تاثیر سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی شرکت های بورس

پایان نامه  
 • سطوح واقعی و مطلوب داراییهای جاری (با توجه به تغییراتی که در فروش واقعی و پیش بینی شده رخ میدهد) دستخوش تغییرات دائمی است.این وضع باعث میشود که درباره سطح مطلوب یا مورد انتظار از داراییهای جاری ، به صورت مستمر(روزانه) تصمیماتی گرفته شود .
 • شاید با توجه به تغییراتی که در میزان داراییهای جاری رخ داده است ، مدیران مجبور شوند در تصمیماتی که قبلا برای تامین مالی گرفته اند تجدید نظر کنند ،مثلا اگر برای تامین مالی دارایی های جاری از مبالغ سنگینی وام کوتاه مدت استفاده شده است گرفتن وام های اضافی و تمدید وام هایی که به سر رسید می رسند مستلزم صرف وقت و انرژی بیشتر مدیریت شرکت خواهد بود.
 • میزان منابع و مصارف وجوهی که به سرمایه در گردش تخصیص داده می شود باید مشخص شود .داراییهای جاری حدود 75 درصد کل داراییهای شرکت و بدهی های جاری حدود 60 درصد ساختار سرمایه هستند این بدان معناست که به عنوان مثال اگر کل داراییهای یک شرکت 500 میلیارد ریال باشد مبلغ 375 میلیارد ریال ان ممکن است به صورت داراییهای جاری باشد و بدهیهای جاری هم حدود 300 میلیارد ریال خواهد شد .
 • اگر مدیریت سرمایه در گردش صحیح نباشد احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش یابد و چه بسا شرکت در پرداخت بموقع دیون و تعهدات خود ناتوان بماند )نوو،1385 (
 • مدیریت سرمایه در گردش از جمله مهم ترین مسائل ساختار مدیریتی است .اهمیت این موضوع بدلیل عوامل زیربیشتر میشود

  1. بیشتر شرکت های ایرانی بدلیل موقعیت تورمی و کاهش قدرت خرید پول ،ترجیح میدهند تا وجه نقد را به دارایی دیگر تبدیل تبدیل کنند و این امر موجب می شود که شرکت ها در سر رسید بدهی ها دچار کمبود نقدینگی شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود .
  2. از طرفی کمبود سرمایه در گردش در اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجهه شدهو در نهایت سرنوشت برخی از انها به ورشکستگی کشیده میشود یکی از دلایل عمده اهمیت سرمایه در گردش است .
  3. سرمایه گذاران بدنبال سرمایه گذاری هایی هستند که بیشترین بازده سهام را داشته باشد و در این موارد سرمایه گذاران باید از وضعیت موجود مطمئن باشند و این اطمینان با مشاوره و برنامه ریزی حاصل میشود تا زوایای تاریک مسیر سرمایه گذاری روشن شود . در این مورد سرمایه گذار دو مسئله پیش رو دارد اول اینکه جه مقدار سرمایه و در چه حوزه هایی وارد کند ، دوم این که سرمایه را چگونه در یک افق بلند مدت هدایت کند .برای این موارد نیاز به تدوین استراتژی دارد که اینده بازار را امروز تشخیص دهد)حسن پور ،1388 (

