دانلود پایان نامه بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

تکه هایی از متن :

 

3-5-  آماده‌سازی نمونه‌ها

نمونه خاک استفاده شده در آزمایش‌ها، ماسه‌ رس‌دار که متشکل از ماسه اوتاوا و رس آلی کائولونیتی با درصد حجمی 60% رس و 40% ماسه می‌باشد. مجموعه‌ای از آزمایش‌ها به منظور بررسی رفتار خزشی بر روی نمونه‌ها انجام شد. آزمایش‌ها بوسیله دستگاه استاندارد تحکیم یک بعدی و تحت کنترل تنش، مطابق با استانداردASTM D2435M11 در حالت‌های تک‌مرحله‌ای، ‌چند‌مرحله‌ای و بارگذاری-باربرداری بر روی نمونه‌های ماسه رس‌دار خشک و اشباع شده با آب انجام شده‌ است. در نمونه خشک، تنش کل برابر با تنش مؤثر می‌باشد، بنابراین نمونه خشک‌ رفتار خزشی درستی بعد از اعمال تنش‌های کل از خود نشان می‌دهد. ولی برای خاک‌های اشباع دقت رفتار خزشی وابسته به نحوه بارگذاری می‌باشد. بنابراین با کنترل بار‌، خاک‌های اشباع فرآیندی از تحکیم را بعد از اعمال تنش‌های کل ‌تجربه می‌کنند و بعد از زایل شدن فشار آب منفذی، رفتار خزشی درستی از خود نشان می‌دهند. بنابراین در این مطالعه زمان لازم جهت زایل شدن فشار آب منفذی برای خاک‌های اشباع با کنترل بار وارده t100 در نظر گرفته شده‌ است (سواجان وارادارجان[1]. 2011).

نمونه‌های ماسه‌ رس‌دار خشک‌ شده در هوا با وزن 73 گرم (gr37 ماسه+gr36 رس)، بدون اعمال هیچ فشاری با تخلخل اولیه 989/0 داخل قالب دستگاه تحکیم قرار می‌گیرند. به منظور اشباع کردن نمونه، رینگ محصورکننده دستگاه تحکیم با آب پرشده و به مدت 24 ساعت اجازه داده می‌شود تا اشباع شود. تخلخل اولیه نمونه اشباع حدود 75931/0 محاسبه شد. در نمونه‌های مسلح شده، نمونه‌ها با مقادیر مختلف ژئوتکستایل (%1/0-%5/0-%1) به طور یکنواخت مخلوط شده و سپس در حالت‌‌های خشک و اشباع تحت بارگذاری تک‌مرحله‌ای قرار داده می‌شوند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

Related posts:

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.