دانلود پایان نامه ارشد تهیه نقشه های موضوعی هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی هیدروژئولوژی منطقه­ و تهیه نقشه­ های موضوعی ­نظیر نقشه ­های هم­ تراز و هم عمق آب­ زیرزمینی

تکه هایی از متن :

4-3-10- بهره­برداری از آب زیرزمینی

بهره­برداری و استفاده از آب­های زیرزمینی در محدوده عمدتاً توسط چاه صورت می­گیرد، اگرچه تخلیه توسط چشمه­ها بیش از منابع آبی دیگر است ولی میزان بهره­برداری و استحصال آب از آنها کمتر از چاه­ها   می­باشد. به دلیل اینکه اطلاعات تفکیک شده­ای از میزان بهره­برداری آب از محدوده بابل – بابلسر در دسترس نبود، در جدول (4-15) میزان بهره­برداری از آب­زیرمینی کل محدوده بابل - آمل آورده شده است (آب منطقه­ای مازندران، 1392).

سفره آب­زیرزمینی محدوده به لحاظ توان آبدهی و شرایط هیدروژئولوژیکی از وضعیت خوبی برخوردار بوده و بخش اعظم نیازهای شرب و بخشی از مصارف کشاورزی از طریق منابع آب آبرفتی تأمین می­گردد. تعداد، عمق و میزان پمپاژ چاه­ها در نقاط مختلف دشت با توجه به عمق سطح ایستابی، کیفیت آب­زیرزمینی و همچنین امکان دسترسی به منابع آب سطحی متفاوت می­باشد.

 

جدول (4-15): تعداد و تخلیه منابع آب زیرزمینی محدوده مطالعاتی بابل- آمل به­تفکیک دشت و ارتفاعات و آبخوان آبرفتی             (ارقام تخلیه به میلیون متر مکعب)

متن کامل در سایت امید فایل 

آبخوان آبرفتیجمع کلارتفاعاتدشتنوع منبع
تخلیهتعدادتخلیهتعدادتخلیهتعدادتخلیهتعداد
80/2035768373/2115957856/113917/21059439چاه
--------قنات
69/1814197/438162138/419146459/19157چشمه
50/2225782470/6506119994/420160376/22959596جمع کل

 

در قسمتهای جنوبی به علت قابلیت انتقال بالایی که رسوبات دانه درشت این مناطق دارا هستند عموماً آبدهی این چاه­ها نیز بالا می­باشد. به سمت شمال دشت به­ علت کم شدن ضخامت آبخوان آبرفتی و در نتیجه قابلیت آبدهی نسبتاً کمتر، تراکم چاه­های بهره­برداری کمتر می­باشد. در جدول (4-16) میزان مصارف و منابع تأمین آب در کل محدوده بابل- آمل آورده شده است (آب منطقه­ای مازندران، 1392).

جدول (4-16): مصارف و منابع تامین آب در محدوده مطالعاتی بابل – آمل (ارقام تخلیه به میلیون متر مکعب)

 

جمع کلارتفاعاتدشتمنبع
صنعتکشاورزیشربصنعتکشاورزیشرب
73/2111/026/12/05/367/14858آب زیرزمینی  ( چاه)
79415/03028.2366/73497/0جریان سطحی و چشمه ها
73/100525/026/3120/2873/333/88397/58جمع کل

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

Related posts:

Comments are closed.