دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

تکه هایی از متن :

 

2-9-2- خاک‌های ماسه‌ای

تغییرشکل‌های خاک‌های ماسه‌ای در سطح میکروسکوپیک را می‌توان به صورت تغییرشکل‌های تماسی، لغزش و سر خوردن دانه‌ها بر روی هم و شکست دانه‌ها بیان کرد. این تغییرشکل‌ها در سطوح تنش متفاوتی می‌توانند ایجاد شوند (مایکل و سوگا، 2005). در تنش‌های خیلی پایین تغییرشکل‌های تماسی، بین ذرات خاک ایجاد می‌شود. تحت این شرایط خاک به صورت الاستیک رفتار می کند و تغییرشکل‌ها به صورت برگشت‌پذیر هستند. در تنش‌های پایین معمولاً تغییرشکل‌ها به صورت لغزش و سرخوردن ذرات روی هم اتفاق می‌افتد، در ‌حالیکه شکستن دانه‌ها در تنش‌های بالاتر رخ می‌دهد. تحت این دو شرایط خاک به صورت الاستوپلاستیک رفتار می‌کند و اغلب به صورت برگشت ناپذیر می‌باشد.

مطابق با نظریه مسری (2009)، تغییرشکل‌ها را تحت تنش‌های متفاوت در سه ناحیه می‌توان نشان داد:

در ناحیه 1: سایدگی و لغزش بین دانه‌ها ایجاد می‌شود.

در ناحیه 2: شکست دانه‌ها اتفاق می‌افتد.

در ناحیه 3: دانه‌ها شکسته و خرد شده و از هم جدا می‌شوند.

ناحیه 1و2 برای ذرات ماسه تحت تنش‌های پایین و ناحیه 3 در تنش‌های بالا اتفاق می‌افتد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.