دانلود پایان نامه ارشد: بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP

تکه هایی از متن :

2 – 2 – 5  تعريف بتن سبک

آئين نامه بتن سبک سازه اي را به اين صورت تعريف مي کند[4]:

” بتن سازه اي با سنگدانه هاي سبک، بتني است که مقاومت فشاري 28 روزه آن بيش از  17بوده و وزن مخصوص خشک شده در هواي آن از  1850بيشتر نباشد.”

به اين ترتيب وزن مخصوص آن 3/2 وزن مخصوص بتن معمولي است. حداکثر اندازه سنگدانه هاي سبک به محدود شده است. مقادير مقاومت کششي و فشاري و وزن مخصوص بتن سازه اي سبک، مطابق استاندارد  در جدول (2-1) آمده است[1].

جدول (2-1)  مقاومت کششي و فشاري و وزن مخصوص بتن سازه اي سبک[1]

نوع مصالح سنگدانه حداکثر وزن مخصوص خشک 28 روزه (بر حسب ) حداقل مقاومت کششي 28 روزه(بر حسب ) حداقل مقاومت فشاري 28 روزه(بر حسب )
سبک 1760 2/2 28
1680 1/2 21
1600 0/2 17
ترکيب ماسه معمولي و سنگدانه سبک 1840 3/2 28
1760 1/2 21
1680 1/2 17

 

بر اساس ، استفاده از بتن سبک در سازه ها، به دليل هزينه کلي کمتر آنهاست. در سال 1936 ساخت عرشه پل اوکلند سانفرانسيسکو با بتن سبک، موجب صرفه جويي در مصرف فولاد به ميزان 3 ميليون دلار گرديد[1].


متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي رفتار خمشي تيرهاي بتني سبک و مسلح شده با ميلگردهاي FRP

Author: 92