پایان نامه با موضوع تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

تکه هایی از متن :

1-11-1-6 توزیع بار واقعی در مقابل توزیع بارآیین نامه

مقاومت واقعی سازه ها به الگوی بار جانبی اعمال شده وابسته است. حداکثر مقاومت یک سازه برای الگوی بار یکنواخت یا سهموی معمولاً نسبت به توزیع­های بار مثلثی وارد به ‌آیین­نامه­ها، بیشتر خواهد بود. توزیع بار واقعی در یک سازه تحت زمین لرزه بسته به نوع زمین لرزه، سیستم سازه‌ای و مکانیزم شکست می­تواند با الگوی بار پیشنهادی ‌ایین نامه متفاوت باشد. لازم به ذکر است که در حالت کلی و علاوه بر موارد فوق، مقاومت افزون تابع نوع سازه، هندسه سازه، آرایش پلان سازه و ضوابط به کار گرفته شده از آیین نامه طراحی مورد استفاده نیز می باشد.

1-11-2 روش‌های محاسبه ضریب اضافه مقاومت

1-11-2-1 روش محاسبه ضریب اضافه مقاومت با استفاده از انالیز استاتیکی غیر خطی

يكي از متداول‌ترين روش‌هاي محاسبه ضريب مقاومت افزون استفاده از آناليز استاتيكي غيرخطي است. در‌این روش کافی است بعد از رسم منحنی[1] spo برای سازه مورد نظر، تعاریفی را از نقاط حدی یعنی نقطه معادل تشکیل اولین مفصل پلاستیک و نقطه نهایی ارائه دهیم. [1]

1-11-2-1-1 نحوه ترسیم منحنیspo

برای ترسیم منحنی spo در یک سازه مورد نظر بارهای ثقلی روی تیرها قرار داده می­شوند، سپس نیروهای جانبی مطابق الگوی بار مورد نظر در تراز طبقات توزیع می‌گردند. برای انجام آنالیز با ثابت نگه داشتن بارهای ثقلی، بارهای استاتیکی جانبی در گامهای مختلف به صورت نسبی از مقادیر اولیه افزایش داده می­شوند. در حقیقت انالیز استاتیکی غیر خطی افزاینده متشکل از چندین انالیز استاتیکی است که در هر یک بارهای جانبی اعمالی،  طی گامهای ثابتی نسبت به گام قبل افزایش می­یابد. با ترسیم مقادیر یک پارامتر مقاومتی در مقابل یک پارامتر تغییر­مکانی طی مراحل افزایشی مذکور یک منحنی spo حاصل می­گردد.

1-11-2-1-2 تعریف نقاط حدی

منظور از نقاط حدی در منحنی spo نقطه اولین جاری شدگی و نقطه نهایی در گام­های افزایشی انالیز می­باشد. در تحقیق حاضر تشکیل اولین مفصل پلاستیک در قابل به عنوان اولین جاری شدگی و ابتدای رفتار غیر خطی تعریف می­شود. در گام­های افزایشی انالیز اولین مفصل پلاستیک تشکیل شده در هر یک از اعضای قاب که باشد برای‌این منظور در نظر گرفته می­شود. برای تعریف نقطه نهایی در انالیز استاتیکی غیرخطی از دو حالت زیر هرکدام که حاکم باشد استفاده می­شود.

حالت اول، تشکیل مکانیزم شکست و ناپایداری قاب و حالت دوم، تجاوز یک پارامتر تغییرمکانی از یک مقدار از پیش تعیین شده می­باشد. هر کدام از گام­های انالیز که زودتر به یکی از دو حالت فوق منجر شود به عنوان نقطه نهایی در نظر گرفته می‌شود. پارامتر تغییرمکانی در نظر گرفته شده، اغلب حداکثر تغییرمکان نسبی بین طبقه‌ای بوده که محدوده مجاز آن از آیین نامه مورد استفاده استخراج می­گردد.

حال با مشخص شدن مقادیر مقاومت تسلیم و نهایی قاب ضریب اضافه مقاومت قاب را میتوان از تقسیم مقاومت نهایی به مقاومت تسلیم بدست آورد. [1]

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

Author: 92