انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی:دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران

پایان نامه  

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

تکه هایی از متن :

3-3-6 مدل‌های شبیه سازی مزوسکوپی

مدل مزوسکوپی ترکیبی از خصوصیات مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی و ماکروسکوپی است. همانند مدل‌های میکروسکوپی، واحد ترافیک برای مدل‌های مزوسکوپی، وسیله نقلیه شخصی است. مشابه مدل‌های شبیه سازی میکروسکوپی، ابزارهای مزوسکوپی به انواع وسیله نقلیه و رفتار راننده و همچنین روابط خود با ویژگی‌های سواره رو اختصاص دارد. با این حال، حرکت آن‌ها از رویکرد مدل‌های ماکروسکوپی پیروی می‌کند و با سرعت متوسط در مدت سفر کنترل می‌شود. در مدل مزوسکوپی پیش بینی سفر در سطح کل صورت می‌گیرد و روابط پویای حجم و سرعت را در نظر نمی‌گیرد. به این ترتیب، ارائه مدل‌های مزوسکوپی میزان راحتی و کاربر پسندی کمتری نسبت به ابزار شبیه سازی میکرو دارند، اما برتری نسبت به تکنیک‌های آنالیز برنامه ریزی معمولی دارند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

Author: 92