پایان نامه با واژگان کلیدی دانشگاهها، استاندارد

پایان نامه  

محتواي آموزش استاندارد در فناوري اطلاعات و آموزش الکترونيکي. کنفرانس آموزش مهندسي در 1404، صص 14-1.
-ميرزايي،ع. شعباني نيا،ف. (1392). مروري بر سيستم‌هاي نوين آموزش الکترونيکي. شماره 2، صص 74-62.
-نجاتي، ف. (1390). نقش آموزش الکترونيکي در آموزش راهبردهاي فراشناختي. اولين همايش يافته هاي علوم شناختي در تعليم و تربيت ، 1003 – 993.
-نصيري، ع . (1383). مديريت دانشگاههاي مجازي و مراکز آموزش الکترونيکي. تهران: انتشارات دانشگاه مديريت.
-نقوي، م. ع. (1386). بررسي نگرش استادان و دانشجويان به يادگيري الکترونيکي: پيمايشي در دانشگاههاي داراي آموزش الکترونيکي در ايران. فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، شماره 43، صص 176 – 157.
-نورالهي، س. حکيم زاده، ر. سراجي، ف. (1391). ارزيابي کيفيت طراحي آموزشي دوره هاي الکترونيکي دانشکده مجازي علوم حديث. نام? آموزش عالي، ، شمار? 17، صص 135-119.
-هرمزي، م. (1387). نقش پيشدانسته ها و ويژگيهاي فردي در پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور. فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي، صص 27 – 1.
-يعقوبي، ج. ملک محمدي، ا. اير

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *