دانلود پایان نامه ارشد عمران تشخيص آسيب ناشی از زلزله در تيرهاي بتني با استفاده از تبديل هيلبرت

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  تشخیص آسیب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با استفاده از تبدیل هیلبرت

تکه هایی از متن :

6-1 مقدمه

در این فصل جمع­بندی کلی از پایان­نامه حاضر آورده شده است؛ نتایج تحقیق مورد بحث قرار گرفته و برشمرده شده است، در نهایت، پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده آمده است، باشد که مورد استفاده دیگر محققان قرار گیرد.

6-2 جمع­بندی و نتیجه­گیری

در ابن پايان نامه کاهش مقاومت عضو قاب  به عنوان آسیب در سیستم در نظر گرفته شد. وارد شدن عضو قاب به محدوده­ی غیرخطی و تشکیل مفاصل در آنها، با ادامه بارگذاری عضو قاب مقاومت خود را از دست می­دهد و با این کاهش مقاومت، سختی کل سیستم کاهش پیدا می­کند. تبدیل هیلبرت بر پاسخ شتاب مطلق قاب اعمال شد و پارامترهای مرتبط با آن در حالت سالم و آسیب دیده مقایسه شد. سپس  برای تشخیص این آسیب شاخص فرکانس میانگین معرفی شد.

این شاخص با استفاده از دامنه آنی توابع مودی ذاتی و متناسب با اهمیت آنها محاسبه شد. با توجه به اینکه تبدیل هیلبرت هوانگ یک روش بر اساس خروجی تنها است با استفاده از این شاخص می­توان بدون نیاز به ماتریس­های مرتبط با سازه، وقوع آسیب را مشخص نمود. با مقایسه این شاخص در سازه سالم و سازه آسیب دیده نیز می­توان به زمان وقوع آسیب در هنگام زلزله نیز اشاره نمود. همچنین با محاسبه این شاخص و نیز شاخص­های خرابی کلی معرفی شده توسط دیپاسکواله و همکاران (1990)، مقدار کاهش سختی قاب مشخص می­شود و با استفاده از شاخص نرم شوندگی حداکثر و نمودار احتمال آسیب می­توان به شدت آسیب در قاب و اعضای آن نیز اشاره نمود. برای سنجش صحت این شاخص، بر روی 2 قاب 1دهانه و 2 دهانه اعمال شده است و نتایج به صورت ذيل بدست آمد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تشخیص آسیب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با استفاده از تبدیل هیلبرت

Related posts:

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.