پایان نامه درباره تحلیل عددی مشخصه های هیدرولیکی جریان در حالت بدون هوادهی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

تکه هایی از متن :

تاثیرات و خسارات ناشی از کاویتاسیون در سرریزها

در سدهای بلند عموما سازه­های وابسته مانند سرریزها و حوضچه­های آرامش در معرض خطر وقوع پدیده کاویتاسیون و خسارات ناشی از آن قرار دارند. وقوع این پدیده در جریان و در نزدیکی جداره­های سازه­های وابسته مانند سرریز موجب تخریب جداره شده و در صورت عدم توجه خسارات جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت. بنابراین شناخت تاثیرات کاویتاسیون بر روی سازه سرریز و شرایط هیدرولیکی جریان و از طرفی مکانیسم­های تخریب ناشی از وقوع کاویتاسیون ضرورت دارد.

       تاثیرات کاویتاسیون

سه تاثیر اساسی کاویتاسیون در سرریزها عبارتند از:

متن کامل در سایت امید فایل 

1) تاثیر بر هیدرودینامیک جریان

علت تاثیر گذاری پدیده کاویتاسیون بر هیدرودینامیک جریان ایجاد اختلال در پیوستگی فاز مایع است که در اثر تشکیل حباب­ها پیدا می­شود. زمانی که حباب­ها فضایی از مایع را اشغال می­نمایند عمل متقابل بین ذرات مایع از بین می­رود و در اکثر موارد کاویتاسیون باعث مقاومت در برابر جریان می­شود. معمولا تاثیر کاویتاسیون در هدایت جریان باعث کاهش نیروهایی است که از طرف جداره به جریان می­شود و این اثر در هر دو سیستم باز و بسته منجر به کاهش کارایی سیستم می­شود.

2) تاثیر بر سطح جداره جریان

در اثر وقوع پدیده کاویتاسیون جداره جریان دچار صدمه شده و مواد روی جداره جابجا می­شوند. این جابجایی نیز ناشی از فشار فوق­العاده زیادی است که در اثر انفجار حباب­ها بوجود می­آید. این تاثیر کاویتاسیون بر روی اکثر فلزات مانند فلزات ترد، لاستیک، شیشه و بتن مشهود می­باشد.

3) تاثیرات متفرقه

سروصدا و ارتعاش از آثار فرعی کاویتاسیون می­باشد که ناشی از انفجار حباب­های هوا می­باشند و چنانچه فرکانس نوسانات حاصله از کاویتاسیون، با فرکانس طبیعی سازه هماهنگ شود تولید ارتعاش کرده و در نهایت باعث خرابی و صدمه سازه خواهد شد. (زندی، 1384)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

Related posts: