ارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای :پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

تکه هایی از متن :

4-8-4- بررسی پریود سازه

پریود یا دوره تناوب سازه یکی از عوامل مهم در سازه بوده که در مورد انعطاف پذیری سازه می تواند راهنمای خوبی باشد  همانطور که از جداول زیر دیده می شود سازه های دارای جداساز پریود بالاتری داراند و با افزایش ارتفاع سازه نیز افزایش می یابد.نکته حائز اهمیت این است که با افزایش ارتفاع پریود سازه بدون جداساز به پریود سازه  دارای جداساز نزدیک می شود.

 

قاب چهار طبقه

جدول(4-19) پریود قاب چهار طبقه (تحلیل مودال)

متن کامل در سایت امید فایل 

ردیفنوع سازهپریود سازه(ثانیه)
1بدون جداساز0.4
2با جداساز(FPS)1.049
3با جداساز (HDRB)1.99

 

قاب هفت طبقه

جدول(4-20) پریود قاب هفت طبقه (تحلیل مودال)

ردیفنوع سازهپریود سازه(ثانیه)
1بدون جداساز0.83
2با جداساز(FPS)1.312
3با جداساز (HDRB)2.2

 

قاب یازده طبقه

جدول(4-21) پریود قاب یازده طبقه (تحلیل مودال)

ردیفنوع سازهپریود سازه(ثانیه)
1بدون جداساز1.6
2با جداساز(FPS)1.89
3با جداساز (HDRB)2.63

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

Related posts: