پایان نامه ارشد عمران بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

آگوست 21, 2016 Off By 92

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

تکه هایی از متن :

 

1-4- معادل های پیوسته

سازه های فضایی ممکن است تخت، شبکه تک انحنا (چلیک) یا شبکه دو انحنا (گنبد) باشند. به منظور طراحی مقدماتی، با دقت کافی می توان به جای سازه فضایی معادل پیوسته آن را طراحی کرد. معادل پیوسته یک سازه فضایی دو لایه شامل دو لایه مجزا از هم است که به فاصله h، معادل عمق سازه فضایی از هم قرار گرفته اند. لایه های بالا و پایین که جایگزین عمق سازه ای سازه فضایی شده اند، فقط دارای نیروهای واقع در صفحات خود هستند. هر لایه معرف یک صفحه معادل است و ممان خمشی به راحتی به وسیله فرمول های نظریه حاکم بر ورق ها به دست می آیند. با تقسیم ممان های خمشی در صفحه معادل  بر h، نیروهای حداکثر محاسبه می شوند. با این ابعاد به دست آمده می توان اولین مرحله از تحلیل سازه ای را انجام داد. مشخصات سازه معادل پیوسته از نظر استاتیکی زمانی با سازه فضایی یکسان خواهد بود که کلیه مشخصات سختی آنها یکی باشد. Kollar شرایطی را بررسی کرده است که بر اثر آنها معادل پیوسته ایزوتروپیک (همسانگرد)، ارتوتروپیک (چندسانگرد) یا aelotropic (ناهمسانگرد) بوده است. تحلیل و طراحی سازه معادل پیوسته به جای سازه فضایی توسط Heki و Saka، Renton  و Soare نیز انجام شده است [1].

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها