پایان نامه رشته عمران درباره کیفیت آب

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

4-1- هواشناسی و اقلیم­شناسی محدوده بابل- بابلسر

نظر به اهمیت مطالعات آب و هواشناسی و رابطه آن با تغییرات کمی و کیفی آب­زیرزمینی عوامل هواشناسی و اقلیمی منطقه در دوره آماری 11 ساله (از سال 1380 الی 1390) مورد بررسی قرار گرفته است.

مهمترین عناصر هواشناسی که باعث مشخص ­شدن وضعیت هوا می­شوند عبارتند از: دما، رطوبت نسبی، باد، تبخیر، ریزش­های جوی و روزهای بارانی که در ادامه به تجزیه و تحلیل هر یک از آنها پرداخته      می­شود. با توجه به موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه و پارامترهای اقلیمی مورد نیاز مطالعات هواشناسی، ایستگاه هواشناسی سینوپتیک بابلسر و تبخیرسنجی فیروزجاه به عنوان ایستگاه معرف به منظور برآورد پارامترهای موردنظر، مورد استفاده قرار گرفته است (جدول4-1).

 

جدول (4-1):  مشخصات ایستگاه­های هواشناسی (سازمان هواشناسی و سازمان آب منطقه­ای مازندران،1392)

متن کامل در سایت امید فایل 

ایستگاهحوزه رودخانهمشخصات جغرافیاییملاحظات
طولعرضارتفاع
بابلسر(دشت)هراز039520433621-سینوپتیک
فیروزجاه (ارتفاعات)بابلرود103952331136787تبخیرسنجی

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Related posts:

Comments are closed.