پایان نامه عمران با موضوع حفاظت آب وخاک

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

1-4  سؤالات تحقيق

1- آیا سدهای کوتاه آبخیزداری بر میزان رسوب تولیدی در سد نهند تاثیر داشته است؟

2- آیا احداث سدهای کوتاه باعث تغییرات شیب آبراهه ها و به تبع آن برروی روند فرسایش آبراهه تاثیرگذار بوده است؟

3-آیا احداث سدهای  کوتاه جهت تحقق اهداف بویژه کنترل رسوب کافی بوده یا نیاز به اجرای عملیات بیولوژیکی نیزبه عنوان عملیات تکمیلی ضروری بنظر می رسد؟

 

متن کامل در سایت امید فایل 

 

1-5  فرضيه­هاي تحقيق

فرضيه­هايي که در اين تحقيق مدنظر قرار گرفت عبارت بودند از:

1- سدهای کوتاه آبخیزداری بر میزان رسوب تولیدی در سد نهند تاثیر داشته است.

2- احداث سدهای کوتاه باعث تغییراتی در شیب آبراهه ها و به تبع آن برروی روند فرسایش آبراهه تاثیرگذار بوده است .

3-پیش بینی عملیات بیولوژیکی به عنوان مکمل عملیات مکانیکی در مدیریت آبراهه ها ضروری می باشد.

 

1-6  اهداف تحقيق

  • بررسی تاثیر سدهای کوتاه آبخیزداری بر میزان رسوب تولیدی در سد نهند
  • ارزیابی تاثیر احداث سدهای کوتاه باعث تغییراتی در شیب آبراهه ها و به تبع آن برروی روند فرسایش آبراهه
  • بررسی ضرورت عملیات بیولوژیکی به عنوان مکمل عملیات مکانیکی در مدیریت آبراهه ها

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

Related posts:

Comments are closed.