دانلود پایان نامه ارشد درباره پایداری سدهای بتنی وزنی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تعیین پارامترهای موثر بر پایداری سدهای بتنی وزنی

تکه هایی از متن :

1-5- مروری بر مطالعات گذشته

در کشور ما تحقیقاتی بر روی پایداری سدهای بتنی وزنی قرار گرفته که به شرح زیر بوده اند:

در سال 2008، عربشاهی و لطفی پاسخ لرزه­ای سد بتنی وزنی را با در نظر گرفتن خصوصیات غیرخطی وجه مشترک سد و پی تحلیل کردند. آنها یک برنامه المان محدودی غیرخطی تهیه کرده و به کار گرفتند. نتایج آنالیز سد نشان می­دهد که در پاشنه سد، تنش کششی بالایی همانند قسمت بالای سد وجود دارد. با در نظر گرفتن اثر برکنش در مدل، تنش­های کششی در کف کاهش می­یابد، با این حال کشش اصلی در قسمت­های بالایی زیاد می­شود. در حالی که بدون در نظر گرفتن برکنش، با لغزش در کف، تنش­های کششی در پاشنه کاهش می­یابد. همچنین در صورت وجود لغزش و برکنش، مقاومت کششی درز همانند چسبندگی اثر قابل توجهی در پاسخ سد ندارد، در حالی که با فرض کف صلب برای سد موثر است ]4[.

در سال 2011 رهبری، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را به بررسی پایداری سدهای بتنی وزنی با استفاده از آنالیز دینامیکی غیر خطی در مقایسه با روش بلوک صلب اختصاص داد. او در این تحقیق با مدلسازی سد  بتنی وزنی pine flat در نرم افزارهای مربوط به روش صلب و همچنین نرم افزارهای اجزامحدود نظیر آباکوس و با در نظر گرفتن آثار غیر خطی بتن نظیر ترک خوردگی به بررسی پایداری در برابر لغزش پرداخت. او به ازای PGA های مختلف نتایج این نرم افزار ها را با هم مقایسه کرد ولی نتوانست نتیجه کلی بگیرد و همچنین معیار مشخصی برای ناپایداری لغزشی در حالت روش انعطاف پذیر مشخص نکرد بلکه او در این تحقیق با توجه به مقدار عددی لغزش نسبی بین سد و پی شروع ناپایداری را حدس می زد. اشکال این روش در آن است که در عمل مشخص کردن یک عدد مشخص لغزش نسبی برای شروع لغزش کار مناسبی نیست زیرا محدوده تغییرات این عدد برای سدهای مختلف و بزرگی زلزله های مختلف بسیار پراکندگی دارد]5[.

در سال 2012، یعنی یک سال بعد از آن جلیلی در ادامه کار رهبری به بررسی مقایسه ای روش صلب و انعطاف پذیر پرداخت. او در تحقیق خود معیار جدیدی از ناپایداری لغزشی را تعریف کرد. در این معیار فاصله تغییر مکان نسبی بین سد و پی در PGA های مختلف رسم می شد و از نقطه ای که پرش بین این خطوط ایجاد می شد سد ناپایدار محسوب می شد. او همچنین در این تحقیق ادعا نمود که روش صلب همواره نتایج محافظه کارانه تری را نسبت به روش انعطاف پذیر ارائه می دهد.

در خارج از کشور نیز تحقیقاتی که مرتبط با این موضوع بوده اند را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

در سال 1991، Lo و Ogawa در کنگره بین­المللی سدهای بزرگ[1]، برای ارزیابی پایداری سدهای بتنی روی پی سنگی، روشی بر پایه مطالعات آزمایشگاهی ارائه کردند. این مطالعات شامل بررسی روش­هایی جهت اندازه­گیری مقاومت در سطح تماس بین بتن و سنگ، پارامترهای مقاومت درزهای بدنه و درزهای ضعیف در سنگ پی و ارزیابی کلی شرایط مرزی سد و پی می­باشد. آنها ضرایب اطمینان را برای سه حالت بارگذاری عادی، غیرعادی و نهایی در دو حالت A: پارامترهای مقاومتی فرضی (3و2و1) و B: پارامترهای مقاومتی تعیین شده توسط آزمایش (2و5/1و1) در نظر گرفتند. برای تعیین مقاومت تماس­های گیردار، آزمایش­های کشش مستقیم (DT)، کشش سه محوری (TE) و فشار سه محوری (TC) و برای تعیین مقاومت تماس­های بدون قید، آزمایش برش ساده (SS) انجام شد. نتایجی که از تحقیقات آنها حاصل شد از این قرار است که برای پایداری سد و پی در برابر شکست کششی، محل تماس بتن و سنگ لزوماً بحرانی­ترین سطح شکست نیست بلکه شکست کششی می­تواند در بتن بدنه سد و یا بستر سنگی پی رخ دهد. هم­چنین زاویه اصطکاک اولیه (bφ) در تماس­های شکسته یا بدون قید، خیلی به نوع سنگ پی حساس نیست و در محدوده 30° تا 39° است. در آخر نیز به این نتیجه رسیدند که در آنالیز پایداری، مقاومت کششی و چسبندگی باید در نظر گرفته شوند و حذف پارامتر چسبندگی بسیار محتاطانه است ]6[.

در سال 1995، Chavez و Fenves پاسخ لرزه­ای سد بتنی وزنی را با در نظر گرفتن لغزش کف سد با استفاده از برنامه EAGD-SLIDE با مطالعه موردی سد Pine Flat تحلیل کردند و به این نتایج دست یافتند که به طور کلی، با در نظر نگرفتن واژگونی، لغزش سد به سمت پایین­دست است و از آنجا که اندرکنش سد و پی، پاسخ لرزه­ای سد را کاهش می­دهد، تغییرمکان هم به دلیل افزایش استهلاک انرژی کاهش می­یابد و فرض پی صلب، تغییرمکان کف سد را زیاد در نظر می­گیرد ]7[.

در سال 1999، Thomas Horyna در رساله دکترای خود، به لغزش کف سدهای بتنی وزنی در زلزله پرداخت. در این مطالعات مدل عددی ساده برای شبیه­سازی لغزش بلوک صلب[2] روی پی صلب در معرض شتاب افقی کف و همچنین مدل انعطاف­پذیر آزمایشگاهی تهیه گردید و شبیه­سازی بعضی از آزمایش­های میز لغزش صورت گرفت. فقط ترک کامل بین مونولیت سد و سنگ پی در نظر گرفته شده و نتیجتاً فقط لغزش کف محاسبه شده و هیچ درز افقی ضعیف در مونولیت­ها در نظر گرفته نشده است. آزمایش­های مقدماتی بر اساس سطوح تماس و ترازهای شبیه­سازی نیروی هیدرواستاتیکی انجام گرفت. در نتیجه آزمایش­های استاتیکی، ضریب اصطکاک استاتیکی و در نتیجه آزمایش­های با ورودی هارمونیک نمودارهای شتاب، نیرو و تغییر مکان با زمان بدست آمد. بسته به پاسخ مدل، در سه سطح فرکانسی آزمایش نتایجی کسب شد. در فرکانس کم، لغزش به سمت پایین­دست رخ داد و هیچ گونه واژگونی مشاهده نشد. در فرکانس متوسط، لغزش از حالت اول بیشتر گردید و مدل رفتار انعطافی و واژگونی از خود نشان داد. در فرکانس بالا، پاسخ اولیه واژگونی است و لغزش به سمت پایین­دست مشاهده شد ]8[.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین پارامترهای موثر بر پایداری سدهای بتنی وزنی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.