دانلود پایان نامه با موضوع تشخيص آسيب ناشی از زلزله در تيرهاي بتني

آگوست 22, 2016 Off By 92

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  تشخیص آسیب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با استفاده از تبدیل هیلبرت

تکه هایی از متن :

1-7-2 ارائه مدلی جدید با جامعیت بیشتر از مدل­های قبلی

تبدیل کلاسیک هیلبرت–هوآنگ از دوبخش تجزیه مودی و تحلیل طیفی هیلبرت تشکیل شده است. تجزیه تجربی مودی به عنوان قسمتی کلیدی، شرط لازم برای استفاده از تحلیل طیفی هیلبرت را فراهم می­کند.سپس به وسیله تحلیل طیفی هیلبرت توزیع فرکانس و دامنه سیگنال به صورت متغیر با زمان به دست می­آید [5].

همانطور که توسط هوآنگ و همکاران در [2]،شرح داده شده، تجزیه تجربی مودی روشی تجربی برای تجزیه تک سیگنال به تعداد متناهی از توابع نوسایی دارای تبدیل هیلبرت خوش رفتار است که به آنها توابع مودی ذاتی گفته می­شود.هرتابع مودی ذاتی دارای شرایطی خاص است که در آینده تشریح می­گردد.

1-8 سوال تحقیق

تشخیص آسيب در تيرهاي بتنی با استفاده از ویژگی­های لرزه ای به عنوان یکی از موضوعات اساسی در این تحقیق به شمار می رود. پرسش اصلي تحقيق اين است كه ويژگي هاي مودال به منظور تشخيص آسيب بازديد سلامت سازه چگونه است.

1-9 چهارچوب نظری تحقیق

شیوه مطالعاتی و تئوری تحلیلی بر مبنای تعیین روابط و عوامل تأثیر­گذار بر پایداری تیرها به جهت دست­یابی به تعیین زمان و شدت آسیب برای تعیین خسارت و پیشگیری از آن، پارامترهای مربوطه را در این راستا مورد مطالعه قرار می­دهد. با توجه به مدل­سازی­های مورد نیاز با نرم­افزارهای اجزای محدود و برنامه نویسی مناسب فرض­های مورد نظر در این راستا را مورد بررسی قرار داده و نتایج به صورت نمودار، جدول و فرمول­های کاربردی ارائه ميگردد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تشخیص آسیب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با استفاده از تبدیل هیلبرت