پایان نامه عمران بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

  • مراحل انجام تحقیق

طبق کلیت اشاره شده، مراحل زیر برای دستیابی به اهداف تحقیق انجام گرفته است:

  • تعیین عوامل موثر بر بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری سه دسته می شوند.

الف) تحقیقات مشابهی که در گذشته صورت گرفته است.

مطالعات کتابخانه ای: مطالعه کتب و مقالات سمینارهای داخلی و بین المللی و ترجمه مقالات لاتین از مجلات معتبر، پایان نامه ها و استفاده از سایت های اینترنتی.

ب) بررسی و تحلیل مستندات فنی پروژه ها و کارگاها.

مستنداتی که در هنگام انجام پروژه ها و یا پس از اتمام آنها ثبت و بایگانی می شود و یا در اختیار کارشناسان قرار می گیرد.

  • نظر کارشناسان، خبرگان و اساتید دانشگاهی

استفاده از پرسشنامه و نظر خواهی از عوامل دخیل(کارفرما، مشاور و پیمانکار) با استفاده از ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک.

  • دسته بندی عوامل بر اساس فاز اجرایی چرخه حیات پروژه در قالب استاندارد PMBOK 2012

در این نوع دسته بندی عوامل با یک نظم و ترتیب منحصر به فردی دسته بندی می شوند. سپس در قالب پرسشنامه ای که سئوالات درج شده در آن بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت است، قرار
می گیرد.

  • تعیین میزان تاثیر عوامل موثر بر بهره وری ساخت

با انجام مطالعات میدانی و با استفاده از تهیه پرسشنامه و نظر خواهی از عوامل دخیل در صنعت ساخت و ساز شهری (کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران) درجه اهمیت عوامل مشخص شده تعیین
می گردد.

  • اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری

به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه ها و اولویت بندی عوامل بر
بهره وری، روش شاخص اهمیت نسبی و روش فازی مورد استفاده قرار گرفته اند.

  • ارائه مدلی عددی بهره وری

با این مدل شرکت های پیمانکاری می توانند عدد بهره وری منابع انسانی خود را با سایر شرکتها مقایسه نمایند.

با این مدل شرکت های پیمانکاری می توانند وضعیت بهره وری منابع انسانی خود را با سایر شرکتها مقایسه نمایند.

  • ارائه پیشنهاد برای بهبود بهره وری در صنعت ساخت و ساز شهری

با تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از مراحل قبل و پس از اعلام این عوامل، با استفاده از نظر خبرگان و متخصصین صنعت ساخت و ساز شهری پیشنهادات عملی برای کاهش اثرات منفی این عوامل به منظور بهبود بهره وری در این صنعت ارائه شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Related posts:

Comments are closed.