن و افزایش مقاومت آن در نظر گرفته مي شود. هر چقدر مواد افزودني به بتن ريزتر و در مقياس نانو باشند، خواص چسبندگی و پرکنندگی بتن بيشتر شده و بتن مطلوبتری بدست مي آيد و با توجه به اين مطلب که بسياری از خواص بتن به عنوان يك ماده متخلخل از ساختارش در ابعاد نانو نشأت ميگيرد، لذا اميدهاي بسياري براي استفاده از فناوري نانو در بهبود خواص بتن به وجود آمده و تحقيقات زيادي در كشورهاي مختلف در حال انجام است. در تحقیق حاضر به منظور دسترسی به بتن هاي سبک با مقاومت بالا، طرحهاي اختلاط با درصدهاي  متفاوت حاوي میکرو و نانوسیلیس ساخته شده (درصدهاي 0، 2، 4 و 6  نانوسيليس و 0، 7.5 و 15 درصد ميكروسيليس) و خواص مكانيكي بتن همچون مقاومت فشاري، مقاومت كششي غير مستقيم (آزمايش برزيلي)، آزمايش اولتراسونيك (براي مشخص كردن مدول الاستيسيته ديناميكي) و آزمایش جمع شدگی در سنين متفاوت 7، 28 و 90 روزه بررسي و اندازه گيري شده و با خواص نمونه كنترل (منظور نمونه شاهد بدون نانوسيليس و بدون ميكروسيليس) مقايسه كرده و طرح اختلاط بهينه در سه حالت:

الف- بتن سبك فقط حاوي نانوسيليس با درصدهاي مذكور

ب- بتن سبك فقط حاوي ميكروسيليس با درصدهاي مذكور

ج- بتن سبك حاوي مخلوط ميكرو سيليس با نانو سيليس

معرفي شده است.

يادآوري مي شود معيار انتخاب طرح اختلاط بهينه بتن سبك  بايد شرايط زير را  برآورده سازد:

  • مقاوت فشاري بايد بيشتر ازMpa 17 باشد.

2- بايد در عين آنکه مقاومت فشاری لازم را تأمين می کند، وزن مخصوص کمتری داشته باشد.[14].

سبكدانه مصرفي در اين تحقيق سبكدانه ليكا از نوع ريزدانه انتخاب و جايگزين ماسه شده است. به اين دليل كه ليكا نسبت به بسياري از سبكدانه ها مقاومت بالاتري بدست مي دهد. همچنين تحقيقات انجام شده نشان مي دهد هر چه ليكا ريزدانه تر باشد مقاومت بيشتري بدست مي آيد. همچنين هر چه ليكا ريزدانه تر باشد خطر جداشدگي سنگدانه ها كاهش مي يابد[15]. نسبت آب به سيمان در تمام مراحل آزمايش ثابت و برابر 35/0 در نظر گرفته شد. عيار سيمان هم 500 كيلوگرم بر مترمكعب انتخاب شد.

در ادامه مطالب در فصل دوم به شناخت انواع سبكدانه و ويژگي بتنهاي سبك ساخته شده با اين سبكدانه ها و مواد افزودني قابل كاربرد جهت ساخت بتنهاي سبك سازه اي و شناخت پوزولانها و نانو مواد و تأثير آنها بر خواص بتن پرداخته شده است. فصل سوم به روش تحقيق و معرفي مصالح مصرفي و استاندارد و نحوه انتخاب آنها و طرح اختلاط بتن اختصاص دارد. فصل چهارم مربوط به ارائه داده ها و نتايج و تجزيه و تحليل داده هاست. در پايان فصل پنجم به نتيجه گيري حاصل از داده ها و ارائه پيشنهادات  و راهكارهايي هم راستا با اين تحقيق پرداخته شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه عمران درباره خواص مکانيکي

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

1-3-6. مشکلات طرح اختلاط بتن سبک و راههاي مقابله با آن

با افزایش تقاضا براي مصرف بتن سبک، توجه به مشکلات طرح اختلاط آن، ریختن، متراکم کردن و عمل آوري آن نیز مطرح شد و سعی شد تا راه حل نیز براي آن ارائه گردد. یکی از مشکلات، کنترل کارآیی و در نتیجه کنترل نسبت آب به سیمان در بتن سبک می باشد. توصیه می شود سبکدانه ها در دو حالت کاملاً خشک و یا کاملاً پیش مرطوب شده به کار رود. اگر جذب آب سبکدانه ها خیلی زیاد باشد، روش پیش مرطوبی براي این بتن ها بکار می رود تا افت شدید اسلامپ را شاهد نباشیم. پیش مرطوبی به معناي افزایش رطوبت و آب جذب شده توسط سبکدانه است. اگر جذب آب سبکدانه کم باشد نیاز به پیش مرطوبی نمی باشد. مشکل جدا شدگی در محل و ریختن بتن سبک جدي است، براي همین توصیه می شود اسلامپ بتن  (به جزء در مورد بتن هاي پمپاژی) از 10 سانتی متر تجاوز نکند و مقدار مناسب آن 5 تا 5/7  سانتی متر است. کاهش حداکثر اندازه سبکدانه مصرفی، افزایش عیار سیمان، کاهش نسبت آب به سیمان، بکارگیري مواد ریز پودري مانند پوزولان ها و سرباره ها و ترکیب پودر سنگ به همراه مصرف سبکدانه ها که چندان سبک نباشد میتواند مفید واقع شود و جداشدگی را محدود نماید. بکارگیري مواد حباب زا و ایجاد بتن حبابدار سبکدانه به خوبی در برابر جداشدگی بتن را پایدار می کند. مهم ترین مشکل در امر تراکم جداشدگی است. براي حل این مشکل بهتر است از لرزاندن بیش از حد خودداري شود. در بتن سبکدانه عملاً سبکدانه بالا آمده و شیره در زیر جمع می شود و اگر ماسه معمولی داشته باشیم در پایین جمع می شود. ضربه زدن براي تراکم به ویژه در دالها بهتر از لرزاندن می باشد. استفاده از شمشه و ماله لرزان براي پرداخت سطح بتن توصیه می شود. ماله هاي آلومینیومی و منیزیمی در پرداخت سبکدانه نیز مناسب می باشد. در عمل آوري نیز باید دقت کرد با اینکه بتن سبکدانه به دلیل اینکه خمیر سیمان می تواند از آب درون سبکدانه در طول زمان عمل آوري استفاده نماید به عمل آوري رطوبتی حساس نیست، اما این بدان معنا نیست که عمل آوري ضرورت ندارد. قسمت هاي سطحی بتن به دلیل جمع شدگی بیشتر ممکن است نیاز به عمل آوري زیادتري داشته باشد. این عمل آوري بیشتر جنبه حفاظتی دارد و کمتر بر پیشبرد هیدراتاسیون سیمان تأثیر می گذارد[5].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

متن کامل در سایت امید فایل 

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه عمران با موضوع ميكروسيليس

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

متن کامل در سایت امید فایل 

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

1-1. مقدمه

يكي از مشكلات مهم در طراحي لرزه اي و اجراي ساختمان ها، بخصوص ساختمان هاي مرتفع و پل هاي بزرگ بتني وزن مرده قابل توجه بكار رفته در آن است. از اين رو درصورت استفاده از بتن سبكي كه داراي خواص مكانيكي مطلوب باشد، امتيازات قابل توجهي را ميتوان به دست آورد كه از جمله آن كاهش در بار مرده و نيروي زلزله و به تبع آن كاهش  مقاطع در تير، ستون، دال و پي و همچنين عملكرد بهتر از نظر عايق بندي حرارتي و مقاومت مطلوب در برابر آتش است که در نهايت به اقتصادي شدن طرح منجر خواهد شد. اما با توجه به اينكه خصوصيات مكانيكي بتن غالباً با وزن مخصوص آن نسبت مستقيم داشته لذا در بتن سبك به خاطر پايين بودن وزن مخصوص اين نوع بتن از مقاومت كمتري برخوردار ميباشد. بنابراين محققان همواره در صدد بوده اند تا با استفاده از مواد افزودني به بتن سبك بتوانند خواص مكانيكي آن را بهبود بخشند.

با پيشرفت تكنولوژي و دسترسي بشر به فناوري نانو به دليل قابليت هاي ويژه اي كه پيش روي انسان قرار مي دهد، لزوم استفاده از آن در صنعت بتن به شدت احساس مي شود. علت توجه به فناوري نانو اين است كه با كاهش در اندازه ذرات، خصوصيات جديد و غيرعادي مكانيكي، الكتريكي، مغناطيسي و ... مشاهده مي گردد كه در حالت عادي دستيابي به اين ويژگي ها ممكن نمي باشد.  

1-2. سبك سازي

سبك سازي يكي از مباحث نوين در علم ساختمان است كه روز به روز در حال گسترش و پيشرفت مي باشد. اين فن آوري عبارتست از كاهش وزن تمام شده ساختمان با استفاده از تكنيك هاي نوين ساخت مصالح جديد و بهينه سازي روش هاي اجرا. كاهش وزن ساختمان علاوه بر صرفه جويي در هزينه زمان و انرژي، زيان هاي ناشي از حوادث طبيعي مانند زلزله را كاهش داده و صدمات ناشي از وزن زياد ساختمان را به حداقل مي رساند[1]. سبك سازي و مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله امري ضروري به شمار مي رود و در اين راستا ارتقاء سطح علمي و تخصصي در جامعه مهندسي كشور و آشنايي با سيستم ها و مصالح جديد ساختماني امري اجتناب ناپذير مي باشد. از سوي ديگر حل مشكلاتي نظير زمان طولاني اجرا و يا هزينه زياد اجراي ساختمانها در بخش مسكن نيازمند ارائه راهكارهاي گسترش استفاده از روش هاي نوين و مصالح ساختماني جديد جهت كاهش وزن، كاهش زمان ساخت و نهايتاً كاهش هزينه اجرا مي باشد. اين امر به نوبه خود موجب بهينه سازي ساخت، افزايش توليد مسكن در كشور و رسيدن به شرايط مطلوبتر در اجرا خواهد بود. ضرورت امر سبك سازي با توجه به كاهش نيروي وارد بر ساختمان در برابر زلزله تبيين مي گردد، يكي از روشهاي كاهش نيروي وارد بر ساختمان در زلزله و نيروي برشي پايه  براساس اكثر آئين نامه هاي موجود از جمله استاندارد 2800 زلزله، كاهش وزن سازه مي باشد. با توجه به اينكه ايران كشور زلزله خيزي است ساخت اماكن مسكوني با مصالح سبك بايد به عنوان يك اصل پذيرفته شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

دانلود پایان نامه ارشد درباره ليكا

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

1-3-4. مزاياي بتن سبك

مزاياي استفاده از بتن سبك عبارتند از:

  • كاهش وزن سازه با توجه به وزن كم «در حدود 300 تا 1750 كيلوگرم در متر مكعب» در مقايسه با بتن معمولي با وزن مخصوص kg/m3  2400

2- كاهش ابعاد عناصر سازه اي مانند تير، ستون و پی و امكان استفاده از مقاطع كوچكتر

3- كاهش نيروي زلزله وارد بر سازه

4- كاهش بار وارد بر قالبهاي بتني به دليل كاهش ابعاد و وزن مخصوص كم بتن هاي سبك

5- بر خورداري از امتياز سرعت در نصب و انطباق با هر نوع نقشه ساختماني

6- مقاومت زياد بدليل استفاده از مواد افزودنی

7-  بتن سبك از لحاظ انتقال حرارت و صدا عايق بهتري نسبت به بتن معمولي محسوب      مي شود[4].

 

1-3-5. معايب ساختمان هاي ساخته شده با بتن سبک     

اين ساختمانها داراي مشکلات ويژه اي هستند که به اختصار ميتوان به نمونه هاي زير اشاره نمود:

  • مشکلات اتصال اعضاء سازه اي با هم
  • مشکلات حمل و نقل
  • مشکلات درز بندي اتصالات
  • نياز به گروه نصاب متخصص
  • نگهداري تخصصي
  • مشکل نصب اجزاء غير سازه اي به ديوارها
  • متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

دانلود پایان نامه عمران با موضوع بتن سبكدانه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

1-3. بتن سبك

1-3-1. تعريف

متن کامل در سایت امید فایل 

بتن سبك طبق تعريف مؤسسه بتن آمريكا  ACI 116R-87عبارت است از: «بتني كه وزن مخصوص آن به طور محسوسي كمتر از وزن مخصوص بتني است كه با سنگدانه هاي طبيعي يا شكسته ساخته مي شود».

1-3-2. روشهاي ساخت بتن سبك

بتن سبك به 3 روش مختلف ساخته مي شود:

1- با حذف ريزدانه از دانه بندي بتن، بتني بدست مي آيد كه در اصطلاح «بتن بدون ريزدانه» ناميده مي شود.

2-  با جانشين كردن دانه هاي سنگي بتن معمولي با مصالح سنگي همانند سنگ پا، رس منبسط شده و يا پرليت و غيره بدست مي آيد كه  در اصطلاح «بتن سبك» ناميده مي شود.

3- با ايجاد حباب هوا درون دوغاب سيمان، در هنگام گرفتن آن، ماده اسفنج مانندي كه در اصطلاح به نام « بتن گازي» ناميده مي شود‍[2].

