تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن:پایان نامه عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

تکه هایی از متن :

   بررسی اثر ضخامت دیواره مخزن بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی

  مخازن عریض

مخازن مهار نشده

با توجه به نتایج حاصله در نمودار ‏4‑14 تا نمودار ‏4‑16مشخص می باشد که مقدار تنش های حلقوی (S11) در حالات بیشینه چندان تحت تأثیر ضخامت مخزن نمی باشد ولی در حالت کمینه در وضعیت استفاده از ضخامت ثابت به شکل محسوسی بیشتر می باشد. در مورد تنش های محوری باید عنوان نمود که میزان بیشینه تنش ها در حالت استفاده از ضخامت ثابت نسبت به وضعیت ضخامت استاندارد متغییر دچار کاهش و بلعکس در مورد تنش های کمینه دچار افزایش شده است. این تفاوت رفتاری گسترده در هر سه شتابنگاشت محسوس و قابل مشاهده می باشد.

در مورد ارتفاع امواج ایجاد شده در سطح سیال نتایج حاصله مشخص نموده اند که میزان ارتفاع امواج سطحی ایجاد شده در حالت استفاده از جداره مخزن با ضخامت متغییر و یا استفاده از جداره مخزن با ضخامت ثابت در دیواره مخازن چندان متفاوت نمی باشد. لذا مشخص است که ارتفاع امواج در مخازن عریض مهار نشده چندان تحت تأثر ضخامت جداره مخزن نمی باشد.

در مورد میزان بلند شدگی کف مخزن با توجه به نتایج حاصله مشخص می باشد که میزان بلند شدگی کف مخزن در حالت استفاده از ضخامت متغیر به مقدار قابل توجه بیشتر از حالت استفاده از ضخامت ثابت در بدنه مخزن می باشد.

لذا با توجه به نتایج باید در نظر گرفت که هدف از طرح و استفاده مخزن چیست اگر مخزن در تأسیسات حساس مورد استفاده می باشد که امنیت اتصالات و شیر آلات آن مهم می باشد لازم است تا با استفاده از ضخامت ثابت در مخزن میزان بلند شدگی کف مخزن را تا حد امکان کاهش داد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

Author: 92