قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای:پایان نامه ارشد رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

 

6-1- کلیات

همانطور که در فصل اول بیان گردید سیستم مورد مطالعه که یک سیستم کنترل غیر فعال می باشد ، برای محافظت سازه در برابر زلزله های قوی و پر شدت پیشنهاد می گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رفتار لرزه ای قابهای فولادی با مهاربند همگرا جداسازی شده ، و مقایسه آن با قابهای مهاربندی همگرا پایه گیردار می باشد. این هدف با روش های تحلیل سازه ای خطی و غیر خطی شامل تحلیل های استاتیکی ، طیفی ،دینامیکی خطی وتحلیل دینامیکی غیر خطی با استفاده از زلزله السنترو (ELCENTRO) که زلزله ای کاربردی می باشد استفاده می گردد شایان ذکر است مدت رکورد زلزله 40 ثانیه اختیار می گردد  به دلیل طیف وسیع شتاب  زلزله که در این مدت زمان قرار دارد. ، و با کمک نرم افزارهای Seismo signal v5 و SAP2000 V14 تحقق می یابد. در این تحقیق سه(3) قاب مهاربندی شده 11 طبقه ،7 طبقه و 4 طبقه انتخاب می گردد  و در زیر تمامی قابها یکبار جداساز اصطکاکی پاندولی قرار داده و یکبار جداساز لاستیکی با میرایی بالا قرار می دهیم و یکبار هم 3 قاب مهاربندی شده را گیردار فرض میکنیم حال با انجام تحلیل های استاتیکی و دینامیکی به بررسی  مقایسه بین قابها می پردازیم.  ایده های اصلی که برای این تحقیق ارائه و مورد بحث قرار گرفته اند عمدتا حول محور های زیر می باشند:

1- قرار دادن جداساز اصطکاکی پاندولی زیر هر سه قاب و انجام تحلیل استاتیکی، طیفی، دینامیکی خطی و دینامیکی غیر خطی

2-  قرار دادن جداساز لاستیکی با میرایی بالا زیر هر سه قاب و انجام تحلیل استاتیکی، طیفی، دینامیکی خطی و دینامیکی غیر خطی

3- انجام تحلیل استاتیکی، طیفی، دینامیکی خطی و دینامیکی غیر خطی بر روی قاب مهاربندی شده همگرا با پایه ثابت

پس از مدل سازی تمامی قابها به بررسی شتاب طبقات ، برش پا یه، جابه جایی نسبی، جابه جایی کل ، جابه جایی بام در تمامی سازه ها پرداخته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده بعد از ان نتایج قاب های با جداسازی اصطکاکی پاندولی و جداساز لاستیکی با میرایی بالا با یکدیگر مقایسه شده و جداساز بهتر معرفی می گردد بعد از این مرحله نتایج های تمامی قابها را برای تحلیل ها استخراج نموده و به مقایسه خواهیم پرداخت و سپسس قابها را از نظر ارتفاع بررسی میکنییم تا ببینینیم ایا جداساز ها برای تمامی سازه ها مهاربندی شده مفید می باشد یا خیر.

 

فرضیات در این تحقیق

1- جداساز لرزه ای باعق کاهش شتاب،برش پایه، جابه جایی نسبی طبقات می گردد

2- جداساز لرزه ای گاهی اقتصادی و مقرون به صرفه برای استفاده در سازه نمی باشد.

3- سیستم جداساز لرزه ای پریود ارتعاشی را می تواند افزایش دهد که باعث کاهش ضریب بازتاب می گردد.

4- استفاده از سیستم ترکیبی جداساز پایه و مهاربند همگرا باعث شکل پذیری بیشتر سازه می گردد.

5- پارامتر مهم در سیستم جداساز لرزه ای بازگرداندن سازه به محل اولیه پس از تغییر مکان می باشد

6- جداساز لرزه ای روشی مبتنی بر کاهش میزان تقاضای سازه می باشد و نه افزایش ظرفیت ان

7- جداساز لرزه ای برای سازه های مهاربندی شده بلند تاثیر زیادی ندارد.

نرم افزار مورد استفاده در این sap2000  و seismo signal می باشد

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

Author: 92