پایان نامه عمران بررسی نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

تکه هایی از متن :

1-1-1-  روش مولینازی و ساترلی در انتخاب تقاطع غیرهمسطح

مولینازی و ساترلی روشی را برای انتخاب نوع تقاطع غیر همسطح در یک محل خاص پیشنهاد دادند که شامل مراحل زیر است:

 

الف)ابتدا باید مشخص شود در محل مورد نظر تبادل سیستم یا تبادل سرویس مورد نیاز است و در صورت نیاز به تبادل سیستم حتما انتهای رمپ­ها باید بدون کنترل بوده و امکان جریان آزاد فراهم شود و در صورت استفاده از تبادل سرویس رمپ­ها هم می­توانند بصورت کنترل شده و هم به شکل آزاد به کار روند.

ب)شناسایی تعداد بازوهای تقاطع

ج)شناسایی محدودیت­های طرح مانند محدودیت­های حریم،تاسیسات،کاربری زمین و موانع دیگر

د)تعیین نوع طرح اعم از پیچیده یا ساده ،به عنوان مثال زمانی که تنها دو گزینه برای انتخاب نوع تقاطع وجود دارد طراحی ساده(در زمین­های مسطح)و زمانی که چند گزینه موجود باشد طراحی پیچیده می­باشد.

هنگامی که به این سوالات اساسی پاسخ داده شد گزینه­هایی که تامین­کننده شرایط فوق باشند از جنبه­های مختلف مانند موارد ذیل ارزیابی می­شوند.

الف-عامل­های عملکردی

 • سطح سرویس
 • ایمنی
 • انعطاف­پذیری
 • طول و تعداد خطوط مناطق همگذری
 • زمان سفر

 

ب- عامل­های اجتماعی

 • حریم موجود
 • تعداد معابری که بسته می­شوند
 • میزان تاثیر بر روی اماکن عمومی و تاریخی

ج- عامل­های متنوع دیگر

 • شعاع قوس­ها
 • درجه عملکردی رمپ­ها
 • توپوگرافی محل
 • سرعت طرح
 • نحوه ترکیب ترافیک (نوع وسایل نقلیه عبوری و درصد هریک)
 • هزینه­های اجرایی

 

پس از محاسبه هزینه گزینه­های مختلف،برای هر یک از معیارهای فوق با در نظر گرفتن میزان اهمیت آنها یک عدد در نظر گرفته می­شود.با توجه به درجه تطابق هر یک از گزینه­ها در معیار مورد نظر نمره­ای به آن داده می­شود.گزینه­ای که در مجموع دارای بالاترین نمره باشد به عنوان گزینه نهایی انتخاب می­شود.عیب عمده این روش این است که عدد در نظر گرفته شده برای هر معیار اختیاری و دلخواه بوده و با توجه به سلایق طراح تغییر می­کند.در نتیجه گزینه انتخابی با توجه به عدد در نظر گرفته شده برای هر معیار متغیر خواهد بود که این امر به میزان زیادی از اعتبار روش فوق می­کاهد. ]22و3[

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

Author: 92