دانلود پایان نامه ارشد عمران تشخيص آسيب ناشی از زلزله در تيرهاي بتني با استفاده از تبديل هيلبرت

آگوست 22, 2016 Off By 92

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  تشخیص آسیب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با استفاده از تبدیل هیلبرت

تکه هایی از متن :

6-1 مقدمه

در این فصل جمع­بندی کلی از پایان­نامه حاضر آورده شده است؛ نتایج تحقیق مورد بحث قرار گرفته و برشمرده شده است، در نهایت، پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده آمده است، باشد که مورد استفاده دیگر محققان قرار گیرد.

6-2 جمع­بندی و نتیجه­گیری

در ابن پايان نامه کاهش مقاومت عضو قاب  به عنوان آسیب در سیستم در نظر گرفته شد. وارد شدن عضو قاب به محدوده­ی غیرخطی و تشکیل مفاصل در آنها، با ادامه بارگذاری عضو قاب مقاومت خود را از دست می­دهد و با این کاهش مقاومت، سختی کل سیستم کاهش پیدا می­کند. تبدیل هیلبرت بر پاسخ شتاب مطلق قاب اعمال شد و پارامترهای مرتبط با آن در حالت سالم و آسیب دیده مقایسه شد. سپس  برای تشخیص این آسیب شاخص فرکانس میانگین معرفی شد.

این شاخص با استفاده از دامنه آنی توابع مودی ذاتی و متناسب با اهمیت آنها محاسبه شد. با توجه به اینکه تبدیل هیلبرت هوانگ یک روش بر اساس خروجی تنها است با استفاده از این شاخص می­توان بدون نیاز به ماتریس­های مرتبط با سازه، وقوع آسیب را مشخص نمود. با مقایسه این شاخص در سازه سالم و سازه آسیب دیده نیز می­توان به زمان وقوع آسیب در هنگام زلزله نیز اشاره نمود. همچنین با محاسبه این شاخص و نیز شاخص­های خرابی کلی معرفی شده توسط دیپاسکواله و همکاران (1990)، مقدار کاهش سختی قاب مشخص می­شود و با استفاده از شاخص نرم شوندگی حداکثر و نمودار احتمال آسیب می­توان به شدت آسیب در قاب و اعضای آن نیز اشاره نمود. برای سنجش صحت این شاخص، بر روی 2 قاب 1دهانه و 2 دهانه اعمال شده است و نتایج به صورت ذيل بدست آمد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تشخیص آسیب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با استفاده از تبدیل هیلبرت