پایان نامه با موضوع بررسی تاثیر سدهای کوتاه آبخیزداری بر میزان رسوب تولیدی در سد نهند

آگوست 27, 2016 Off By 92

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

1-7-1-1  هيدرولوژي سيلاب [1]

اگر هيدرولوژي را به طور عام علم بررسي چرخه آب در طبيعت تعريف کنيم، هيدرولوژي سيلاب به آن بخش از اين علم گفته مي­شود که عمدتاً پديده سيلاب و به ويژه مقادير آن را در زمان و مکان تعريف مي­کند.

1-7-1-2  مهار سيلاب [2] 

مهار سيلاب به اقدامات مديريتي، آبخيزداري و مهندسي رودخانه گفته مي­شود که به تنهايي و يا به صورت مجموعه­اي از اقدامات به منظور حفاظت در مقابل سيل و کاهش خطرات و به حداقل رساندن خسارات آن مورد استفاده قرار مي­گيرد.

اساسي­ترين هدف مهار سيلاب عبارت از کاهش يا حذف خسارات اجتماعي ، اقتصادي، و زيست­محيطي ناشي از وقوع احتمالي سيل به ويژه از نظر جاني و مالي آن تا حد ممکن مي­باشد. علاوه بر کاهش خسارات در حين وقوع، جبران صدمات و خسارات حاصل از وقوع سيل نيز در حد مقدور در حيطه عمل اين موضوع قرار مي­گيرد. به اين ترتيب مهار سيلاب را مي­توان به انجام اقداماتي اعم از سازه­اي[3] و غيرسازه­اي[4] تلقي نمود که موجب حذف يا کاهش اثرات زيان­ بار سيلاب شود.

هدف از مهار سيلاب، کاهش خسارات به حداقل ممکن با توجه به امکانات فني و مالي است. به همين دليل امروزه و به ويژه در متون استراليايي عموماً به جاي مهار سيلاب از اصطلاح کاهش خسارات سيلاب[5] استفاده مي­شود.

1-7-2  آبخيزداري [1]

تعاريف مختلفي از آبخيزداري ارائه گشته که نمونه­هايي از اين تعاريف عبارتند از:

آبخيزداري عبارت است از برنامه­ريزي و مديريت آبخيز، براي جلوگيري از به هم خوردگي وضعيت آبخيز (خاک، گياه و اراضي) و حفظ آن با اجراي طرح­هاي مختلف در آبخيز (ضيايي، 1380).

آبخيزداري عبارت از فرآيند تنظيم و اجراي اقداماتي به منظور اداره منابع يک آبخيز براي فراهم آوردن محصولات و خدمات بدون آسيب رساندن به منابع خاک و آب مي­باشد. در آبخيزداري معمولاً بايد عوامل اجتماعي، اقتصادي و سازماني مؤثر در داخل و خارج آبخيز را نيز در نظر گرفت (شنگ، 1376).

آبخيزداري اعمال مجموعه تمهيدات و تغييراتي در کاربري اراضي، پوشش گياهي و ساير اقدامات سازه­اي و غيرسازه­اي است که در يک حوضه آبخيز انجام مي­شود تا به اهداف مديريت آبخيز نايل شود.(تعریف )

از آنجا که حوضه آبخيز، يک نظام توليدي متشکل از عوامل طبيعي و انساني است، مديريت حوضه آبخيز را بايد در شمار آن دسته از عوامل قرار داد که به منظور ساماندهي عوامل در راستاي تحقق اهداف مصوب توسعه، مي­کوشد تا توازن و تعادل محيط­زيست را پشتيباني و حفاظت کند (Gregersen و همکاران، 2007).

به سخني ديگر آبخيزداري را مي­توان فرايند برنامه­ريزي، تدوين و تکميل مجموعه اقداماتي در حوضه منابع طبيعي، کشاورزي و انساني دانست که آرمانش دست يابي به منابع مورد نظر و مطلوب براي جامعه بدون لطمه خوردن به منابع آب و خاک است. البته برخي آبخيزداري را محدود به مديريت آبراهه­ها، سرشاخه­ها و رودخانه­ها تلقي کرده­اند، در صورتي که پاره­اي ديگر از صاحب­نظران مفهوم آبخيزداري را تا حد مديريت جامع سرزمين گسترش داده­اند.

در هر صورت تعريف کلي آبخيزداري که در مورد آن اجماع نسبي وجود دارد عبارت است از: «آبخيزداري فرايند شناخت، سياست­گذاري و تنظيم يک مجموعه اقدامات در ارتباط با حفظ و احياء منابع و بهره­برداري معقول از منابع يک حوضه بدون اثرات زيان بار در محيط طبيعي است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند