پایان نامه ارشد عمران در مورد سدهای بتنی وزنی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تعیین پارامترهای موثر بر پایداری سدهای بتنی وزنی

تکه هایی از متن :

1-6- هدف از انجام تحقیق

در این تحقیق به بررسی پارامترهای موثر در کنترل پایداری سدهای بتنی وزنی به صورت مطالعه موردی بر روی سه سد مهم پاین فلت، بلو استون، همچنین فولسوم پرداخته می شود. قابل توجه است که منظور ما از پایداری در این تحقیق عمدتا ناپایداری در برابر لغزش است که از انواع دیگر ناپایداری ها پراهمیت تر بوده و احتمال وقوع آن قبل از عوامل دیگر ناپایداری بیشتر است. ما در این تحقیق به کمک سه نرم افزار CADAM و RSDAM و ABAQUS پس از تعریف سدها در داخل نرم افزار و تکمیل مدل سازی با تغییر دادن پارامترهایی که به نظر در پایداری سدهای بتنی وزنی موثر هستند پارامتر های پر اهمیت در این ضمینه را شناسایی کرده و سهم هر یک را مشخص می کنیم. این پارامترهامی توانند شامل پارامترهای مقاومت برشی نظیر اصطکاک، مولفه های مختلف افقی و قائم زلزله ، پر یا خالی بودن مخزن، خصوصیات مصالح نظیر مدول ارتجاعی سد و پی و … باشند. همچنین نتایج حاصل از این سه نرم افزار با هم مقایسه   می شوند تا ببینیم ارتباط مشخصی در این بین وجود دارد یا خیر؟ به طور مثال بین نمودار لغزش نسبی   نرم افزار  RSDAM و ABAQUS ارتباط مشخصی وجود دارد؟ یکی از سوالات مهمی که در این تحقیق وجود دارد این است که تاثیر منعطف یا صلب بودن فونداسیون در پایداری سد به چه صورت است؛ یعنی با صلب تر شدن فونداسیون پایداری سد افزایش می یابد یا کاهش؟  نکته مهم دیگری که نیز یکی دیگر از اهداف این تحقیق است، بررسی اثر قائم زلزله در مقایسه با مولفه قائم است. تاثیر جرم فونداسیون بر روی پایداری نیز در این تحقیق بررسی می گردد. طبیعی است که شناخت پارامترهای موثر در پایداری و میزان نقش هر کدام از آن ها می تواند کمک شایانی در بحث طراحی سدهای جدید داشته باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین پارامترهای موثر بر پایداری سدهای بتنی وزنی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.