  2-1-13 کارایی مدیریت سرمایه در گردش

  رحمان و نصر[1] بیان می کنند که مدیریت سرمایه در گردش کارا شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات کوتاه مدت ازیک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش ازحد در این دارایی ها را از طرف دیگر برطرف نماید .  یعقوب نژاد و وکیلی فرد (1389) اشاره  می کنند که یک معیار رایج برای سنجش مدیریت سرمایه در گردش دوره تبدیل وجه نقد[2] است .دوره تبدیل وجه نقد است . دوره تبدیل وجه نقد است .دوره تبدیل وجه نقد ،فاصله زمانی بین انجام هزینه برای خرید مواد اولیه در سرمایه در سرمایه در گردش اولیه و وصول مبالغ کالاهای فروش رفته است . هر چه این فاصله طولانی تر باشد سرمایه گذاری بیشتری در سرمایه در گردش انجام شده است .دوره نقدی طولانی ممکن است سودآوری را افزایش دهد .زیرا منجر به افزایش فروش می گردد . بااین وجود ، اگر هزینه های سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش از منافع اقتصادی حاصل از نگهداری موجودی بیشتر یا اعطای اعتبار تجاری بیشتر به مشتریان فراتر باشد ، سودآوری واحد تجاری ممکن است با افزایش چرخه نقدی کاهش یابد . خرم نژاد (1386)معتقد است که هر چه دوره تبدیل وجه نقد کمتر باشد نشان دهنده این است که شرکت وضعیت نقدینگی بهتری دارد . دوره تبدیل وجه نقد برابر متوسط عمر موجودی ها به اضافه دوره وصول حساب های دریافتنی منهای دوره تسویه حساب های پرداختنی است .

  خرم نژاد بیان می کند که برای استفاده از معیار دوره تبدیل وجه نقد باید به چند نکته توجه شود . اول اینکه برای محاسبه دوره تبدیل وجه نقد تأخیر در پرداخت حساب های پرداختنی از دوره عملیات کسر می شود لذا هر چه دوره تأخیر در حساب های پرداختنی بیشتر باشد دوره تبدیل وجه نقد کوتاه تر می شود و کوتاه تر بودن چرخه تبدیل وجه نقد نشان دهنده وضعیت مناسب تر نقدینگی است . دوم اینکه در معیار دوره تبدیل وجه نقد به مانده وجه نقد شرکت توجهی نمی شود . لذا علاوه بر وجه نقد موردنیاز شرکت مازاد حد مطلوب وجه نقد شرکت نیز موردتوجه قرار می گیرد . سوم اینکه در معیار دوره تبدیل وجه نقد صرفاً  طول دوره دریافت ها و پرداخت ها مدنظر قرار می گیرد و به مقدار آن ها توجهی نمی شود .(عربصالحی،1390)

  معیار ارزیابی سنجش مدیریت سرمایه در گردش

  يك معيار رايج براي سنجش مديريت سرمايه در گردش چرخه تبديل نقد،فاصله زماني بين انجام هزينه براي خريد مواد اوليه و وصول مبالغ كالاهاي فروش رفته ،است.هر چه اين فاصله زماني طولانی تر باشد،سرمایه گذاری بيشتري در سرمايه در گردش انجام شده است.چرخه ی نقدي طولاني ممكن است سودآوري را افزايش دهد زيرا منجر به افزايش فروش گردد.بااین وجود،اگر هزینه های سرمایه گذاری بيشتر در سرمايه در گردش از منافع حاصل از نگهداري موجودي بيشتر يا اعطاي اعتبار تجاري بيشتر به مشتريان فراتر باشد، سودآوري واحد تجاري ممكن است با افزايش چرخه ی نقدي كاهش يابد.(یعقوب نژاد،1389 )

  يكي از معيارهاي قدرتمند براي ارزيابي كيفيت مديريت سرمايه در گردش، چرخه تبديل وجه نقد می باشد. چرخه تبديل وجه نقد، بيانگر مدت زمانی است كه وجوه نقد در فرآيند عملياتى شركت براى توليد یک قلم محصول به مصرف می رسد. چرخه تبديل وجه نقد شامل سه معيار می باشد:

  1- دوره تبديل موجودي، به دوره زماني موردنیاز براي خريد منابع، توليد محصولات و فروش محصولات ساخته شده اطلاق می شود.

  2- دوره تعويق بستانكاران، به دوره زماني بين خريد اعتباري مواد اوليه و پرداخت های نقدي درنتیجه ايجاد حساب های پرداختني گفته می شود.

  3- دوره تبديل بدهكاران، به دوره زماني بين فروش اعتباري محصولات و دریافت های نقدي درنتیجه ايجاد حساب های دريافتني اطلاق می شود. .(زهرا ديانتي ، 1388)

  بر اساس مباني نظري موجود، كاهش طول سرمايه در گردش را با معيارها و مؤلفه های مختلفي می سنجند كه در اينجا تحت عنوان شاخص های مديريت سرمايه در گردش ذكر می گردد . مؤلفه اصلي مديريت سرمايه در (CCC) چرخه نقدينگي گردش به حساب می آید كه دربرگیرنده مدت زمان وصول مطالبات، مدت زمان نگه داری موجودي كالا و مدت زمان پرداخت حساب های پرداختني می باشد كه به صورت مختصر توضيح داده می شوند.(فتحی،  1388)

  مدت زمان وصول مطالبات :

  مدت زمان وصول مطالبات كه از طريق رابطه 1 محاسبه می شود برابر ميانگين تعداد روزهايي است كه شركت مطالبات خود را از مشتريانش جمع آوری می کند. معاملات اعتباري و فروش های نسيه، وسیله ای براي جذب مشتريان جديد است و بسياري از شرکت ها در تلاش هستند تا استانداردهاي اعتباري خود را در جهت جذب مشتريان جديد تغيير دهند.

  به علاوه اعطاي امتيازات به مشتريان باعث تحريك فروش می گردد چراکه به مشتريان اين اجازه را می دهد، كيفيت محصول را قبل از پرداخت ارزيابي نمايند .درنتیجه با توجه به سرمایه گذاری های مهم در حساب های دريافتني به وسیله بسياري از شرکت های بزرگ، مديريت اعتبارات می تواند تأثیر مهمي بر روي سودآوري شركت و درنتیجه ارزش آن داشته باشد.

   

  (2-1-7)

  365 = مدت زمان وصول مطالبات

  مدت زمان نگهداري موجودي كالا:

  مدت زمان نگهداري موجودي كالا كه از طريق رابطه 2 محاسبه می شود نشان دهنده ميانگين تعداد روزهايي است كه موجودي كالا به وسیله شركت نگهداري می شود.

  سطح بهینه ای از موجودي كالا تأثیر مستقيمي بر روي سودآوري خواهد گذاشت چراکه منابع سرمايه در گردش را براي سرمایه گذاری در چرخة کسب وکار تجاري آزاد خواهد كرد و هدف آن كاهش هزینه ها و افزايش سود می باشد درحالی که نيازهاي مشتريان به بهترين نحو پاسخ داده می شود.

   

   

   

  (2-1-8)

  365 = مدت زمان نگهداري موجودي كالا

   

  مدت زمان پرداخت حساب های پرداختني:

  مدت زمان پرداخت حساب های پرداختني نيز نشان دهنده ميانگين زماني كه سازمان بدهی هایش را باعرضه كنندگان خود تصفيه می کند، می باشد و از طريق رابطة 3 محاسبه می گردد.سیاست های اتخاذشده در قبال عرضه کنندگان نيز بر روي سودآوري سازمان تأثیر خواهد گذاشت

   

  (2-1-9)

  365 = مدت زمان پرداخت حساب های پرداختني

   

  چرخة نقدينگي:

  چرخه تبديل وجه نقد[3] به مدت زمان لازم بين خريد مواد اوليه و جمع آوری وجوه حاصل از فروش كالاي ساخته شده اشاره می کند. هر چه قدر اين مدت طولانی تر باشد، سرمایه گذاری بيشتري در سرمايه در گردش موردنیاز می باشد. چرخه تبديل وجه نقد طولانی تر ممكن است سودآوري شركت را از طريق افزايش فروش افزايش دهد . باوجوداین اگر هزينه سرمایه گذاری در سرمايه در گردش بيشتر از منافع حاصل  از سرمایه گذاری در موجودي يا اعطاي بيشتر اعتبار تجاري باشد . سودآوري شركت ممكن است كاهش یابد. مارك دلاف[4] بیان می کند که هر چه قدر دوره تبديل وجه نقد كمتر باشد نشان دهنده اين است كه شركت وضعيت نقدينگي بهتري دارد. هنگام استفاده از اين معيار بايد به نكات زير توجه شود. براي محاسبه چرخه تبديل وجه نقد تأخیر در پرداخت حساب های پرداختني از دوره عمليات كسر می شود. لذا هر چه دوره تأخیر در حساب های پرداختني بيشتر باشد چرخه تبديل وجه نقد کوتاه تر می شود. و ظاهراً کوتاه تر بودن چرخه تبديل وجه نقد نشان دهنده وضعيت مناسب تر نقدينگي است درحالی که تأخیر در پرداخت حساب های پرداختني می تواند دليل نامناسب بودن وضعيت نقدینگی باشد .

    در صورتی که به دنبال پایان نامه یا پورپوزال دانشجویی خاصی می گردید می توانید در باکس زیر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :

   

  هر چه اين تأخیر بيشتر باشد وضعيت نامطلوب تر است ولي هنگامی که اين رقم را در محاسبه چرخه تبديل وجه نقد به كار می بریم نتيجه متفاوت حاصل می شود. يعني تأخیرهای طولانی تر موجب كمتر شدن چرخه تبديل وجه نقد و نشان دهنده نقدينگي مناسب است . بنابراين، تناقض احتمالي مذكور می باید به گونه ای مرتفع شود در معيار چرخه تبديل وجه نقد به مانده وجه نقد شركت توجهي نمی شود. لذا علاوه بر وجه نقد موردنیاز شركت مازاد بر حد مطلوب وجه نقد شركت می بایست موردتوجه قرار گيرد . در معيار چرخه تبديل وجه نقد صرفاً طول دوره وصول مطالبات و دوره پرداخت مدنظر قرار می گیرد و به مقدار آن توجهي نمی شود. اگر دو شركت را در نظر بگيريم كه دوره تبديل وجه نقد آن ها دو ماه است ولي حساب های پرداختني شركت اول 90 % مجموع مطالبات و موجودي كالا باشد و براي شركت دوم  اين نسبت 50 % باشد. بديهي است كه شركت اول حجم تعهدات بيشتري نسبت به حجم دارائی های جاري قابل تبدیل به نقد دارد در مقايسه با شركت دوم كه اين نسبت كمتر است، وضعيت نقدينگي نامناسبي دارد كه در شاخص چرخه تبديل وجه نقد به آن اشاره ای نمی شود. (محمدی ،1388)

  چرخة نقدينگي نيز فاصله زماني وجوه نقد براي خريد موجودي براي استفاده در فرآيند توليد و زماني كه وجوه نقد از طريق فروش محصول نهايي به شركت بازمی گردد را شامل می شود. اين شاخص از طريق رابطة  4 محاسبه می گردد .لازم به ذكر است كه شاخص چرخة نقدينگي اگرچه در اين مقاله به عنوان شاخص مديريت سرمايه در گردش در نظر گرفته شده است ولي می تواند به عنوان يك شاخص عملكرد نيز در نظر گرفته شود . جانسون و سوئنن نيز در بررسي شاخص های شرکت های موفق، چرخة نقدينگي را به عنوان يك معيار عملكرد در نظر گرفته اند. (فتحی،  1388)

  (2-1-10)

  مدت زمان پرداخت حسابهای پرداختنی- تعداد روزهای نگهداری موجودی + مدت زمان وصول مطالبات = چرخة نقدينگي

   

  چرخه وجه نقد یا دوره گردش وجه نقد عبارت است از دوره ای که در طی ان از شرکت پول خارج می شود(پرداخت وجوه بابت بدهی که از خرید نسیه مواد اولیه ایجادشده ) تا زمانی که پول به شرکت برمی گردد (دریافت از بدهکاران بابت وصول بهای کالای فروش رفته ) یعنی شرکت مواد اولیه خریداری کند (نسیه) پس از مدتی وجوه آن پرداخت می شود. مواد اولیه مزبور به کالا تولیدشده ،کالای تولیدشده مدتی در انبار می ماند و سپس فروخته خواهد شد و پس از مدتی مطالبات مزبور وصول می گردد .در شکل 2-1-4 دوره گردش وجه نقد که فاصله زمانی بین پرداخت بدهی تا وصول مطالبات را مشخص می سازد . (تهرانی،1385)

   

   

   

  دوران تولید و نگهداری کالا
  گردش وجه نقد
  پرداخت بدهی
  خرید مواد اولیه
  وصول مطالبات
  فروش کالا

   

   

   

   

   

  شکل 2-1-4 : دوره گردش وجه نقد(تهرانی،1385)

   

  دوره گردش وجوه نقد را می تواند به صورت زیر فرموله کرد :

   

  (2-1-11):

   = دوره گردش وجه نقد

  تولید کالا مستلزم مصرف سرمایه در گردش است شرکت ها برای تولید کالا مجبورند ابتدا مواد اولیه بخرند ، سپس آن ها را تغییر شکل داده به صورت کالای ساخته شده دراورند. آنگاه با فروش موجودی کالای ساخته شده ،حساب های دریافتنی یا اسناد دریافتنی افزایش می یابد و با وصول مطالبات ، دوره گردش وجه نقد به پایان می رسد .ازآنجاکه برای خرید مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران بلافاصله وجوه نقد پرداخت نمی شود ، مقداری از سرمایه در گردش از محل پرداختنی و سایر هزینه های پرداختنی تأمین می گردد.

  تقریباً همه شرکت ها فعالیتی مستمر و دائم دارند و برای مراحل تولید ،سرمایه در گردش لازم است .چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت می کند شروع می شود و تا هنگامی که مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت می کند ادامه می یابد . طول دوره گردش وجه نقد به شیوه زیر محاسبه می شود :متوسط دوره ای که این پول به صورت موجودی کالاست ،به اضافه متوسط زمان وصول مطالبات ، منهای مهلت پرداخت حساب های پرداختنی .برای محاسبه متوسط دوره ای که پول به صورت موجودی کالاست ، عدد 360 را بر نسبت گردش موجودی کالا تقسیم می کنیم.چرخش وجه نقد نشان دهنده دوره یا مدت زمانی است که وجوه نقد به مصرف فرایند عملیاتی شرکت برای تولید یک قلم محصول رسید . کوتاه کردن این دوره به مفهوم این است که برای حجم معینی از تولید ، مقدار کمتری وجه نقد به مصرف می رسد )سرمایه در گردش موردنیاز است و این رو نیاز به سرمایه کمتر خواهد شد ( می تواند با کوتاه تر کردن متوسط دوره ای که پول به صورت موجودی کالاست یا با کوتاه کردن متوسط دوره وصول مطالبات یا از طریق طولانی تر کردن مهلت پرداخت حساب های پرداختنی ، چرخش وجه نقد را کوتاه تر کرد .در دو فصل بعد ، در مورد این مطالب بحث خواهیم کرد.

  طول زمان چرخش وجه نقد فقط یکی از عوامل تعیین کننده سرمایه در گردش خالص موردنیاز است .حتی اگر طول زمان چرخش وجه نقد و هر یک از اجزای تشکیل دهنده آن ثابت بمانند ، بازهم عامل اصلی ، حجم تولید است که تعیین کننده مقدار سرمایه ای است که باید به هر یک از مراحل دوره گردش اختصاص یابد و آن هم درگرو پیش بینی حجم فروش برای آینده نزدیک است.(نوو،1385)

  [1]  Raheman and Nasr

  28 cash conversion cycle

  29 Cash Conversion Cycle

  30 Deloof  (2003)

  متن کامل :

  دانلود پایان نامه ارشد-نقش سیاست های سرمایه در گردش بر عملکرد مالی

  Author: 92