 

1-3-3. خصوصيات بتن سبك

تركيبات اين بتن به گونه اي عمل مي كند كه حالت ضد رطوبت به خود گرفته و به مانند بتن معمولي كه جذب آب دارد عمل نكرده و آب را از خود دفع مي كند. اين بتن تحت فشار مستقيم (پرس) ساخته مي شود. بدليل شكل گيري بتن در فشار، ساختار آن داراي يكپارچگي قابل قبولي است. بتن سبك در قالبهاي طراحي شده توسط متخصصين، بصورت يكپارچه ريخته مي شود. بدليل يكپارچگي در نوع ساختمان بتن، قطعه توليدي از استحكام بالايي برخوردار شده و مقاومت بالايي نيز در برابر زلزله از خود نشان خواهد داد. براي تقويت اين بتن از يك يا چند لايه شبكه فلزي در داخل بتن استفاده شده كه اين حالت همانند مسلح كردن بتن معمولي بوسيله ميلگرد مي باشد. هزينه توليد اين نوع بتن از ديگر مواد ساختماني به نسبت ويژگي آن پايين تر است. زمان بسيار كمتري جهت توليد ديوارهاي بتني سبك يا قطعات ديگر لازم است. ضايعات مواد اوليه جهت توليد بتن سبك بسيار كمتر از بتن معمولي است، چون تمام مراحل توليد در محل مشخصي صورت گرفته و جهت توليد پروسه اي طراحي گرديده است[3].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع نانوسيليس

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه و کلّیات         

1-1. مقدمه. 2

1-2. سبك سازي.. 2

1-3. بتن سبك... 3

1-3-1. تعريف... 3

1-3-2. روشهاي ساخت بتن سبك... 3

1-3-3. خصوصيات بتن سبك... 4

1-3-4. مزاياي بتن سبك... 4

1-3-5. معايب ساختمان هاي ساخته شده با بتن سبک... 5

1-3-6. مشکلات طرح اختلاط بتن سبک و راههاي مقابله با آن. 5

1-4. پيشينه تحقيق.. 6

1-5. هدف پژوهش... 9

فصل دوم: شناخت انواع سبكدانه و مواد افزودني بتن سبك و نانو مواد

2-1. مقدمه. 12

2-2. طبقه بندي بتن سبك... 12

2-3. خواص بتن سبكدانه. 16

2-4. روشهاي افزايش مقاومت بتن سبك... 17

2– 5. انواع سبكدانه ها 17

2-6.  سبكدانه هاي طبيعي.. 18

2-6-1. پوميس... 18

2-6-2. پوکه معدنى.. 18

2-6-2-1. موارد مصرف پوکه معدنی.. 18

2- 7. سبكدانه هاي مصنوعي توليد داخل كشور. 19

2-7-1. پرليت... 19

2-7-1-1. طرز تهيه پرليت... 19

2-7-1-2. كاربرد پرليت... 20

2-7-1-3. منابع پرليت در كشور و جهان. 21

2-7-2.  ليكا 21

2-7-2-1. مزايا و موارد كاربرد ليكا در صنعت ساختمان. 22

2-8. انواع بتن سبك... 27

2-8-1.  بتن ليكا 27

2-8-2.  بتن سبک گازى.. 27

2-8-3.  بتن پلى استايرنى.. 28

2-8-3-1.  مزایای بتن سبک پلی استایرنی عبارتند از: 28

2-8-3-2.  معايب بتن سبک پلی استایرنی.. 29

2-9.  بتن با مقاومت بالا. 29

2-9-1.  مزاياي استفاده از بتن با مقاومت بالا. 30

2-9-2.  معايب استفاده از بتن با مقاومت بالا. 31

2-9-3. طرح اختلاط بتن با مقاومت بالا. 31

2-10. جنبه هاي اقتصادي بتن سبك... 34

2-11. پوزولانها 35

2-11-1. تعريف پوزولانها 35

2-11-2. انگيزه مصرف پوزولانها 35

2-11-3. تاثير پوزولانها بر مقاومت فشاري بتن.. 36

2-11-4. سيمان پرتلند پوزولاني.. 36

2-11-5. ميكروسيليس... 37

2-11-6.  خاكستر بادي.. 38

2-12. روان كننده ها و فوق روان كننده ها: 39

2-13. نقش پودر سنگ در بهبود خواص بتن سبك با مقاومت بالا. 40

2-14. اثر نوع دانه بندي ليكا بر خواص مكانيكي بتن سبك... 40

2-15. مسائل اجرائي بتن سبكدانه سازه اي.. 41

2-16. نانومواد ها و مشخصات آنها 41

2-16-1. مقدمه. 41

2-16-2. مواد نانوكمپوزیت... 42

2-16-3. نانو سیلیس آمورف... 43

2-16-3-1. نانوسیلیس و مقایسه بعضی خواص آن با میکروسیلیکا 44

2-16-4. نانو لوله ها 46

فصل سوم: مواد اوليه و روشها

3-1. مقدمه. 49

3-2. مواد مورد استفاده(Material) 49

3-2-1. سیمان. 49

3-2-1-1. سیمان پرتلند پوزولانی (PPC) 49

3-2-2. آب اختلاط.. 50

3-2-3. سنگدانه ها 50

3-2-3-1. آزمایش لس آنجلس بر روی سنگدانه های درشت... 52

3-2-4. ماده افزودنی نانوسیلیس... 54

3-2-5. ماده افزودنی ميكروسيليس... 55

3-2-6. ماده افزودنی فوق روان کننده 56

3-3. نمونه ها و نحوه عمل آوری آنها 57

3-4. روش تحقيق.. 57

3-5. طرح اختلاط.. 58

فصل چهارم: نتایج آزمایشها و بحث و بررسی آنها

4-1. مقدمه. 61

4-2. نتایج آزمایشهای بتن سبك... 61

4-2-1. آزمایش مقاومت فشاری.. 62

4-2-1-1. آزمایش مقاومت فشاری برای طرح اختلاطهای حاوي نانوسيليس (2و3 و4) 63

4-2-1-2. آزمایش مقاومت فشاری برای طرح اختلاطهای حاوي ميكروسيليس(5و6 ) 67

4-2-1-3. آزمایش مقاومت فشاری برای طرح اختلاطهای حاوي اختلاط نانو با ميكرو(7 تا 12 ) 69

4-2-2. آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم. 72

4-2-2-1. آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختلاطهای حاوي نانوسيليس (2و3و4) 74

4-2-2-2. آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختلاطهای حاوي ميكروسيليس (5و6) 76

4-2-2-3. آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختلاطهای حاوي اختلاط نانوسيليس با ميكروسيليس (7 تا 12 ) 78

4-2-3. آزمایش سرعت پالس التراسونیک (UPV) 83

4-2-3-1. روش سرعت پالس... 83

4-2-3-2. عوامل موثر بر سرعت پالس... 83

4-2-3-3. کاربرد روش سرعت پالس... 84

4-2-3-4. آزمایش التراسونیک برای طرح اختلاطهای حاوي نانوسيليس (2و3و4) 86

4-2-3-5. آزمایش التراسونیک برای طرح اختلاطهای حاوي ميكروسيليس(5و6) 88

4-2-3-6. آزمایش مدول الاستيسيته ديناميكي برای طرح اختلاطهای حاوي اختلاط نانوسيليس با ميكروسيليس (7 تا 12 ) 90

4-2-4. آزمايش جمع شدگي بتن.. 93

4-2-4-1. مقدمه. 93

4-2-4- 2. عوامل موثر در جمع شدگي.. 93

4-2-4-3 . انواع جمع شدگي بتن.. 94

4-2– 4– 4 . ارتباط عمل آوري داخلي  و جمع شدگي.. 94

4 -2– 4– 5. نتايج آزمايش جمع شدگي.. 95

4-2-4-6. آزمایش جمع شدگي برای طرح اختلاطهای حاوي نانوسيليس (2و3 و4) 96

4-2-4-7. آزمایش جمع شدگي برای طرح اختلاطهای حاوي ميكروسيليس(5و6 ) 98

4-2-4-8 . آزمایش جمع شدگي برای طرح اختلاطهای حاوي اختلاط نانو با ميكرو(7 تا 12 ) 100

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

5– 1 . مقدمه. 105

5–2. نتيجه گيري.. 105

5– 3. پيشنهادات... 107

منابع و مراجع.108

فهرست جداول

جدول 2-1. وزن مخصوص دانه هاي ليكا با توجه با دانه بندي.. 22

جدول 2-2. طرح اختلاط راهنما براي بتنهاي با مقاومت بالا (در طرحهاي فوق ميكروسيليس وجود ندارد) 32

جدول 2-3. طرح اختلاط راهنما براي بتنهاي با مقاومت بالا حاوي ميكروسيليس... 33

جدول 2-4. مقايسه انواع بتن سبك با آجر و بتن معمولي.. 34

جدول 3-1. ترکیب سیمان مصرفی.. 50

جدول 3-2. دانه بندی سنگدانه های مصرفی.. 51

متن کامل در سایت امید فایل 

جدول 3-3. آزمایش لس آنجلس برای ترکیب A.. 53

جدول3-4. آزمایش لس آنجلس برای ترکیب B. 53

جدول 3-5. آزمایش لس آنجلس برای ترکیب C. 53

جدول 3-6. نتایج آزمایش لس آنجلس برای ترکیب های A و B و C. 54

جدول 3-7. مشخصات نانوسیلیس مصرفی.. 54

جدول 3-8. مشخصات ميكروسيليس مصرفي.. 55

جدول 3-9. مشخصات فوق روان کننده مصرفی.. 56

جدول 3-10. مشخصات طرح اختلاطها 59

جدول 4–1. نتايج آزمايش مقاومت فشاري براي طرح اختلاطهاي حاوي نانوسيليس... 65

جدول 4–2. نتایج آزمایش مقاومت فشاری برای طرح اختلاط های حاوي ميكروسيليس... 68

جدول4–3. نتایج آزمایش مقاومت فشاری برای طرح اختلاط های حاوي اختلاط نانو با ميكرو. 70

جدول 4-4. نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختلاطهای حاوي نانوسيليس... 75

جدول 4– 5.  نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم برای طرح اختلاطهای حاوي ميكروسيليس... 77

جدول 4–6. نتایج آزمایش مقاومت كششي برای طرح اختلاط های حاوي اختلاط نانو با ميكروسيليس... 80

جدول 4–7. نتايج آزمايش اولتراسونيك براي نمونه هاي حاوي نانوسيليس... 86

جدول 4–8. نتايج آزمايش اولتراسونيك براي نمونه هاي حاوي ميكروسيليس... 88

جدول 4–9. نتايج آزمايش آولتراسونيك براي نمونه هاي حاوي اختلاط نانوسيليس با ميكروسيليس... 90

جدول 4–10. نتايج آزمايش جمع شدگي براي طرح اختلاطهاي حاوي نانوسيليس... 97

جدول 4–11. نتايج آزمايش جمع شدگي براي طرح اختلاطهاي حاوي ميكروسيليس... 99

جدول4-12. نتايج آزمايش جمع شدگي براي طرح اختلاطهاي حاوي اختلاط نانو با ميكروسيليس... 101

 

فهرست اشكال

شكل 1-1. بتن ساخته شده توسط شركت ونديداد. 9

شكل 2-1. سنگ پرليت... 20

شكل 2-2. ليكاي درشت دانه. 21

شكل 2-3. مصالح گوناگون با مقایسه مقاومت حرارتی بلوک های  لیکا 23

شكل 2-4. پروژه هاي كار شده با محصولات ليكا 26

شكل 3-1. نمودار دانه بندی شن مصرفی.. 52

شكل 3-2. نمونه منشوري جهت انجام آزمايش جمع شدگي.. 57

شکل4-1.  دستگاه آزمایش مقاومت فشاری و کششی غیرمستقیم. 63

شكل 4–2. روند تغييرات مقاومت فشاري با افزايش درصد نانوسيليس... 66

شكل4–3. درصد افزايش مقاومت فشاري با افزايش نانو نسبت به نمونه شاهد. 67

شكل 4– 4. روند تغييرات مقاومت فشاري با افزايش درصد ميكروسيليس... 69

شكل 4– 5. روند تغييرات مقاومت فشاري در اثر اختلاط نانوسيليس با ميكروسيليس... 71

شكل 4– 6. روند تغييرات مقاومت فشاري در اثر اختلاط نانوسيليس با ميكروسيليس... 72

شكل 4– 7. روند تغييرات مقاومت كششي با درصد نانو. 76

شكل 4-8 . روند تغيير مقاومت كششي با درصد ميكرو. 78

شكل 4– 9. روند تغييرات مقاومت كششي با افزودن نانوسيليس به ميكروسيليس... 81

شكل 4– 10. روند تغييرات مقاومت كششي با افزودن نانوسيليس به ميكروسيليس... 82

شکل 4-11. سونیسکوپ مورد استفاده در آزمایش التراسونیک(تعیین مدول الاستیسیته دینامیکی) 84

شكل 4– 12. روند تغيير مدول الاستيسيته با افزايش درصد نانوسيليس... 87

شكل 4– 13. روند تغييرات مدول الاستيسيته ديناميكي با افزايش ميكروسيليس... 89

شكل 4– 14. روند تغييرات مدول الاستيسيته ديناميكي با افزودن نانوسيليس به ميكروسيليس... 91

شكل 4– 15. روند تغييرات مدول الاستيسيته ديناميكي با افزودن نانوسيليس به ميكروسيليس... 92

شكل 4– 16. روند تغييرات كرنش با افزايش درصد نانوسيليس... 98

شكل 4– 17. روند تغييرات كرنش با افزايش درصد ميكروسيليس... 100

شكل 4– 18. روند تغييرات كرنش با اختلاط نانو با 7.5 درصد ميكروسيليس... 102

شكل 4– 19. روند تغييرات كرنش با اختلاط نانو با 15 درصد ميكروسيليس... 103

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

 چکيده:

يكي از مشكلات مهم در طراحي لرزه اي و اجراي ساختمان ها وزن مرده قابل توجه بكار رفته در آن است. از اين رو درصورت استفاده از بتن سبكي كه داراي خواص مكانيكي مطلوب باشد، امتيازات قابل توجهي را ميتوان به دست آورد كه از جمله آن كاهش در بار مرده و نيروي زلزله می باشد که در نهايت به اقتصادي شدن طرح منجر خواهد شد. با توجه به اينكه در بتن سبك به خاطر پايين بودن وزن مخصوص اين نوع بتن از مقاومت كمتري برخوردار ميباشد، بنابراين محققان همواره در صدد بوده اند تا با استفاده از مواد افزودني به بتن سبك بتوانند خواص مكانيكي آن را بهبود بخشند.

متن کامل در سایت امید فایل 

در اين تحقیق آزمایشگاهی به بررسی اثر پوزولانهای نانوسيليس و ميکروسيليس بر خصوصیات مکانيکي بتن سبک، شامل مقاومت فشاري، مقاومت کششي و همچنین آزمايش اولتراسونيک جهت تعيين مدول الاستيسيته ديناميکي و آزمايش جمع شدگي مورد آزمايش قرار گرفته است، که نتايج حاصل از آزمایشات حاکی از افزایش خصوصیات مکانیکی به ازای جایگزینی نانوسیلیس تا 4 درصد وزن سیمان می باشد. در بررسي اثر اختلاط نانو سيليس با ميکرو سيليس بالاترين مقاومت فشاري به ازاي ۲ درصد نانوسيليس به همراه 5/7 درصد ميکرو سيليس حاصل شد. مصرف نانو سيليس تا ۴ درصد باعث کاهش کرنش ناشي از جمع شدگي و بهبود مدول الاستیسیته دینامیکی ميشود. همچنین اختلاط ۲ درصد نانوسيليس به همراه 5/7 درصد ميکرو سيليس کاهش کرنش را به همراه دارد. اما اختلاط نانو سيليس با درصد هاي بالاتر از 5/7 درصد ميکرو سيليس باعث کاهش خواص مکانيکي مذکور مي گردد.

                                                                            

کليد واژه ها: نانوسيليس، ميكروسيليس، بتن سبكدانه، ليكا، خواص مکانيکي

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه ارشد بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

5-2 پیشنهادات

1- با توجه به بهبود عملکرد حوضچه در این تحقیق بهتر است با مدل کردن رسوب با ابعاد و وزن مخصوص­های مختلف یک رابطه برای محل و عمق حداکثر آبشستگی در فرود­های مختلف ارائه شود.

متن کامل در سایت امید فایل 

2- با توجه به اینکه تاکنون اثر همزمان عرض، ارتفاع، و محل پخش کننده استفاده شده در این تحقیق بررسی نشده است چنین تحقیقی می­تواند منجر به بهبودی عملکرد حوضچه و معرفی ابعاد و محل بهینه برای پخش کننده شود.

3-   Bradley & Peterka(1957) نموداری برای طراحی سنگچین پایدار در پایاب حوضچه آرامش تیپ شش انجمن آبادانی امریکا ارائه می­کنند. با توجه به بهبود قابل توجه عملکرد حوضچه در این تحقیق بهتر است برای پایاب حوضچه معرفی شده در این تحقیق نیز یک نمودار یا رابطه مشابه ارائه شود که با توجه به کارایی حوضچه جدید قطعا نمودار حاصل منجر به طرح سنگچین اقتصادی تر با ابعاد کوچکتر خواهد شد.

4- با توجه به محدودیت­های موجود در این تحقیق برای رسیدن به فرود­های بالا، بهتر است حوضچه های آزمایش شده در فرود های بالاتر نیز طراحی شوند و عملکرد آنها در فرود­های بالای 5/3 نیز بررسی شوند.

5- حوضچه­های معرفی شده در این تحقیق در یک فلوم با عرض بیشتر مدل شود تا اثر کناره­های فلوم بر آبشستگی پایین دست بررسی شود و همچنین اثر تغییر عرض حوضچه روی عملکرد آن نیز بررسی شود.

6- بدلیل آنکه جریان ورودی به اینگونه از حوضچه­ها می­تواند همراه با رسوب باشد، یک مجموعه آزمایش بگونه­ای انجام شود که اثر آب حاوی رسوب در بلند مدت روی عملکرد حوضچه بررسی شود.

7- در یک تحقیق بصورت همزمان، زاویه دیوار و فاصله آن تا خروجی تغییر داده شوند تا در هر زاویه بهترین موقعیت برای دیوار مشخص شود.

8- اثر عملکرد آستانه دندانه­دار که می­تواند گردابه­هایی با محور دوران قائم ایجاد کند روی کارایی حوضچه بررسی شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

دانلود پایان نامه :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

5-1 نتیجه­ گیری

متن کامل در سایت امید فایل 

حوضچه آرامش در خروجی لوله متاثر از پارامترهای زیادی همچون طول حوضچه، عرض حوضچه، شکل و ارتفاع آستانه، شکل، محل و زاویه دیوار، بازشدگی زیر دیوار، شکل، محل، عرض و ارتفاع پخش کننده، شیب کف، عمق پایاب و ... می­باشد. برای آنکه اثر تمام این پارامتر­ها روی عملکرد حوضچه بررسی شود لازم است در یک تحقیق تمام این پارامتر­ها بصورت توأم تغییر کنند و با بررسی آبشستگی پایاب تاثیر این پارامتر­ها روی عملکرد حوضچه بررسی شوند اما با توجه‌ تعداد زیاد پارامتر­ها و  درنتیجه حجم زیاد آزمایش­ها در این تحقیق در مورد تعداد زیادی از این پارامتر­ها از نتایج تحقیق سایر محققین استفاده شد و اثر زاویه دیوار، شیب کف، طول حوضچه و عمق پایاب روی آبشستگی پایین دست بررسی شد. نتایج حاصل به طور مختصر عبارتند از:

1- عملکرد حوضچه معرفی شده توسط گوئل و همکاران از حوضچه استاندارد تیپ شش انجمن آبادانی امریکا بهتر است زیرا آبشستگی کمتری ایجاد می­کند و عملکردی مستقل­تر در مقابل تغییر تراز آب پایاب از خود نشان می­دهد.

2- با تغییر جزئی زاویه دیوار نصب شده در حوضچه گوئل و همکاران می­توان عملکرد آن را بهبود داد و چنانچه زاویه دیوار در جهت مثبت معرفی شده در فصل چهارم بچرخد باعث کاهش آبشستگی پایاب می­شود، نتایج نشان داد زاویه 20 درجه در جهت مثبت مستقل از فرود جریان ورودی یک زاویه بهینه برای کاهش آبشستگی پایین دست حوضچه می­باشد.

3- در این تحقیق نشان دادیم در صورتی که در کف حوضچه شیب معکوس ایجاد شود بار دیگر زاویه مثبت 20 درجه دیوار مستقل از فرود جریان یک زاویه بهینه برای کاهش آبشستگی پایاب می­باشد و ایجاد شیب معکوس می­تواند باعث کاهش بیشتر آبشستگی شود اما با افزایش شیب کف از 1:20 به 1:10 تغییر چندانی در عملکرد حوضچه حاصل نمی­شود.

4- همانطور که در بند­های قبلی گفته شد با توجه به بهبود عملکرد حوضچه نسبت به حوضچه گوئل و USBR در این تحقیق امکان کاهش طول حوضچه فراهم شده است. نشان دادیم در صورتی که طول حوضچه به میزان 20 درصد کاهش پیدا کند عملکرد حوضچه جدید با زاویه دیوار 20 درجه و شیب کف 1:20، 45 درصد نسبت به حوضچه USBR و 36 درصد نسبت به حوضچه گوئل و همکاران بهتر است و این نشان دهنده صرفه اقتصادی و کارایی بیشتر این حوضچه است.

5- در پایان این تحقیق نشان دادیم حوضچه گوئل با زاویه دیوار 20 درجه،  شیب کف 1:20 و 20 درصد طول کمتر نسبت به حوضچه USBR و گوئل و همکاران در تراز­های آب پایاب کمتر از عمق نرمال آبشستگی کمتری ایجاد می­کند و با این که طول کمتری دارد نسبت به تغییر تراز آب پایاب عملکرد مستقل­تری دارد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها