منابع پایان نامه درمورد بهبود عملکرد، استرس، طلاق

پایان نامه  

دارويي، بهداشتي و آرايشي نيز استفاده مي‌شود. روغن آويشن داراي خواصي نظير ضد اسپاسم، باد شكن، ضد قارچ، ضد عفوني‌كننده، ضد كرم، ضد رماتيسم و خلط‌آور مي‌باشد. اسانس آويشن از جمله ده اسانس معروفي است كه داراي خواص ضد باكتريايي و ضد قارچي،آنتي اكسيداني، نگه‌دارنده طبيعي غذا و تأخير‌دهنده پيري پستانداران مي‌باشد و داراي جايگاه خاصي در تجارت جهاني مي‌باشد [101و126 ] و همه ساله در سطح وسيعي از كشورهاي اسپانيا، آلمان، فرانسه، پرتقال، آمريكا، چك، مجارستان و شمال آفريقا كشت مي‌شود در ايران نيز سطح زير كشت اين گونه رو به افزايش است [7]. گل گاو زبان در طب سنتي به عنوان آرام بخش، مدر، معرق، رقيق‌كننده خون و در درمان سرما‌ خوردگي استفاده مي‌شود. تاكنون در تحقيقات داروشناسي،اثر ضد اضطرابي و آرام بخشي، كاهش درد ناشي از التهاب و آنتي‌اكسيداني براي گاو زبان به اثبات رسيده است [162و179و161و169]. با توجه به فراواني اين دو گياه در نقاط مختلف کشور، مي تواند با محرکهاي رشد افزودني سنتتيک رقابت کنند، از طرفي چون كه قسمت عمده اقلام خوراك طيور ( ذرت،كنجاله سويا، ويتامين ها و … ) و مواد افزودني جيره ( پرو بيوتيك ها، پري بيوتيك ها، گليسيريدهاي اسيد بوتيريك، آنزيم ها و …) از خارج از کشور تامين مي شود، که مستلزم خروج مقادير زيادي ارز از كشور مي‌باشد، لزوم بررسي اثر گياهان دارويي ازجمله آويشن وگل گاو زبان و تشخيص ضرورت استفاده از آن‌ها در تغذيه جوجه‌هاي گوشتي ضروري به نظر مي‌رسد.
1-2- اهداف تحقيق
1- بررسي مقايسه اي اثر جيره‌هاي حاوي نسبت‌هاي مختلف آويشن و گل گاو زبان بر عملکرد جوجه‌هاي گوشتي در مقايسه با جيره‌هاي حاوي سين بيوتيک.
2- بررسي اثر جيره هاي حاوي نسبت‌هاي مختلف آويشن و گل گاو زبان بر فراسنجه‌هاي بيوشيميايي و برخي پارامترهاي سيستم ايمني جوجه‌هاي گوشتي در مقايسه با جيره‌هاي حاوي سين بيوتيک.
و آزمايشات زيادي در زمينه يافتن جايگزين مناسبي براي آن‌ها صورت گرفته است. اکثر جايگزين‌هاي معرفي شده براي آنتي‌بيوتيک‌هاي محرک رشد عمل خود را در ارتباط با بهبود عملکرد طيور از طريق تاثير بر فلور ميکروبي دستگاه گوارش اعمال مي‌کنند.
2-5-2-پروبيوتيك‌ها19
مفهوم پروبيوتيك در اواسط قرن 20 از يك فرضيه‌اي به وجود آمد. ابتدا توسط دانشمند روسي صاحب جايزه نوبل به نام Elie Metchnikoffkoff ارائه شد [87]. واژه پروبيوتيک از دو کلمه يوناني “پرو” و “بيوتيک” به معني “براي حيات” منشأ گرفته است [ 4]. پروبيوتيك به مكمل خوراكي زنده‌اي اطلاق مي شود كه به طور مناسبي بر حيوان از طريق بهبود تعادل ميكروبي روده اي تأثير مي‌گذارد[87].
پروبيوتيك‌هاي كه در سطح گسترده به کار مي‌روند اسيد لاكتيك توليد مي‌كنند و متعلق به گونه لاكتوباسيلوس وبيفيدوباكتريوم مي‌باشند. اثر مفيد پروبيوتيک‌ها بر جمعيت ميكروبي شامل جلوگيري از پاتوژن‌ها،تنظيم سيستم ايمني، قابليت نفوذ موكوسال، قابليت كلني‌سازي و بهبود گوارش مي‌باشد [96].
توانايي پروبيوتيک‌ها در افزايش رشد و بهره‌وري در جانوران از راه‌هاي كاملاِّ طبيعي،تأييد شده است. پروبيوتيک‌ها، حيوان را در برابر عفونت‌هاي سالمونلايي و زهرابه‌اي كه به وسيله گونه‌هاي خطرناك باكتري E.coli توليد مي‌شود، محافظت مي‌كنند [76] و موجب افزايش ميکروفلور مفيد در سيستم گوارش طيور مي‌شوند [173 و 87].
پروبيوتيک‌ها، از راه تقويت توليد انترفرون (Interferon)، افزايش ايمنوگلوبولين‌ها، افزايش سلول‌هاي بيگانه خوار، سيستم ايمني طبيعي بدن را در برابر عفونت‌هاي برخاسته از ميكروب‌هاي بيماري‌زا حفظ مي‌كنند. پروبيوتيک‌ها، عفونت كلستريديايي را كه اغلب به سبب بالا بودن تراكم در مزارع دامي ديده مي‌شوند كنترل و از بين مي‌برند [52 و 60 ]. برخي از باکتري‌هاي موجود در پروبيوتيک‌ها (بخصوص لاکتوباسيل‌ها) قادرند سيستم ايمني بدن را تحريک کنند، اين نکته نشان مي‌دهدکه پروبيوتيک‌ها علاوه بر ممانعت از بروز بيماري‌هاي روده، قادر هستند بر شرايط بروز بيماري حتي در اندام‌ها و در قسمت‌هاي مختلف بدن که در فاصله نسبتاً دوري از دستگاه گوارش قرار دارند نيز تأثيرگذار باشند [ 87].
2-5-2-1- نحوه تأثير پروبيوتيك‌ها
در سالهاي اخيرپرو بيوتيك‌ها به خاطر اثرات مفيد بر خصوصيات توليدي جايگاه ويژه‌اي را در تغذيه طيور به خود اختصاص داده‌اند [ 87 و 4]. پروبيوتيك‌ها، ميكروارگانيسم‌هاي زنده‌اي هستندكه قادرند در روده حيوان كلونيزه و تثبيت شوند. هر پروبيوتيك در غلظت مشخص و دلخواه تنها در صورتي نتايج مفيدي در پي دارد كه تعداد ميكروارگانيسم‌هاي آن در حدود 109×3 گرم در هر CFu/g2 باشد [4]. از جمله فوايد پروبيوتيك‌ها در طيورمي‌توان به بهبود تعادل ميكروبي فلور روده، كاهش ميزان وقوع اسهال، تحريك سيستم ايمني بدن، كاهش تلفات و افزايش مقاومت طيور در مقابل استرس اشاره كرد [4 و 80]. ايجاد تعادل در پروبيوتيك‌ها و باكتري‌هاي مقيم روده حداقل بايد106 – 107 پروبيوتيك مصرف شود. پروبيوتيك‌ها با افزايش موكوس روده‌اي و تحريك سيستم ايمني توان رقابت براي بيرون راندن باكتري‌هاي بيماري‌زا را دارند [Abaza, 2008]. همچنين مشخص شده که پروبيوتيک‌ها مي‌توانند باعث افزايش فعاليت فاگوسيتوزي گلبول‌هاي سفيد شوند [107] و با تحريك توليد اسيد لاكتيك سبب كاهش pH روده و از استقرار باكتري‌هاي بيماري‌زا جلوگيري کنند [191]. مصرف پروبيوتيك باعث افزايش آنزيم‌هاي گوارشي مي‌شود كه در نتيجه آن قابليت هضم غذا بالا رفته و مصرف خوراك افزايش پيدا مي‌يابد [104]. برخي از پروبيوتيك‌ها نيز در شرايط آزمايشگاهي از خود اثرات آنتي‌اكسيداني نشان داده‌اند.
استفاده از محصولات پروبيوتيكي طي سال‌هاي اخير گسترش يافته و باعث افزايش عملكرد جوجه‌هاي گوشتي و توليد محصولات عاري از هر گونه بقاياي پروبيوتيكي شده است .شواهد اخير نشان مي‌دهد كه استفاده از پروبيوتيك‌هاي ميكروبي مي‌تواند نقش مهمي در آينده صنعت طيور داشته باشد. هر چند اين روش هنوز ناقص است اما مي‌تواند ابزار مفيدي براي به حد اكثر رساندن توليدات طيور و بهبود سلامت و تأمين ايمني منابع غذايي مورد استفاده جوامع بشري باشد [4].
2-5-3- پري‌بيوتيک‌ها20
پري‌بيوتيک‌ها مواد خوراکي غير قابل هضمي هستند که از طريق تحريک رشد يا فعاليت يک يا تعداد محدودي از گونه‌هاي باکتريايي که هدف آن‌ها بهبود سلامتي ميزبان است، به طور موثري بر ارتقاء سلامتي پرنده تأثير مي‌گذارند [155]. پري‌بيوتيک‌ها مهمترين ماده مغذي براي باکتري‌ها در قسمت خلفي دستگاه گوارش هستند که ممکن است از رشد برخي از گونه‌هاي باکتريايي بيماري زا جلوگيري کنند و اثر مفيدي براي رشد بعضي گونه‌هاي باکتريايي مفيد داشته باشند [89]. هر جزئي از غذا كه وارد رود? بزرگ شود مي‌تواند نوعي پروبيوتيك باشد. پري‌بيوتيك‌ها باعث افزايش دسترسي مواد مغذي غير قابل هضم بوسيله تخمير باكتري‌‌ها، تغييرات در متابوليسم چربي‌ها، توليد بعضي از آنزيم‌هاي هضمي و نهايتاً باعث بهبود الگوي بيوشيميايي و فيزيولوژيكي روده مي‌شوند [143 و 67] پري‌بيوتيك‌‌ها احتمالاً به دليل متصل شدن با آن‌ها و يا اعمالي كه سبب جدا شدن پيوند آن‌ها مي‌شوند، جذب مواد معدني را بهبود مي‌دهند [190] پري‌بيوتيک‌ها باعث افزايش دسترسي مواد مغذي غير قابل هضم بوسيله تخمير باکتري‌ها، تغييرات درمتابويسم چربي و توليد بعضي از آنزيم‌هاي هضمي مي‌شوند [143]. چندين مطالعه نشان داد که افزودن پري‌بيوتيک به جيره جوجه‌هاي گوشتي مي‌تواند منجر به بهبود عملکرد جوجه‌ها از طريق بهبود ميکروفلور دستگاه گوارش شود [156]. مکمل اليگوساکاريد تعداد باکتري‌هاي پاتوژن در روده را از جمله‌ E.coli و سالمونلا را کاهش و تعداد باکتري هاي مفيد از جمله لاکتوباسيل‌ها را افزايش داد [148]. چنين تغييراتي در جمعيت باکتريايي روده منجر به کاهش در شيوع اسهال [148] و افزايش در تقويت سيستم ايمني مي‌شود [155]. پري‌بيوتيك‌ها زماني كه به طور مثبت بر باكتري‌هاي سودمند تأثير مي‌گذارند مفيد به حساب مي‌آيند. فارتينگ و كلي (2007)، و مارتيوو همكاران (2002)، گزارش كردند كه پري‌بيوتيك‌ها زمان عبور مواد غذاي از دستگاه گوارش را كاهش و وزن مدفوع را افزايش مي‌دهند. پري‌بيوتيك‌هايي كه تا به حال بيشتر مورد بررسي قرار گرفته‌اند شامل فروكتو اوليگو ساكاريدها و مانان اوليگو‌ساكاريد مي‌باشد. پري بيوتيک‌ها مي‌توانند غذايي مناسب براي باکتري‌هاي مفيد روده باشند و موجب برتري جمعيت ميکروبي مفيد روده شوند به طوري که جايگزيني آن‌ها در روده باعث از بين رفتن يا کاهش باکتري‌هاي بيماري زا در روده مي‌شود [192].
2-5-3-1- نحوه عمل پري‌بيوتيك‌ها
1- تحريك انتخابي رشد يا فعاليت يك يا تعداد محدودي از گونه‌هاي باكترياي
2- به عنوان سوبستراي رشد براي افزايش پتانسيل باكتري‌هاي مفيد كه در سكوم وكولن زندگي مي‌كنند، اهميت دارند.
3- افزايش مقاومت در برابرعوامل عفوني و بيماري‌ها
4- افزايش قابليت دسترسي مواد مغذي غير قابل هضم به وسيله باكتري‌هاي تخمير كننده و تغيرات مفيد در متابوليسم چربي‌ها
5- افزايش آميلاز پانكراس، مقدار گلوكز سرم، افزايش توانايي جذب مقدار بالاي پروتئين در ژژنوم و كاهش ليپيد سرم و تخم مرغ و چربي حفره بطني [175].
2-5-4- سين بيوتيک21
سين‌بيوتيك شامل مكمل‌هاي غذايي متشكل از پروبيوتيک و پري‌بيوتيك مي‌باشد كه داراي مکانيسم عمل مشتركي هستند. توصيه شده است كه تركيبي از پروبيوتيك و پري‌بيوتيك يعني سين‌بيوتيك به دليل اثر هم‌افزايي در مقايسه با استفاده از پروبيوتيك يا پري‌بيوتيك به تنهايي، در جلوگيري از بيماري‌هاي گوارشي موثرتر مي‌باشد [57]. مزاياي بالقوه درمان سين‌بيوتيكي به خوبي آشكار مي‌باشد اما مشكل اصلي استفاده از پروبيوتيك و پري‌بيوتيك به تنهايي، تعيين بهترين تركيب براي هر نوع بيماري و نوع موجود است [65].
افزودن سين‌بيوتيك به گونه‌هاي بيمار داراي شرايط حاد و مزمن تقريباّ هميشه نتايج خوبي به همراه داشته است و نتيجه بدي در حالت كلينيكي مشاهده نشده است [174]. به نظر مي‌رسد که سين‌بيوتيك داراي اين پتانسيل است تا بتواند ابزاري ارزان قيمت و قوي براي درمان بلند مدت گونه‌هاي بيمار با شرايط مزمن مانند بيماري كبدي و گونه‌هاي بيمار با شرايط حاد متفاوت، باشد [65].سين بيوتيک همچنين باعث جذب مواد معدني و جلوگيري از اسهال و بهبود فرآيند هضم غذا مي‌شود [47 و 65]، اما به هر حال مكانيسم عمل سين‌بيوتيك‌ها ناشناخته است. دليل اصلي ارجحيت سين‌بيوتيك‌ها اين است كه پروبيوتيك‌ها بدون پري‌بيوتيك‌ها نمي‌توانند در محيط گوارشي روده حفظ شوند زيرا پري‌بيوتيك‌ها نوعي سوبستراي خوراكي براي پروبيوتيك‌ها به حساب مي‌آيند [78]. زماني كه سين‌بيوتيک يا مكمل غذايي با هم ديگر به كار مي‌روند تأثير مثبت ناشي از آن عموماً يكي از اين سه الگو را دنبال مي‌كند: 1- اضافه كردن،2- سينرژيسم 3- تقويت. تأثير اضافه كردن زماني رخ مي دهد كه اثر اين دو ترکيب بكار رفته با هم به مجموع اثرات هر کدام به تنهايي نزديك باشد. سينرژيسم زماني رخ مي‌دهدكه اثر تركيب شده‌اي از دو محصول تا حد زيادي بيشتر از مجموع اثرات هر عامل تنها باشد. اصطلاح تقويت به صورت متفاوت به كار مي رود. بعضي فارماكولوژيست‌ها اصطلاح تقويت را با سينرژيسم به جاي هم بكار مي‌برند تا يك تأثير بيشتر از اضافه كردن را توصيف نمايند و ديگران از آن براي توصيف تأثيري استفاده مي‌كنندكه تنها زماني كه دو تركيب با هم استفاده مي‌شوند، موجود مي‌باشد [145]. سين‌بيوتيك‌ها با بهبود

Author: admin4

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *